КРАВЕЦЬ ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ

КРАВЕЦЬ ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ
доктор технічних наук, професор, професор кафедри геоінженерії

Кандидатська дисертація “Дослідження деформацій ґрунтового масиву в зоні дії вибуху подовженого заряду”. Захищена в 1971 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Криворізького гірничорудного інституту за спеціальністю № 312 – відкрита розробка та експлуатація вугільних, рудних і нерудних родовищ

Тема докторської дисертації “Процеси і технології формування фізико-технічних властивостей піщано-глинистих порід вибухом. . Захистив у 1985 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 003.20.01 за спеціальністю 05.15.11 – фізичні процеси гірничого виробництва.

Наукові інтереси:

– геомеханічні процеси, геодинамічні явища;

– руйнування гірських порід;

– напружено-деформований стан системи “ґрунт-основа-споруда”.

– підземна урбаністика;

Біографічна довідка.  Народився 09 жовтня 1937 року, м.Конаково.

Освіта: вища.

Закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” у 1959 році, гірничий інженер.

У 1960-1964 роках працював в інституті “УкрНДІ-Проект” Держплану УРСР, а з 1965 по 1968 рік навчався в аспірантурі Національної академії наук УРСР. З 1968 по 1989 рік працював в системі Національної академії наук України на посадах молодшого інженера, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача відділу. З 1989 року – співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” на посаді професора кафедри технології та механізації гірничих робіт. З 1994 по 2017 рр. – завідувач кафедри геотехнологій, нині кафедри геоінженерії. З 2017 року – професор кафедри геоінженерії.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 1991 року. Заслужений професор НТУУ “КПІ”

Науково-педагогічна діяльність:

– з 1989 по 1993 рр. – професор кафедри технології та механізації гірничих робіт гірничо-технічного факультету НТУУ “КПІ”;

– з 1993 р. по 2017 р. – завідувач кафедри геобудівництва та гірничих технологій НТУУ “КПІ”;

– з 2017 р. по теперішній час – професор кафедри геоінженерії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Викладає дисципліни:

Руйнування гірських порід

Промислова сейсміка

– Геотехнічні процеси в гірському масиві;

– Основи наукових досліджень. Робота над магістерською дисертацією

– Правові відносини в будівництві;

Прогнозування геоінфраструктурyjuj hjpdbnre  урбанізованих регіонів:

Підвищення кваліфікації: Міжнародне науково-педагогічне стажування

“Сучасні виклики та інструменти вдосконалення професійної діяльності науково-педагогічного працівника”

Форма проведення: дистанційна (on-Line)

Період проведення: 25 листопада 2021 р. – 15 березня 2022 р.

Тривалість 180 годин

Місце проведення: Київ, Науково-технічна спілка хіміків-технологів

Ідентифікація: Свідоцтво про підвищення кваліфікації №013 ХС-2022 від 30 березня 2022 року.

Email: kravets.viktor@lll.kpi.ua, kravets2008@i.ua