ПРОГРАМИ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою Геоінженерія спеціальності 184 Гірництво

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою

«Інженерна екологія та ресурсозбереження»  спеціальності 101 Екологія

Схожі записи