Керівництво

Першим завідувачем кафедри шахтного будівництва був д-р техн. наук, професор Михайлов О.Г., спеціаліст з проведення гірничих виробок, який керував кафедрою з 1948 по 1953 р. За цей час прийом студентів на спеціальність зріс з однієї до п’яти груп.

Після переведення О.Г.Михайлова в 1953р. до Пермського політехнічного інституту кафедру шахтного будівництва очолювали канд. техн. наук, доцент Рибкін О.Д. (1953-1956рр.) та доцент, канд. техн. наук Галушко П.Я.(1956-1958рр.). У 1958р. на завідування кафедрою запрошено визначного фахівця з гірництва Куренкова Я.І., головного інженера комбінату “Укрвугілля”, до складу якого входили шахти, розрізи, збагачувальні фабрики Придніпровського і Львівсько – Волинського басейнів. Він керував кафедрою до її закриття в зв’язку з припиненням в 1959р. випуску гірничих інженерів-шахтобудівельників, припиненням та скороченням набору на факультеті за іншими спеціальностями експлуатаційного напрямку. За період з 1948 до 1959р. на кафедрі працювали канд. техн. наук, доцент Сенченок М.А., канд. техн. наук Загоруйко Л.П., Крижанівська Т.О., до читання лекцій з гірничих та будівельних дисциплін запрошувались за сумісництвом висококваліфіковані фахівці – заступник директора Інституту гірничої справи АН УРСР, пізніше д-р техн. наук, академік, віце-президент АН УРСР Щербань О.Н., директор інституту УкрДНДІПрошахт (пізніше д-р техн.наук, професор,завідувач кафедри КІБІ) Жербін М.М., провідні фахівці цього інституту к.т.н., пізніше д-р техн.наук Аксьонов В.П., Зурабов М.А., Байда В.І., що сприяло залученню студентів до конкретної проектної роботи, прищеплювало відповідні навички.

Підвищений випуск кваліфікованих спеціалістів – гірників вже наприкінці 1950-х років призвів до їх перевиробництва. В зв’язку з цим, а також через тенденцію до наближення навчальних закладів з підготовки фахівців для гірничої промисловості безпосередньо до регіонів зосередження гірничовидобувних підприємств, багато спеціальностей, факультетів і навіть інститутів було закрито або перепрофільовано, зокрема, гірничий факультет КПІ, Харківський та Московський гірничі інститути. Припинила існування і кафедра шахтного будівництва, з якої частину студентів старших курсів було переведено в Київський інженерно-будівельний інститут.

Відродилась кафедра лише через 34 роки, дещо змінивши профіль підготовки фахівців з гірничого будівництва. На час її відродження стала відчутною необхідність підготовки фахівців для будівництва підземних міських споруд м. Києва і шахтобудівельників для західного регіону України. В зв’язку з цим рішенням вченої ради КПІ і наказом ректора за № 60-1 від 20.03.1991 р. на базі кафедри технології та механізації гірничих робіт гірничотехнічного факультету КПІ розпочато підготовку спеціалістів за спеціальністю “Шахтне та підземне будівництво” і спеціалізацією “Будівництво міських підземних споруд” і цього ж року відбувся перший набір групи студентів. Велику роботу з організації нової спеціальності провів завідувач кафедри ТМГР, на той час декан гірничотехнічного факультету проф. Пирський О.А.

З липня 1993р. для підготовки вищезгаданих фахівців було організовано кафедру підземного будівництва, завідувачем якої призначено лауреата Державної премії з науки і техніки України, д-ра техн. наук, професора Кравця В.Г.

З вересня 2017р. кафедру очолив к-т техн. наук, доцент Стовпник С.М.

Відповідно до наказу № 7/313 від 13.12.2019 з 03.02.2020 р. відбулася реорганізація шляхом злиття кафедри інженерної екології та кафедри геоінженерії та створена на їх базі кафедра геоінженерії (відповідно до рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 07 жовтня 2019 року (Протокол № 9).

З 01.06.2021 кафедру очолила д-р техн. наук, професор Вовк Оксана Олексіївна.