Науково – технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ»

Замовник та видавець

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Науково – технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ»
Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Сайт журналу: http://geo.kpi.ua

Переглянути ПОТОЧНИЙ ВИПУСК

Редакційний штат

Редактори

 • Головний редактор – Станіслав Миколайович Стовпник, к.т.н., доц., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна.
 • Заступник гол. редактора – Віктор Георгійович Кравець, д.т.н, проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна.
 • Відповідальний секретар – Стефан Володимирович Зайченко, д.т.н., проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна.

Редакційна колегія

 • Коробійчук Валентин Вацлавович, д.т.н., проф., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна. Scopus ID: 57188732595
 • Шевчук Степан Прокопович, , д.т.н., проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна. Scopus ID: 57113313700
 • Левченко Олег Григорович, д.т.н., проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна. orcid.org/0000-0002-9737-721.
 • Імашев Аскар Жанболатович, PhD, проф., Карагандинський державний технічний університет, Казахстан. orcid.org/0000-0002-9799-8115
 • Şahbaz Oktay, PhD, Assoc. Prof. Dr., Dumlupinar university, Turkey.
 • Ercetin Umran, Assist. Prof. Dr., Dumlupinar university, Turkey.
 • Małkowski Piotr, D. Sc. Eng., Assoc. Prof., AGH University of Science and Technology, Poland. Scopus ID: 37093394900
 • Andrzej Wojewodka, Dr., Prof., Gdańsk University of Technology, Poland.
 • Sofranko Marian, PhD, Assoc. Prof. M. Sc., Technical University of Košice, Slovakia. orcid.org/0000-0002-1626-0144

Технічний секретар: Олена Ган

Секретар: Соколовська Марія

У журналі представлено якісне термінологічне викладання нових науково-практичних матеріалів з кваліфікаційним стилем публікації, широким охопленням тем і врахуванням інтересів державної і світової аудиторії.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 No 1471.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ No 24123-13963 Р від 23.08.2019 р.