Теми магістерських дисертацій

2022202120202019
184 «Гірництво»
Навчальна група  ОС-11мп
1
Бондарчук Юрій Вікторович Ревіталізація гірничотехнічних комплексів технологією «bio mining» з проєктуванням очисних потужностей зав. кафедри, д.т.н., проф. Вовк О.О.
2
Єзгор Альона Віталіївна Розробка перспективних родовищ торфу з подальшою рекультивацією порушених територій к.т.н., доц. Жукова Н.І.
3
Сахно Вячеслав Анатолійович Геотехнологія виробництва водневих енергоносіїв при видобутку та переробці бурого вугілля к.т.н., доц. Крючков А.І.
4
Хомяк Іван Васильович Створення підземного газогенератора в умовах підземної газифікації тонких вугільних плостів к.т.н., доц. Жукова Н.І.
5
Гаїма Мохамед Обґрунтування параметрів системи кріплення підземних виробок в умовах кімберлітових родовищ зав. кафедри, д.т.н., проф. Вовк О.О.
184 «Гірництво»
Навчальна група  ОС-з11мп 
1
Шукюрлю Ельнур Азер огли Вдосконалення параметрів технології видобутку золотоносних кварцитів в складних геотехнічних умовах д.т.н., проф. Зуєвська Н.В.
2
Кириченко Олександр Анатолійович
к.т.н., доц. Вапнічна В.В.
3
Лепешко Анатолій Анатолійович
к.т.н., доц. Ган А.Л.
184 «Гірництво»
Навчальна група  ОС-01мп
1
Андрійчук Дмитро
Ігорович
Доцент, к.т.н.
доц. Стовпник С.М.
2
Балковий Руслан Ігорович
Доцент, к.т.н.
Шайдецька Л.В.
3
Гончаренко Сергій Ігорович
Доцент, к.т.н.
Шайдецька Л.В.
4
Євтушенко Ілля Михайлович
Доцент, к.т.н.
доц. Ган А.Л.
5
Самусь Олександр Сергійович
Доцент, к.т.н.
доц. Стовпник С.М.
6
Харченко Роман Федорович
Зав. кафедри, д.т.н.
проф. Вовк О.О.
184 «Гірництво»
Навчальна група  ОС-з01мп 
1
Вислоух Олег Сергійович
Доцент, к.т.н.
доц. Вапнічна В.В.
2
Лісовський Олександр Сергійович
Професор, д.т.н.
проф. Зуєвська Н.В.
3
Полякова Ярослава Романівна
Доцент, к.т.н.
доц. Стовпник С.М.
184 «Гірництво»
Навчальна група  ОС-91мпв 
1
Бондарчук Костянтин Миколайович
Доцент, к.т.н.
доц. Вапнічна В.В.

184 «Гірництво» Навчальна група ОС-91мп

1 Блошкін Олег
Андрійович
Демонтування механізованого щита з обґрунтуванням технологічних параметрів виходу в камеру Доцент, к.т.н.
доц. Стовпник С.М.
2 Бондарчук Костянтин
Миколайович
Будівництво станції метрополітену мілкого закладання з обґрунтуванням конструкції платформенної ділянки Доцент, к.т.н.
доц. Вапнічна В.В.
3 Коржан Тарас
Павлович
Будівництво гірничої виробки в зоні підвищеного гірського тиску з обґрунтуванням конструкції кріплення Доцент, к.т.н.
доц. Вапнічна В.В.
4 Поліщук Олександр
Миколайович
Будівництво вестибюлю станції метрополітену з обґрунтуванням технології облаштування кріплення котловану Професор, д.т.н.
проф. Гайко Г.І.
5 Рибкін Костянтин
Михайлович
Забезпечення стійкості грунтових відкосів з обґрунтуванням технологічних параметрів інженерних заходів Доцент, к.т.н.
доц. Ган А.Л.
6 Чибісов Євгеній
Юрійович
Будівництво підземного паркінгу з обґрунтуванням типу облаштування деформаційних швів фундаментів Доцент, к.т.н.
Шайдецька Л.В.
7 Шабров Іван
Володимирович
Будівництво підземного снігоплавильного комплексу з обґрунтуванням конструктивних рішень Доцент, к.т.н.
Шайдецька Л.В.
8 Юденко Дмитро
Віталійович
Будівництво станції метрополітену мілкого закладання з обґрунтуванням конструкції склепіння змінної товщини Доцент, к.т.н.
доц. Стовпник С.М.

184 «Гірництво» Навчальна група ОС-з91мп

1 Залізко Вячеслав Валерійович Реконструкція висотної споруди з обґрунтуванням параметрів глибокої огороджуючої конструкції Доцент, к.т.н.
доц. Ган А.Л.
2 Карабач Вячеслав Петрович Будівництво технологічного стволу з обґрунтуванням конструкції у спряженні з тунелем Доцент, к.т.н.
Шайдецька Л.В.
3 Кривобок Олександр Васильович Обґрунтування конструктивних заходів щодо підпірної стінки на зсувонебезпечній ділянці Доцент, к.т.н.
доц. Вапнічна В.В.
4 Кривобок Сергій Васильович Реконструкція дренажної системи з обґрунтуванням заходів підвищення ефективності осушення схилу Доцент, к.т.н.
Шайдецька Л.В.
5 Синицька Анна Сергіївна Реконструкція каналізаційної мережі з обґрунтуванням технологічних схем спорудження перепадних камер Доцент, к.т.н.
доц. Стовпник С.М.
6 Старченко Ірина Олександрівна Будівництво підземного пішохідного переходу з обґрунтуванням глибини закладання споруди Доцент, к.т.н.
доц. Ган А.Л.

Спеціальність: 184 Гірництво, освітня програма (спеціалізація): Геоінженерія

Група ОБ-81мп

1. Бельтек Микита Ігорович Обґрунтування технологічних схем відпрацювання розкривних та видобувних уступів кар’єру Вікнинського родовища каолітів Професор, д.т.н.

доц. Фролов О.О.

2. Берещук Михайло Вікторович Удосконалення технологічної схеми переробки гранітів Витавського родовища на щебінь Професор, д.т.н.

доц. Фролов О.О.

3. Дзьоба Максим Вадимович Формування технологічної схеми розробки родовища піщано-гравійної суміші на основі геостатичного моделювання Професор, д.т.н.

проф. Зуєвська Н.В.

4. Кущенко Єгор Олександрович Обґрунтування технології попереднього збагачення руди в умовах глибоких кар’єрів Професор, д.т.н.

проф. Зуєвська Н.В.

5. Литвинчук Ілля Дмитрович Удосконалення технології видобування вапняку Гуменецької ділянки Гуменецького родовища Професор, д.т.н.

доц. Фролов О.О.

6. Лунич Олексій Іванович Керування механічним ефектом вибуху комбінованого заряду складної форми Професор, д.т.н.

проф. Кравець В.Г.

7. Люненко Тетяна Олегівна Оптимізація використання блочного каменю для оздоблювальних робіт Доцент, к.т.н.

доц. Вапнічна В.В.

8. Макаров Сергій Олександрович Обґрунтування способу рамно-анкерного кріплення гірничих виробок в умовах пологого залягання гірських порід Професор, д.т.н.

проф. Гайко Г.І.

9. Остапчук Артем Олександрович Керування механізмом взаємодії свердловинних зарядів в умовах родовища «Боброва гора» Професор, д.т.н.

проф. Кравець В.Г.

Спеціальність: 184 Гірництво, освітня програма (спеціалізація): Геоінженерія

Група ОС-81мп

10. Діхтяренко Людмила Вікторівна Удосконалення технології відновлення щитової проходки перегінного тунелю метрополітену Професор, к.т.н.

доц. Стовпник С.М.

11. Зуй Дарія Анатоліївна Формуванням напруженого стану огороджуючої конструкції під час будівництва підземної автостоянки Доцент, к.т.н.

доц. Ган А.Л.

12. Кондратюк Владислав Володимирович Удосконалення конструктивних рішень автоматизованих підземних автостоянок Доцент, к.т.н.

доц. Ган А.Л.

13. Міщенко Олександр Сергійович Обґрунтування параметрів монолітних залізобетонних конструкцій в складних інженерно-геологічних умовах Доцент, к.т.н.

доц. Вапнічна В.В.

14. Мусихін Мар’яна Юріївна Спорудження дворівневого тунелю метрополітену з оптимізацією конструктивних параметрів Професор, к.т.н.

доц. Стовпник С.М.

15. Слюсарчук Василь Павлович Розробка технології проведення метротунелю в тектонічно порушених гранітах за допомогою гідроклинових пристроїв Професор, к.т.н.

доц. Стовпник С.М.

16. Степанюк Лідія Володимирівна Обґрунтування конструктивних заходів гасіння водопотоків під час реконструкції каналізаційного колектора Доцент, к.т.н.

Шайдецька Л.В.

17. Туганов Гірей Кемалович Удосконалення конструктивної схеми розташування пальових фундаментів в умовах щільної міської забудови Доцент, к.т.н.

Шайдецька Л.В.

Спеціальність: 184 Гірництво, освітня програма (спеціалізація): Геоінженерія

Група ОС-81мп

1. Бана Халбаст Алі Мохаммед Амін Обґрунтування параметрів ґрунтових анкерів для контролю стійкості глибокого викопування підпірної стінки Професор, д.т.н.

проф. Зуєвська Н.В.

Спеціальність: 184 Гірництво, освітня програма(спеціалізація): Геоінженерія

Група ОБ-з81мп

1 Леончик Олексій Іванович Обґрунтування технологічної схеми гірничотехнічної рекультивації Північно-Клесівської ділянки Клесівського – ІІ родовища гранітів

Justification of Klesivskyi – II granite deposit section of North Klesivska mining reclamation technological scheme

Професор, д.т.н.

доц.

Фролов О.О.

2 Романов Павло Володимирович Розробка технології видобування сировини в кар’єрі Полтавського ГЗК на основі автоматизації бурових робіт та транспортування корисної копалини

Development of raw material extraction technology in the GOK Poltava quarry based on drilling automation and mineral transportation

Професор, д.т.н.

проф.

Кравець В.Г.

Спеціальність: 184 Гірництво, освітня програма(спеціалізація): Геоінженерія

Група ОС-з81мп

1 Пилипенко Денис Сергійович Обґрунтування конструктивних елементів підсилення сталевого рамного кріплення для протяжних виробок вугільних шахт

Justification of steel frame mount reinforcing structural elements for long mine workings

Професор, д.т.н.

проф.

Гайко Г.І.

2 Рахнянський Дмитро Леонідович Обґрунтування способу закріплення грунтів основи перегінного тунелю метрополітену методом струменевого ін’єктування

Justification of subway tunnel solid based fixing method by jet injection

Доцент, к.т.н.

доц.

Вапнічна В.В.

3 Чупров Владислав Миколайович Будівництво підземного переходу з вибором параметрів кріплення котловану

Underpass construction with a choice of pit fixing options

Доцент, к.т.н.,

Шайдецька Л.В.