Наукові роботи студентів

2018 рік

Теми магістрів 2018 року (завантажити)

Пасько М.В. Удосконалення параметрів контурного підривання скельних порід для забезпечення стійкості бортів кар’єра

Самусь В.І. Конструювання інвентарного кріплення стволу великого діаметру мілкого закладання

Васильчук О.С. Удосконалення властивостей вибухової речовини під дією впливу фізико-механічних чинників

Вахрушев К.Ю. Удосконалення технології руйнування гірських порід локальними динамічними навантаженнями

Моденко В. Т. Удосконалення вибухового руйнування природно порушених масивів гірських порід на кар’єрах

Пига Л.М. Обґрунтування способів та параметрів екранованої розробки морських газогідратних покладів

Нєстєрков І.А. Удосконалення технології формування захисних і укріплюючих геотехнічних об’єктів

Кононович В.А. Оптимізація технологічних параметрів безлюдного виймання корисних копалин в бортах кар’єрів

Прит О.С. Удосконалення технології відокремлення монолітів з використанням невибухових руйнуючих сумішей

Кавун С.С. Підвищення ефективності руйнування гірських порід вибухом свердловинних рукавних зарядів

 

2017 рік

Стеценко О.М. ОБГРУНТУВАННЯ ГЕОМЕХАНІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СПОРУДИ «СТІНА В ГРУНТІ» В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Бутько М.А. ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ТАПАРАМЕТРІВ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ В ОСНОВІ ВІТРОЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Костюк-Рой А.М. Зміна фізико-механічних характеристик грунто-цементу у часі

Охріменко В.І. Напружено-деформований стан основ підземних споруд і способи їх підсилення

Павленко М.О. ОБГРУНТУВАННЯ СЕЙМОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ В УМОВАХ «ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР’ЄР»

Хлановський А.В. «Обґрунтування вибору діаметра свердловинних зарядів для ефективного руйнування гірських порід вибухом»

 2016 рік

Дроботущенко А.О. "Аналіз зміни напружено – деформованого стану скельного масиву в процесі видобутку"

Городиська А.М."Обгрунтування способу футерування при різнопрофільному закладанні"

Китовський С.О. "Забезпечення несучої здатності масивів намивних ґрунтів з підстилаючими слабкими шарами"

Пасько О.З. "Вплив процесу горизонтально направленого буріння на поверхневі об’єкти"

Пишний О.І. "Обґрунтування способу і параметрів утилізації теплової енергії під час підземної газифікації вугільних пластів"

Сібуров Г.С. "Bдосконалення ресурсозберігаючої технології підземної розробки крутопохилих покладів потужних залізорудних басейнів"

Стецьків І.В. "Обґрунтування параметрів виймання запасів корисних копалин в бортах кар’єрів при розробці пластових родовищ"

Копка І.О. "Розробка конструктивних елементів подовженого заряду для управління механічним ефектом вибуху"

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів