Керівництво

Першим завідувачем кафедри шахтного будівництва був д-р техн. наук, професор Михайлов О.Г., спеціаліст з проведення гірничих виробок, який керував кафедрою з 1948 по 1953 р. За цей час прийом студентів на спеціальність зріс з однієї до п’яти груп.

 Після переведення О.Г.Михайлова в 1953р. до Пермського політехнічного інституту кафедру шахтного будівництва очолювали канд. техн. наук, доцент Рибкін О.Д. (1953-1956рр.) та доцент, канд. техн. наук Галушко П.Я.(1956-1958рр.). У 1958р. на завідування кафедрою запрошено визначного фахівця з гірництва Куренкова Я.І., головного інженера комбінату “Укрвугілля”, до складу якого входили шахти, розрізи, збагачувальні фабрики Придніпровського і Львівсько – Волинського басейнів. Він керував кафедрою до її закриття в зв’язку з припиненням в 1959р. випуску гірничих інженерів-шахтобудівельників, припиненням та скороченням набору на факультеті за іншими спеціальностями експлуатаційного напрямку. За період з 1948 до 1959р. на кафедрі працювали канд. техн. наук, доцент Сенченок М.А., канд. техн. наук Загоруйко Л.П., Крижанівська Т.О., до читання лекцій з гірничих та будівельних дисциплін запрошувались за сумісництвом висококваліфіковані фахівці – заступник директора Інституту гірничої справи АН УРСР, пізніше д-р техн. наук, академік, віце-президент АН УРСР Щербань О.Н., директор інституту УкрДНДІПрошахт (пізніше д-р техн.наук, професор,завідувач кафедри КІБІ) Жербін М.М., провідні фахівці цього інституту к.т.н., пізніше д-р техн.наук Аксьонов В.П., Зурабов М.А., Байда В.І., що сприяло залученню студентів до конкретної проектної роботи, прищеплювало відповідні навички. 

 Підвищений випуск кваліфікованих спеціалістів – гірників вже наприкінці 1950-х років призвів до їх перевиробництва. В зв’язку з цим, а також через тенденцію до наближення навчальних закладів з підготовки фахівців для гірничої промисловості безпосередньо до регіонів зосередження гірничовидобувних підприємств, багато спеціальностей, факультетів і навіть інститутів було закрито або перепрофільовано, зокрема, гірничий факультет КПІ, Харківський та Московський гірничі інститути. Припинила існування і кафедра шахтного будівництва, з якої частину студентів старших курсів було переведено в Київський інженерно-будівельний інститут. 

 Відродилась кафедра лише через 34 роки, дещо змінивши профіль підготовки фахівців з гірничого будівництва. На час її відродження стала відчутною необхідність підготовки фахівців для будівництва підземних міських споруд м. Києва і шахтобудівельників для західного регіону України. В зв’язку з цим рішенням вченої ради КПІ і наказом ректора за № 60-1 від 20.03.1991 р. на базі кафедри технології та механізації гірничих робіт гірничотехнічного факультету КПІ розпочато підготовку спеціалістів за спеціальністю “Шахтне та підземне будівництво” і спеціалізацією “Будівництво міських підземних споруд” і цього ж року відбувся перший набір групи студентів. Велику роботу з організації нової спеціальності провів завідувач кафедри ТМГР, на той час декан гірничотехнічного факультету проф. Пирський О.А.

 З липня 1993р. для підготовки вищезгаданих фахівців було організовано кафедру підземного будівництва, завідувачем якої призначено лауреата Державної премії з науки і техніки України, д-ра техн. наук, професора Кравця В.Г.

З вересня 2017р. кафедру очолив к-т техн. наук, доцент Стовпник С.М.

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів