КАТАЛОГИ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

184 ГІРНИЦТВО

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 ГІРНИЦТВО (ВСТУП 2019 ТА 2018 РОКУ)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 ГІРНИЦТВО (ВСТУП 2020 ТА 2021 РОКУ)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 ГІРНИЦТВО (2022)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 ГІРНИЦТВО (2023)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» за спеціальністю 184 ГІРНИЦТВО (2024)


Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬОЮ-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 ГІРНИЦТВО (ВСТУП 2021 РОКУ)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 ГІРНИЦТВО (вступ 2022 року)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 ГІРНИЦТВО (2023)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ МАГІСТР ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 ГІРНИЦТВО (2024)


Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 ГІРНИЦТВО (ВСТУП 2020 ТА 2021 РОКУ)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 ГІРНИЦТВО (вступ 2022 року)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 184 ГІРНИЦТВО (2023)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ для здобувачів ступеня доктор філософії за освітньою програмою «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ» за спеціальністю 184 ГІРНИЦТВО (2024)


101 ЕКОЛОГІЯ

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 101 ЕКОЛОГІЯ (ВСТУП 2019 Р.)

Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 101 ЕКОЛОГІЯ (ВСТУП 2019 Р.) 2021