За результатами НМТ або сертифікатами ЗНО

Якщо ти щойно закінчив школу або коледж, вже одержав документ про повну загальну середню освіту чи диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра, твій наступний крок – скласти національний мультипредметний тест! Якщо ти вже складав його в 2022 або в 2023 роках або склав зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році, ти можеш скористатись результатами цих тестувань. Але головне – ти маєш обрати майбутню професію та обдумати свій подальший шлях. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки (якщо ти завершив навчання у школі) або 3 роки (якщо ти маєш диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра чи фахового молодшого бакалавра та вступаєш на спеціальності, де передбачений скорочений термін підготовки). За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

У 2024 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики, історії України (обовʼязково) та фізики або іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської), або хімії, або біології, або географії, або української літератури (четвертий предмет за вибором вступника). Також можна скористатись результатами НМТ 2022 року, НМТ 2023 року або результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року (виключно повністю весь тест, що складався у відповідний рік, без можливості вибору предметів з різних років). Крім того, для врахування результатів НМТ/ЗНО попередніх років мають бути складені три обовʼязкові предмети – українська мова, математика, історія України, а якщо перелік предметів, що складались у відповідному році (2021 або 2023) не відповідає цим вимогам, то НМТ доведеться складати в 2024 році знову. 

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь бакалавра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. 

Для вступу до нашого інституту всі вступники мають подати результати НМТ або ЗНО та мотиваційний лист.

 

Ліцензований та максимальний обсяги державного замовлення за освітнім ступенем “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти на прийом у 2023 році
Шифр та назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Максимальний обсяг державного замовлення
  Денна Заочна Денна Заочна
183 Технології захисту навколишнього середовища        
184 Гірництво 30 10 25 6
Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту.
Cпеціальність 183 “Технології захисту навколишнього середовища”
Перелік конкурсних предметів  (К1, К2, К3) Вагові коефіцієнти
Основний блок
перший (українська мова) (К1) 0.3
другий (математика) (К2) 0.5
третій (історія України) (К3) 0.2
 Додатковий блок
четвертий (іноземна мова) (К4) 0.25
четвертий (біологія) (К4) 0.5
четвертий (фізика) (К4) 0.5
четвертий (хімія) (К4) 0.5
четвертий (українська література) К4 0.2
четвертий (географія) К4 0.2
Cпеціальність 184 “Гірництво”
Перелік конкурсних предметів  (К1, К2, К3) Вагові коефіцієнти
Основний блок
перший (українська мова) (К1) 0.3
другий (математика) (К2) 0.5
третій (історія України) (К3) 0.2
 Додатковий блок
четвертий (іноземна мова) (К4) 0.25
четвертий (біологія) (К4) 0.5
четвертий (фізика) (К4) 0.5
четвертий (хімія) (К4) 0.5
четвертий (українська література) К4 0.2
четвертий (географія) К4 0.3

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотами 130.

Прохідні бали* та максимальний обсяг державного замовлення
2023 рік 25 місць
2022 рік 131,274 25 місць
2021 рік 133,212 20 місць
2020 рік 146,319 15 місць
Бакалавр, заочна форма
2023 рік 6 місць
2022 рік 143.8 5 місць

Конкурсний бал

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ або КБ = ТК

де

  • П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;
  • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200;
  • ТК – оцінка творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках).
  • Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до цього Порядку.

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3)

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів.


Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі ПЗСО.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за результатами ЗНО 2020–2021 років з двох предметів за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2) / (К1 + К2)

де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів.

Вагові коефіцієнти (К1, К2) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до Порядку прийому. Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнює ваговому коефіцієнту оцінки з історії України.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) коефіцієнт шляхом його множення на їхній добуток, причому:

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 6 до Порядку прийому, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

 

Вартість навчання у 2024/2025 навчальному році
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (спеціалізація) Вартість одного року навчання, грн.
Очна (денна) форма навчання Заочна форма навчання
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища 24900 16900
18 Виробництво та технології 184 Гірництво 24900 16900
Контактна інформація

З будь-яких питань щодо вступу, подачі заяв та необхідних документів, надання рекомендацій до зарахування, оприлюднення наказів про зарахування, тощо, безпосередньо звертайся до Відбіркової комісії НН ІЕЕ.

Контактна інформація Відбіркової комісії НН ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Відбіркова комісія НН ІЕЕ є підрозділом Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, що забезпечує супроводження вступної кампанії:

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, навчальний корпус №22, ауд. 107-22.

Тел.: (063) 139-78-54

Email: vk.nniee@lll.kpi.ua

Відповідальна особа від кафедри – Фролов Олександр Олександрович: моб. тел. +38-050-411-55-49, електронна пошта для листування frolov@geobud.kiev.ua.

 

Орієнтовні ключові дати

Електронний кабінет вступники зможуть зареєструвати з 01 липня, а подавати заяви – з 19 липня до 31 липня. За державним замовленням (бюджет) можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності – від найвищого (1) до найнижчого (5) за твоїм вибором. За кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) можна подати до 10 заяв. Загалом на всіма базами вступу (повна загальна середня освіта, диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом спеціаліста чи диплом магістра) та за всіма формами здобуття освіти (денна, заочна) сумарно одна людина може подати 15 заяв. Всі заяви, подані для вступу на навчання за державним замовленням, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Рекомендацію для зарахування за державним замовленням буде надано 05 серпня, а до 08 серпня ти маєш підтвердити в особистому електронному кабінеті вибір місця навчання та подати оригінали документів особисто або з допомогою накладання кваліфікованого електронного підпису.

Консультаційний сервіс вступника 24/7

Маєш питання щодо ВСТУПУ 2023 – маємо відповідь

Приєднуйтеся до групи за посиланням

https://t.me/abit_184

Перелік необхідних документів

Офіційні документи

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 році.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть оприлюднені після затвердження Міністерством Юстиції порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році:

  Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського (зі змінами)

  Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

  Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту для спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів загального національного оцінювання для спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 2020-2021 років


  Інформаційні матеріали приймальної комісії

  Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту для спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»