Теми магістерських дисертацій

Спеціальність: 184 Гірництво
Освітня програма: Геоінженерія
Навчальна група ОС-91мп
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Коржан Тарас Павлович Будівництво гірничої виробки в зоні підвищеного гірського тиску з обґрунтуванням конструкції кріплення Доцент, к.т.н. доц. Вапнічна В.В. Завантажити
2 Поліщук Олександр Миколайович Будівництво вестибюлю станції метрополітену з обґрунтуванням технології облаштування кріплення котловану Професор, д.т.н. проф. Гайко Г.І. Завантажити
3 Рибкін Костянтин Михайлович Забезпечення стійкості грунтових відкосів з обґрунтуванням технологічних параметрів інженерних заходів Доцент, к.т.н. доц. Ган А.Л. Завантажити
4 Чибісов Євгеній Юрійович Будівництво підземного паркінгу з обґрунтуванням типу облаштування деформаційних швів фундаментів Доцент, к.т.н. Шайдецька Л.В. Завантажити
5 Шабров Іван Володимирович Будівництво підземного снігоплавильного комплексу з обґрунтуванням конструктивних рішень Доцент, к.т.н. Шайдецька Л.В. Завантажити
6 Юденко Дмитро Віталійович Будівництво станції метрополітену мілкого закладання з обґрунтуванням конструкції склепіння змінної товщини Доцент, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
Навчальна група ОС-з91мп
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Залізко Вячеслав Валерійович Реконструкція висотної споруди з обґрунтуванням параметрів глибокої огороджуючої конструкції Доцент, к.т.н. доц. Ган А.Л. Завантажити
2 Карабач Вячеслав Петрович Будівництво технологічного стволу з обґрунтуванням конструкції у спряженні з тунелем Доцент, к.т.н. Шайдецька Л.В. Завантажити
3 Кривобок Олександр Васильович Обґрунтування конструктивних заходів щодо підпірної стінки на зсувонебезпечній ділянці Доцент, к.т.н. доц. Вапнічна В.В. Завантажити
4 Кривобок Сергій Васильович Реконструкція дренажної системи з обґрунтуванням заходів підвищення ефективності осушення схилу Доцент, к.т.н. Шайдецька Л.В. Завантажити
5 Синицька Анна Сергіївна Реконструкція каналізаційної мережі з обґрунтуванням технологічних схем спорудження перепадних камер Доцент, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
6 Старченко Ірина Олександрівна Будівництво підземного пішохідного переходу з обґрунтуванням глибини закладання споруди Доцент, к.т.н. доц. Ган А.Л. Завантажити
Навчальна група ОБ-81мп
184 «Гірництво»
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Бельтек Микита Ігорович Обґрунтування технологічних схем відпрацювання розкривних та видобувних уступів кар’єру Вікнинського родовища каолітів Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
2 Берещук Михайло Вікторович Удосконалення технологічної схеми переробки гранітів Витавського родовища на щебінь Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
3 Дзьоба Максим Вадимович Формування технологічної схеми розробки родовища піщано-гравійної суміші на основі геостатистичного моделювання Професор, д.т.н. проф. Зуєвська Н.В. Завантажити
4 Литвинчук Ілля Дмитрович Удосконалення технології видобування вапняку Гуменецької ділянки Гуменецького родовища Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
5 Лунич Олексій Іванович Керування механічним ефектом вибуху комбінованого заряду складної форми Професор, д.т.н. проф. Кравець В.Г. Завантажити
6 Люненко Тетяна Олегівна Оптимізація використання блочного каменю для оздоблювальних робіт Доцент, к.т.н. доц. Вапнічна В.В. Завантажити
7 Макаров Сергій Олександрович Обґрунтування способу рамно-анкерного кріплення гірничих виробок в умовах пологого залягання гірських порід Професор, д.т.н. проф. Гайко Г.І. Завантажити
8 Остапчук Артем Олександрович Керування механізмом взаємодії свердловинних зарядів в умовах родовища «Боброва гора» Професор, д.т.н. проф. Кравець В.Г. Завантажити
Навчальна група ОС-81мп
184 «Гірництво»
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Діхтяренко Людмила Вікторівна Удосконалення технології відновлення щитової проходки перегінного тунелю метрополітену Професор, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
2 Зуй Дарія Анатоліївна Формуванням напруженого стану огороджуючої конструкції під час будівництва підземної автостоянки Доцент, к.т.н. доц. Ган А.Л. Завантажити
3 Кондратюк Владислав Володимирович Удосконалення конструктивних рішень автоматизованих підземних автостоянок Доцент, к.т.н. доц. Ган А.Л. Завантажити
4 Міщенко Олександр Сергійович Обґрунтування параметрів монолітних залізобетонних конструкцій в складних інженерно-геологічних умовах Доцент, к.т.н. доц. Вапнічна В.В. Завантажити
5 Мусихін Мар’яна Юріївна Спорудження дворівневого тунелю метрополітену з оптимізацією конструктивних параметрів Професор, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
6 Слюсарчук Василь Павлович Розробка технології проведення метротунелю в тектонічно порушених гранітах за допомогою гідроклинових пристроїв Професор, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
7 Степанюк Лідія Володимирівна Обґрунтування конструктивних заходів гасіння водопотоків під час реконструкції каналізаційного колектора Доцент, к.т.н. Шайдецька Л.В. Завантажити
8 Туганов Гірей Кемалович Удосконалення конструктивної схеми розташування пальових фундаментів в умовах щільної міської забудови Доцент, к.т.н. Шайдецька Л.В. Завантажити
9 Харций Олена Володимирівна Обґрунтування конструкції шпунтового огородження при будівництві тунелів мілкого закладання Професор, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
Навчальна група ОБ-з81мп
184 «Гірництво»
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Леончик Олексій Іванович Обґрунтування технологічної схеми гірничотехнічної рекультивації Північно-Клесівської ділянки Клесівського – ІІ родовища гранітів Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
2 Романов Павло Володимирович Розробка технології видобування сировини в кар’єрі Полтавського ГЗК на основі автоматизації бурових робіт та транспортування корисної копалини Професор, д.т.н. проф. Кравець В.Г. Завантажити
Навчальна група ОС-з81мп
184 «Гірництво»
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Рахнянський Дмитро Леонідович Обґрунтування способу закріплення грунтів основи перегінного тунелю метрополітену методом струменевого ін’єктування Доцент, к.т.н. доц. Вапнічна В.В. Завантажити
Навчальна група ОС-81мп
184 «Гірництво»
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Бана Халбаст Алі Мохаммед Амін Substantiations of parameters of ground anchors for controlling the deep excavation stability of the retaining wall Професор, д.т.н. проф. Зуєвська Н.В. Завантажити
Навчальна група ОБ-71мп
184 «Гірництво»
спеціалізація «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Аліфіренко Аліна Володимирівна Обґрунтування комбінованого режиму короткосповільненого підривання при руйнуванні гірських масивів Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
2 Бачинський Микола Олександрович Удосконалення маловідходної технології видобутку щебеневої сировини Доцент, к.т.н. доц. Вапнічна В.В. Завантажити
3 Журавель Вікторія Василівна Удосконалення конструкцій свердловинних зарядів в умовах ПАТ «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр» Професор, д.т.н. проф. Зуєвська Н.В. Завантажити
4 Мальцева Юлія Сергіївна Удосконалення методики визначення діаметру свердловинного заряду на основі техніко-економічної оцінки ефективності буропідривних робіт Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
5 Павленко Ігор Леонідович Удосконалення способу видобутку метану сланцевих покладів вібраційно-хвильовими впливами Професор, д.т.н. проф. Гайко Г.І. Завантажити
6 Тесля Олександра Дмитрівна Удосконалення способу ініціювання свердловинних зарядів при проведенні буропідривних робіт на кар’єрах Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
7 Турбінський Степан Анатолійович Розробка способу управління краєвим ефектом вибуху Професор, д.т.н. проф. Кравець В.Г. Завантажити
Навчальна група ОС-71мп
184 «Гірництво»
спеціалізація «Геотехнічне і міське підземне будівництво»
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Адаменко Іван Андрійович Обґрунтування конструктивних заходів захисту підземної споруди з урахуванням міцнісних параметрів Ст.викладач, к.т.н. Шайдецька Л.В. Завантажити
2 Кашталер Андрій Степанович Удосконаленням способу закріплення грунтового масиву при будівництві перегінного тунелю метрополітену Професор, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
3 Колодій Артур Геннадійович Удосконалення технології щитового проведення перегінного тунелю мілкого закладання Професор, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
4 Кучер Сергій Анатолійович Обґрунтування підтримуючої конструкції кріплення котловану при будівництві станції метрополітену Доцент, к.т.н. доц. Вапнічна В.В. Завантажити
5 Олефір Андрій Олексійович Розробка способу керування сейсмоакустичним впливом на конструкцію підземних споруд Професор, д.т.н. проф.Зуєвська Н.В. Завантажити
6 Партика Віктор Петрович Управління напружено-деформованим станом масиву посиленого полімерно-армованим екраном Доцент, к.т.н. Загоруйко Є.А. Завантажити
7 Полібін Роман Валерійович Обґрунтування заходів захисту основ споруд при освоєнні підземного простору Доцент, к.т.н. Загоруйко Є.А. Завантажити
8 Тищенко Олександра Вікторівна Формування напружено-деформованого стану бункеру в процесі опускання в масив Ст.викладач, к.т.н. Шайдецька Л.В. Завантажити
Навчальна група ОБ-61м
Спеціальність: 8.05030101 “Розробка родовищ та видобування корисних копалин”
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Васильчук Олександр Сергійович Удосконалення властивостей вибухової речовини під дією впливу фізико-механічних чинників Доцент, к.т.н. доц. Вапнічна В.В. Завантажити
2 Вахрушев Костянтин Юрійович Удосконалення технології руйнування гірських порід локальними динамічними навантаженнями Професор, д.т.н. проф. Кравець В.Г. Завантажити
3 Кавун Сергій Сергійович Підвищення ефективності руйнування гірських порід вибухом свердловинних рукавних зарядів Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
4 Кононович Віра Андріївна Оптимізація технологічних параметрів безлюдного виймання корисних копалин в бортах кар’єрів Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
5 Моденко Вікторія Тарасівна Удосконалення вибухового руйнування природно порушених масивів гірських порід на кар’єрах Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О. Завантажити
6 Пасько Микола Володимирович Удосконалення параметрів контурного підривання скельних порід для забезпечення стійкості бортів кар’єра Професор, д.т.н. проф. Зуєвська Н.В. Завантажити
7 Пига Любов Миколаївна Обґрунтування способів та параметрів екранованої розробки морських газогідратних покладів Професор, д.т.н. проф. Гайко Г.І. Завантажити
8 Прит Олексій Сергійович Удосконалення технології відокремлення монолітів з використанням невибухових руйнуючих сумішей Професор, д.т.н. проф. Кравець В.Г. Завантажити
Навчальна група ОС-61м
Спеціальність: 8.05030102 “Шахтне і підземне будівництво”
ПІБ Тема Керівник Автореферат
1 Детцель Тетяна Євгеніївна Удосконалення технології спорудження ствола-камери з комбінованим кріплення Доцент, к.т.н. доц. Стовпник С.М.

Завантажити

2 Долошицький Валерій Віталійович Обґрунтування технологічної схеми проведення похилого стволу рудного комплексу Доцент, к.т.н. Загоруйко Є.А.

Завантажити

3 Іваніна Маргарита Геннадіївна Обґрунтування конструктивних рішень щодо забезпечення стійкості підводних тунелів в зонах сейсмічного впливу Професор, д.т.н. проф. Гайко Г.І.

Завантажити

4 Медяник Всеволод Ігорович Обґрунтування параметрів технології вирівнювання підземних споруд, схильних до нерівномірних осаджень Професор, д.т.н. доц. Фролов О.О.

Завантажити

5 Нєстєрков Ілля Андрійович Удосконалення технології формування захисних і укріплюючих геотехнічних об’єктів Професор, д.т.н. проф.Зуєвська Н.В. Завантажити
6 Самусь Віталій Ігорович Розробка конструкції інвентарного кріплення для спорудження стволів великого діаметру мілкого закладання Доцент, к.т.н. доц. Стовпник С.М. Завантажити
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів