Спеціальні вибухові технології в геоінженерії: Монографія – Бойко В.В., Ган А.Л., Ган О.В.

В монографії розглянуто комплекс теоретичних та практичних питань із застосування вибухових технологій в геоінженерії ґрунтового масиву для розмінування територій, об’ємних вибухів і ущільнення ґрунтового масиву під забудову та ущільнення злітних смуг на польових летовищах, що основані на розробці рецептур вибухових речовин (ВР) та їх використанні з імпульсними характеристиками, наближеними до швидкості розповсюдження хвиль в цьому масиві, при керуванні якими можна досягти направлено ударних або резонансних явищ у ґрунтовому масиві, або затухання хвильових процесів, що призведе до зміни фізико-механічних і сейсмопровідних характеристик даної ділянки.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів а також широкого кола інженерно-технічних фахівців і проектувальників при використанні спеціальних вибухових технологій у будівельній і гірничій справах а також при дослідженні дії енергії вибуху у ґрунтах і гірських породах.

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49097

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/49097/2/Spetsialni_vybukhovi_tekhnolohii_v_heoinzhenerii_monohrafiia.pdf

Схожі записи