Теми магістерських дисертацій

Навчальна група ОБ-71мп
184 «Гірництво»
спеціалізація «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Аліфіренко Аліна Володимирівна Обґрунтування комбінованого режиму короткосповільненого підривання при руйнуванні гірських масивів Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
2 Бачинський Микола Олександрович Удосконалення маловідходної технології видобутку щебеневої сировини Доцент, к.т.н. доц. Вапнічна В.В. Завантажити
3 Журавель Вікторія Василівна Удосконалення конструкцій свердловинних зарядів в умовах ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр» Професор, д.т.н. проф. Зуєвська Н.В. Завантажити
4 Мальцева Юлія Сергіївна Удосконалення методики визначення діаметру свердловинного заряду на основі техніко-економічної оцінки ефективності буропідривних робіт Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
5 Павленко Ігор Леонідович Удосконалення способу видобутку метану сланцевих покладів вібраційно-хвильовими впливами Професор, д.т.н. проф. Гайко Г.І. Завантажити
6 Тесля Олександра Дмитрівна Удосконалення способу ініціювання свердловинних зарядів при проведенні буропідривних робіт на кар’єрах Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
7 Турбінський Степан Анатолійович Розробка способу управління краєвим ефектом вибуху Професор, д.т.н. проф. Кравець В.Г. Завантажити
Навчальна група ОС-71мп
184 «Гірництво»
спеціалізація «Геотехнічне і міське підземне будівництво»
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Адаменко Іван Андрійович Обґрунтування конструктивних заходів захисту підземної споруди з урахуванням міцнісних параметрів Ст.викладач, к.т.н. Шайдецька Л.В. Завантажити
2 Кашталер Андрій Степанович Удосконаленням способу закріплення грунтового масиву при будівництві перегінного тунелю метрополітену Професор, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
3 Колодій Артур Геннадійович Удосконалення технології щитового проведення перегінного тунелю мілкого закладання Професор, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
4 Кучер Сергій Анатолійович Обґрунтування підтримуючої конструкції кріплення котловану при будівництві станції метрополітену Доцент, к.т.н. доц. Вапнічна В.В. Завантажити
5 Олефір Андрій Олексійович Розробка способу керування сейсмоакустичним впливом на конструкцію підземних споруд Професор, д.т.н. проф.Зуєвська Н.В. Завантажити
6 Партика Віктор Петрович Управління напружено-деформованим станом масиву посиленого полімерно-армованим екраном Доцент, к.т.н. Загоруйко Є.А. Завантажити
7 Полібін Роман Валерійович Обґрунтування заходів захисту основ споруд при освоєнні підземного простору Доцент, к.т.н. Загоруйко Є.А. Завантажити
8 Тищенко Олександра Вікторівна Формування напружено-деформованого стану бункеру в процесі опускання в масив Ст.викладач, к.т.н. Шайдецька Л.В. Завантажити
Навчальна група ОБ-61м
Спеціальність: 8.05030101 “Розробка родовищ та видобування корисних копалин”
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Васильчук Олександр Сергійович Удосконалення властивостей вибухової речовини під дією впливу фізико-механічних чинників Доцент, к.т.н. доц. Вапнічна В.В. Завантажити
2 Вахрушев Костянтин Юрійович Удосконалення технології руйнування гірських порід локальними динамічними навантаженнями Професор, д.т.н. проф. Кравець В.Г. Завантажити
3 Кавун Сергій Сергійович Підвищення ефективності руйнування гірських порід вибухом свердловинних рукавних зарядів Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
4 Кононович Віра Андріївна Оптимізація технологічних параметрів безлюдного виймання корисних копалин в бортах кар’єрів Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
5 Моденко Вікторія Тарасівна Удосконалення вибухового руйнування природно порушених масивів гірських порід на кар’єрах Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
6 Пасько Микола Володимирович Удосконалення параметрів контурного підривання скельних порід для забезпечення стійкості бортів кар’єра Професор, д.т.н. проф. Зуєвська Н.В. Завантажити
7 Пига Любов Миколаївна Обґрунтування способів та параметрів екранованої розробки морських газогідратних покладів Професор, д.т.н. проф. Гайко Г.І. Завантажити
8 Прит Олексій Сергійович Удосконалення технології відокремлення монолітів з використанням невибухових руйнуючих сумішей Професор, д.т.н. проф. Кравець В.Г. Завантажити
Навчальна група ОС-61м
Спеціальність: 8.05030102 “Шахтне і підземне будівництво”
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Детцель Тетяна Євгеніївна Удосконалення технології спорудження ствола-камери з комбінованим кріплення Доцент, к.т.н. доц. Стовпник С.М.

Завантажити

2 Долошицький Валерій Віталійович Обґрунтування технологічної схеми проведення похилого стволу рудного комплексу Доцент, к.т.н. Загоруйко Є.А.

Завантажити

3 Іваніна Маргарита Геннадіївна Обґрунтування конструктивних рішень щодо забезпечення стійкості підводних тунелів в зонах сейсмічного впливу Професор, д.т.н. проф. Гайко Г.І.

Завантажити

4 Медяник Всеволод Ігорович Обґрунтування параметрів технології вирівнювання підземних споруд, схильних до нерівномірних осаджень Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О.

Завантажити

5 Нєстєрков Ілля Андрійович Удосконалення технології формування захисних і укріплюючих геотехнічних об’єктів Професор, д.т.н. проф.Зуєвська Н.В. Завантажити
6 Самусь Віталій Ігорович Розробка конструкції інвентарного кріплення для спорудження стволів великого діаметру мілкого закладання Доцент, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів