Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми геоінженерії та підземної урбаністики»

В збірці наведені результати наукових розробок студентів, аспірантів, магістрантів і молодих вчених, які подані на міжнародну конференцію 10-11 червня 2021 року, що організовувала кафедра «Геоінженерії» Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного университету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського».

Збірник призначений для фахівців і будівельників підземних споруд, а також для студентів вузів гірничих спеціальностей. Збірник рекомендовано Вченою радою інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 12 від 31.05.2021 р.).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова — Стовпник Станіслав Миколайович, к.т.н, доц. кафедри геоінженерії ІЕЕ.

Заступник голови — Кравець Віктор Георгійович, д.т.н., проф., професор кафедри геоінженерії ІЕЕ.

Члени оргкомітету:

  • Анджей Тадеуш Воєводка, д.т.н., професор Сілезького технічного університету, м. Глівіце, Польща.
  • Портнов Василь Сергійович, д.т.н., проф., професор Карагандинського державного технічного університету, м. Караганда, Казахстан.
  • Юрай Дюрове, доктор-інженер, доцент, Технічний університет, м. Кошиці, Словаччина.
  • Гапєєв Сергій Миколайович, д.т.н., проф., зав. кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”, м. Дніпро, Україна.
  • Соболевський Руслан Вадимович, д.т.н., проф., зав. кафедри маркшейдерії Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна.
  • Каменець Вячеслав Ігорович, к.т.н., доц., зав. кафедри геодезії та будівництва підземних споруд Донецького національного технічного університету, м. Покровськ, Україна.
  • Коробійчук Валентин Вацлавович, д.т.н., доц., доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна.
  • Бойко Віктор Вікторович, д.т.н., проф., завідувач лабораторії Інституту гідромеханіки НАН України.
  • Зуєвська Наталія Валеріївна, д.т.н., проф., професор кафедри ГІ ІЕЕ.
  • Гайко Геннадій Іванович, д.т.н., проф., професор кафедри ГІ ІЕЕ.
  • Фролов Олександр Олександрович, д.т.н., доц., проф. кафедри ГІ ІЕЕ.
  • Вапнічна Вікторія Вікторівна, к.т.н., доц., доцент кафедри ГІ ІЕЕ.
  • Шайдецька Любов Валентинівна, к.т.н., ст. викладач кафедри ГІ ІЕЕ.

Комп’ютерна верстка Ган Олена Валеріївна, інж. кафедри ГІ ІЕЕ.


ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ