Вийшов новий підручник – Геоінженерія мегаполіса: підземна урбаністика

Вийшов новий підручник В. Г. Кравець, Г. І. Гайко, А. Л. Ган, О. В. Ган, Л. В. Шайдецька. Геоінженерія мегаполіса: підземна урбаністика : підручник. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2024. – 660 с.

Відповіідальний редактор – проф. Н. В. Зуєвська.

Вихід підручника приурочений 125-річчю нашого університету. Електронну книгу можна безкоштовно отримати на: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/65405

Анотація
Охарактеризовано принципи планування, проєктування та розрахунку об’єктів підземної урбаністики. Наведено історичний екскурс і основні тенденції сталого розвитку підземного простору великих міст. Розглянуто конструктивні рішення підземних об’єктів міської транспортної та інженерної інфраструктури, гідротехнічних споруд, багатофункціональних комплексів, споруд спеціального призначення. Розкрито геоінженерні технології спорудження підземних об’єктів. Для студентів, які вивчають дисципліну «Геоінженерія мегаполіса», також може бути корисним під час вивчення інших дисциплін циклу професійної підготовки за освітньою програмою «Геоінженерія» спеціальності 184 «Гірництво».

Схожі записи