Вступ до магістратури

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплома бакалавра, то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Етапи вступної кампанії

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови, подати документи для вступу та пройти фахове вступне випробування. В разі успішного складання іспитів та за результатами конкурсного відбору надається рекомендація про зарахування на міця за державним замовленням або на місця за кошти фізичних/юридичних осіб.

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) складається у формі ЗНО. Для того щоб пройти ЄВІ, необхідно обовʼязково зареєструватись у період з 11 травня до 03 червня 1800 та скласти сам іспит в регіональному центрі якості освіти 30 червня. Порядок електронної реєстрації для випускників, які здобули ступінь бакалавра КПІ ім. Ігоря Сікорького цьогоріч (див. Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури) дещо відмінний від порядку електронної реєстрації для випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського попередніх років та випускників інших вишів (див. Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти). В обох випадках необхідно буде завантажити сканкопії (прим. не фотографії з мобільного) документу, що посвідчує особу, сканкопію РНОКПП та офіційну фотократку (прим. обличчя на білому фоні без сонцезахисних окулярів в пропорціях 3 х 4) - за нею і фото у документі, що посвідчує особу, будуть допускати до участі до іспиту. Цьогоріч єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького, а також можуть бути зараховані результати ЄВІ 2020 (прим. з оцінкою не нижче 100). ЄВІ для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови» (див. Програма вступного іспиту з іноземних мов). Максимальна оцінка за проходження ЕВІ складає 200, мінімально допустима для участі у конкурсі - 100.

2. Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви на обрані освітньо-професійні програми можна буде з 15 липня до 23 липня 1800.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

2. Фахове вступне випробування (ФВВ) з геоінженерії містить в собі питання з 4 навчальних дисциплін базової підготовки приблизно рівнозначної складності, а саме: «Матеріалознавство та основи будівельної справи», «Охорона праці», «Геомеханіка» і «Геологія», які викладені в екзаменаційних білетах. Екзаменаційний білет складається з 4-х теоретичних і 1-го практичного питання. Для проведення ФВВ передбачено 30 екзаменаційних білетів. Усі завдання мають професійне спрямування і їх вирішення вимагає від студентів не розрізнених знань окремих тем і розділів, а їх інтегрованого застосування програмного матеріалу дисциплін. Термін виконання фахового випробування становить 4 академічні години (180 хвилин) без перерви і включає завдання з наступних дисциплін: основи гірничого виробництва (1 теоретичне питання); геомеханіка (1 теоретичне питання); основи охорони праці (1 теоретичне питання); геологія (1 теоретичне питання); геомеханіка (1 практичне питання). Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій. Максимальний конкурсний бал П2 за проходження ФВВ 200, мінімальний - 100.

3. Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:

КБ = 0,25 × П1 + 0,75 × П2 +RA,

де П1 – оцінка ЄВІ, П2 – оцінка ФВВ, RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника. Академічний рейтинг вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка до диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2 RA + 2 RT,

де RA – середнє арифметичне результатів за всі показники, що наведені в додатку до диплома; RT – складник творчих досягнень, що враховує публікації вступника.

4. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня. Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 07 серпня 1800. Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 14 серпня 1300. Терміни зарахування вступників: за державним замовленням - 12 серпня, за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 19 серпня.

Контактна інформація

З будь-яких питань щодо вступу на освітньо-професійну програму з геоінженерії, подачі заяв та необхідних документів, надання рекомендацій до зарахування, оприлюднення наказів про зарахування тощо звертайся за телефонами гарячої лінії +380932481225 та +380631397854, електронною поштою iee_pk@kpi.ua або безпосередньо до Відбіркової комісії ІЕЕ, що розташована за адресою: 03056, м.Київ, вул. Борщагівська, буд. 115, ауд. 204-22. Відповідальна особа кафедри Зуєвська Наталія Валеріївна: моб. тел. +380509821771, електронна пошта для листування zuevska@i.ua.

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

(згідно Додатку 1 до наказу НУ/72/2021 від 20.04.2021)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬСПЕЦІАЛЬНІСТЬ (спеціалізація)Вартість одного року навчання, грн.
Очна (денна) форма навчанняЗаочна форма навчання
18 Виробництво та технології184 Гірництво2460012300

  Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

  Питання та відповіді щодо вступу до магістратури у форматі ЗНО

  ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2010) Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

  Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  Не розумієш, що краще саме для тебе? Запитай експертів – наша команда супергероїв КПІ ім. Ігоря Сікорського зі студентів та випускників готова відповісти на всі твої питання!

  Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

  Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році:

  Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

  Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

  Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Напрямки магістерських дисертацій

Таблиця 1.1 — Напрямки магістерських дисертації за ОПП

п/п

Напрямки магістерських дисертації за ОПП

 

1

Обґрунтування конструктивних заходів захисту підземної споруди з урахуванням міцнісних параметрів

 

2

Удосконалення способу закріплення ґрунтового масиву при будівництві перегінного тунелю метрополітену

 

3

Удосконалення технології щитового проведення перегінного тунелю мілкого закладання

 

4

Обґрунтування підтримуючої конструкції кріплення котловану при будівництві станції метрополітену

 

5

Розробка способу керування сейсмоакустичним впливом на конструкцію підземних споруд

 

6

Управління напружено-деформовнаним станом масиву посиленого полімерно-армованим екраном

 

7

Обґрунтування заходів захисту основ споруд при освоєнні підземного простору

 

8

Формування напружено-деформовнаного стану бункеру в процесі опускання в масив

 

9

Забезпечення стійкості протяжних гірничих виробок шахт комбінованим кріпленням в умовах нерівномірних навантажень

 

10

Обґрунтування комбінованого режиму короткосповільненого підривання при руйнуванні гірських порід

11

Удосконалення маловідходної технології видобутку щебеневої сировини

12

Удосконалення конструкцій свердловинних зарядів

13

Удосконалення методики визначення діаметру свердловинного заряду на основі техніко-економічної оцінки ефективності буропідрівних робіт

14

Удосконалення способу видобутку метану сланцевих покладів вібраційно-хвильовими впливами

15

Обґрунтування вибухового способу керованого тріщиноутворення

16

Оптимізація технологічних параметрів безлюдного виймання корисних копалин в бортах кар’єрів

17

Обґрунтування способів і параметрів утилізації теплової енергії під час підземної газифікації вугільних пластів

 

Таблиця 1.2 — Напрямки магістерських дисертації за ОНП

№ п/п

Напрямки магістерських дисертації за ОНП

1

Обґрунтування геомеханічної стійкості споруди «стіна в ґрунті» в умовах динамічних навантажень

2

Обґрунтування способів спорудження футерівки в само точних дюкерах при різнопрофільному закладанні

3

Дослідження фізико-механічних характеристик ґрунтоцементу в часі

4

Удосконалення технології руйнування гірських порід локальним динамічним навантаженням

5

Удосконалення вибухового руйнування природно порушених масивів гірських порід на кар’єрах

6

Обґрунтування способів та параметрів екранованої розробки морських газогідрат них покладів

7

Управління ефективністю ініціювання свердловинних зарядів масових вибухів

 

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів