Вступ до аспірантури та докторантури

НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ

При кафедрі геоінженерії ІЕЕ здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в рамках аспірантури та докторантури з денної форми навчання.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за спеціальностями:

05.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин

05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка

Інформація для здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів