Вступ до магістратури

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно обов’язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його. Крім єдиного вступного іспиту (ЄВІ), необхідно буде скласти фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Програми фахових вступних випробувань оприлюднені на сайтах факультетів та навчально-наукових інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського (впродовж місяця після набуття чинності Порядком прийому).

Для вступу на  спеціальність за державним замовленням потрібно скласти ЄВІ, фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист.

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 10. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись в електронному кабінеті для складання фахового вступного випробування, яке буде проводитись в університеті. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 01 серпня до 22 серпня включно.

Ліцензований та максимальний обсяги державного замовлення на другий (магістерський) рівень прийом у 2024 році
Шифр та назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Максимальний обсяг державного замовлення
      ОПП ОНП
  Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
             
183 Технології захисту навколишнього середовища            
             
184 Гірництво            

ОПП – освітньо-професійна програма
ОНП – освітньо-наукова програма

Програма вступного комплексного фахового випробування містить в собі питання з 4 нормативних дисциплін навчального плану з підготовки бакалаврів за спеціальністю 184 «Гірництво» приблизно рівнозначної складності, а саме: «Вступ до спеціальності», «Геологія», «Геомеханіка» та «Охорона праці та цивільний захист», які викладені в екзаменаційних білетах. Екзаменаційний білет складається з 4-х питань. Для фахового випробування передбачено 25 екзаменаційних білетів. Усі завдання мають професійне спрямування і їх вирішення вимагає від студентів не розрізнених знань окремих тем і розділів, а їх інтегрованого застосування програмного матеріалу дисциплін. Термін виконання фахового випробування становить 4 академічні години (180 хвилин) без перерви і включає завдання з наступних дисциплін: вступ до спеціальності (1 питання); геологія (1 питання); геомеханіка (1 питання); охорона праці та цивільний захист (1 питання).

Загальна оцінка визначається за 100 бальною шкалою ESTS та додатково проводиться перерахунок оцінки рейтингової системи оцінювання за 200 бальною шкалою ЄВІ.

Програми випробувань

2024

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра “Екоефективне повоєнне відновлення забруднених територій” за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища 2024

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра “Геоінженерія” за спеціальністю 184 Гірництво 2024

2023

Програма вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на здобутого ступеня магістра (спеціаліста)

Програма комплексного фахового випробування для вступу на ОПП підготовки магістра Геоінженерія за спеціальністю 184 Гірництво 2023

Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де

  • П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
  • П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
  • П3 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком прийому та цим Положенням випадках.

Інформація про час і місце оголошення результатів конкурсних заходів атестаційні комісії доводять до відома вступників безпосередньо перед початком вступних випробувань (крім результатів ЄВІ / ЄФВВ).

Контактна інформація

З будь-яких питань щодо вступу, подачі заяв та необхідних документів, надання рекомендацій до зарахування, оприлюднення наказів про зарахування, тощо, безпосередньо звертайся до Відбіркової комісії НН ІЕЕ.

Контактна інформація Відбіркової комісії НН ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Відбіркова комісія НН ІЕЕ є підрозділом Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського, що забезпечує супроводження вступної кампанії:

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, навчальний корпус №22, ауд. 107-22.

Тел.: (063) 139-78-54

Email: vk.nniee@lll.kpi.ua

Відповідальна особа від кафедри – Фролов Олександр Олександрович: моб. тел. +38-050-411-55-49, електронна пошта для листування frolov@geobud.kiev.ua.

Вартість навчання у 2024/2025 навчальному році

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 10. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись в електронному кабінеті для складання фахового вступного випробування, яке буде проводитись в університеті для спеціальностей, на яких не передбачено ЄФВВ. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 01 серпня до 22 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Офіційні документи на сайті Приймальної комісії https://pk.kpi.ua/official-documents/

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть оприлюднені після затвердження Міністерством Юстиції порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році

 Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” в 2024 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

  Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра в 2024 році

  Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  Максимальні обсяги державного замовлення (при вступі на першого (бакалаврського) рівня)

  Обсяги державного замовлення в магістратуру КПІ ім. Ігоря Сікорського (2023 рік)

  Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського

  Програма співбесіди з іноземних мов для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти