Партнеры

В рамках международной деятельности кафедра заключила договіра о партнерстве, сотрудничестве и научном обмене:

- с кафедрой геомеханики, подземного строительства и управления охраной поверхнности Горно – геологического факультета Силезского технического университета «Политехника Шлёнска», Гливице, Польша (Договор подписан 30.03.2011 года);

- с Варненским открытым университетом, Варна, Болгария (Договор подписан 07.11.2012 года и действует  до 07.11.2017 г.);

Кафедра осуществляет научное сотрудничество с  академическими учреждениями:  - договор о научном сотрудничестве с Институтом механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев; - договор о научном сотрудничестве с Институтом гидромеханики НАН Украины, г. Киев; - договор о сотрудничестве с Национальным горным университетом, м. Днепропетровск; - договор о научно-техническом и творческом сотрудничестве с Житомирским государственным технологическим университетом, г. Житомир.

В рамках договора о творческоом содружестве с Институтом гидромеханики НАН Украины и Институтом механики им. С.П.Тимошенко НАН Украины проводились общие исследования динамической стойкости  горных выработок в слоистом массиве разнопрочных  горных пород, изучены волновые процессы и деформативные явления на границе контакта горного массива с креплением и контуром выработки.

В рамках розроблюваної тематики дослідження захищено кандидатські дисертації старшим викладачем кафедри Є.А. Загоруйко (Підвищення стійкості схилів в слабких масивах системою ґрунтоцементних елементів), старшим викладачем Стовпником С.М. (Формування несучої здатності слабометаморфізованих порід підошви виробки вибуховим нагнітанням в’яжучого розчину).

За результатами сумісних досліджень видано 5 статей (див. додаток публікації 2014).

В рамках договору про науково-дослідну та педагогічну співпрацю з Донецьким національним технічним університетом,  з Житомирським державним технологічним університетом щорічно організовуються і проводяться:

- міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів „Вдосконалення технології будівництва шахт та підземних споруд” (співорганізатор, м. Донецьк). Доповіді друкуються в збірці матеріалів конференції;

- міжнародна науково-технічна конференцію «Енергетика. Екологія. Людина» (конференція молодих вчених – аспірантів і магістрантів) «Перспективи розвитку гірничої справи та підземного будівництва» ІЕЕ НТТУ (КПІ). Представлені доповіді друкувалися в однойменній збірці матеріалів конференції;

- Всеукраїнська науково - практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів",Житомирський державний технологічний університет.