Освітні компоненти освітньо-наукової програми третього «освітньо-наукового» рівня вищої освіти 184 Гірництво


КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін освітньо-наукової програми «Геоінженерія» Завантажити

Заяви PhD здобувачів на вибір дисциплін Завантажити


Навчально-методичне забезпечення та силабуси освітніх компонент

№ з/п Назва освітньої компоненти Статус (нормативна / вибіркова) Обсяг кредитів ЕКТС Форма семестрового контролю

Завантажити

1 Філософські засади наукової діяльності нормативна 2/4 залік/екзамен силабус
2 Іноземна мова для наукової діяльності нормативна 3/3 залік/екзамен силабус
3 Геомеханічні процеси в породних масивах нормативна 6 екзамен силабус
4 Математичне моделювання геомеханічних процесів нормативна 3/3 залік/залік силабус
5 Організація науково-інноваційної діяльності нормативна 4 залік силабус
6 Техногенні геодинамічні процеси вибіркова 5 залік силабус
7 Геомеханіка поверхні на підроблюваних територіях вибіркова 5 залік силабус
8 Прикладна динаміка грунтів вибіркова 5 залік силабус
9 Супутня продукція облицювальних матеріалів вибіркова 5 залік силабус
10 Реконструкція та адаптація історичних підземних об’єктів вибіркова 5 залік силабус
11 Наукові методи контролю процесів геобудівництва та гірничого виробництва вибіркова 5 залік силабус
12 Укріплення грунтів і тектонічно порушених порід в гірництві і будівельній інженерії вибіркова 5 залік силабус
13 Наукові засади математичної обробки інженерних вишукувань вибіркова 5 залік силабус
14 Підвищення педагогічної майстерності
викладача-дослідника
нормативна 4 залік силабус
15 Педагогічна практика нормативна 2 залік силабус