Практика

Практика студентів університету є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних умінь і навичок з відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також збору фактичного матеріалу для виконання курсових і дипломних проектів (робіт) та наукових досліджень з проблем спеціальності.

Терміни проходження практики:

 • 2 рік навчання магістрів ОПП – (01.09.23 по 26.10.23)
 • 2 рік навчання здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії – (18.12.23 по 31.12.23)
 • 4 курс – бакалаври – (15.04.24 по 19.05.24)

Відповідальні за практику:

 • Фролов Олександр Олександрович (184 Гірництво)

Документи для проходження практики:

БАЗИ ПРАКТИК

 1. Державне підприємство «Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний інститут вугільної промисловості «УкрНДІПРОЕКТ» (договір № 2400/22-Р від 13.03.2020року).
 2. АТ «Київметробуд» (договір № Д/0002.01/2400.02/440/2021 від 02.12.2021року).
 3. Виробничий кооператив «ГЕОЛОГ» (договір № Д/0002.01/2430.01/333/2021 від 15.09.2021року)
 4. ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКО СЕРВІС ГРУП» (договір № Д/0002.01/2430.01/346/2021 від 01.10.2021року)
 5. ПАТ «Метробуд» (договір № Д/0002.01/2400.02/441/2021 від 02.12.2021року)
 6. ТОВ «Основа-Солсиф» (договір № Д/0002.01/2430.01/343/2021 від 28.09.2021року)
 7. ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ» (договір № 17/п від 18.04.2022 року).
 8. Інститут геологічних наук НАН України (договір № Д/0002.01/2430.01/81/2022 від 25.05.2022року)
 9. ТОВ «Курс-Орбітал» (договір № Д/0002.01/2430.01/94/2021 від 01.10.2021 року).
 10. ТОВ «КИЇВМЕТРОПРОЕКТ», м. Київ (договір № 201/01 від 16.07.2018 року)
 11. Інститут гідромеханіки НАН України (договір № Д/0002.01/2700.02/24/2020 від 30.11.2020 року)

ГРАФІК перевірки проходження практики студентами групи ОС-01 та ОС-п11

Списки розподілу студентів проходження практики