Преподавательский состав

Гайко Геннадий Иванович

Доктор технических наук, профессор
Вчений в галузі гірництва та підземного будівництва, доктор технічних наук, доктор будівництва, професор, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, член-кореспондент Академії будівництва України по відділенню «Будівництво шахт, рудників і підземних споруд». 1988 р. Викладає дисципліни: «Гірнича справа», «Будівництво міських підземних споруд», «Підземні споруди спеціального призначення» та ін. Автор понад 140 наукових публікацій (у тому числі 10 монографій, підручників та навчальних посібників), член основного авторського колективу «Малої гірничої енциклопедії».

Зуевская Наталья Валерьевна

Профессор
1967 року народження. Професор кафедри геобудівництва та гірничих технологій. Основні лекційні курси: «Матеріалознавство та основи будівельної справи» (44 лекційні години), «Сучасні методи інженерних вишукувань» (36 лекційних годин), «Нормування і кошторис будівельної справи» (36 лекційних годин), «Гемологія» (18 лекційних годин), «Енерго- та ресурсозберігаючі технології у підземному будівництві» (18 лекційних годин). Має 80 друкованих праць.

Кравец Виктор Георгиевич

зав. каф., д. т. н., Профессор
Завідувач кафедри з дня її відновлення, д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України. Під його керівництвом підготовлено і захищено 11 кандидатських та 2 докторські дисертації. Викладає курси «Руйнування гірських порід», «Проектування вибухових робіт», «Вибухові роботи».

Стовпник Станислав Николаевич

Кандидат наук, Доцент
Народився у 1960 р. На кафедрі підземного будівництва із дня її заснування. Автор 20 публікацій та 8 винаходів. Викладає курси «Механіка гірських порід» та «Технологія спорудження гірничих виробок.

Фролов Александр Александрович

Доцент, Профессор
Народився у 1968 р. Напрям наукових робіт – буровибухові роботи. Автор 19 публікацій. Викладає дисципліни «Аерологія гірничих підприємств» та «Реконструкція підземних споруд».