Викладацький склад

Вовк Оксана Олексіївна

Завідувачка кафедри, д-р. техн. наук, професор

Гайко Геннадій Іванович

Доктор технічних наук, Професор
Вчений в галузі гірництва та підземного будівництва, доктор технічних наук, доктор будівництва, професор, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, член-кореспондент Академії будівництва України по відділенню «Будівництво шахт, рудників і підземних споруд». 1988 р. Викладає дисципліни: «Гірнича справа», «Будівництво міських підземних споруд», «Підземні споруди спеціального призначення» та ін. Автор понад 140 наукових публікацій (у тому числі 10 монографій, підручників та навчальних посібників), член основного авторського колективу «Малої гірничої енциклопедії».

Зуєвська Наталія Валеріївна

Професор
1967 року народження. Професор кафедри геобудівництва та гірничих технологій. Основні лекційні курси: «Матеріалознавство та основи будівельної справи» (44 лекційні години), «Сучасні методи інженерних вишукувань» (36 лекційних годин), «Нормування і кошторис будівельної справи» (36 лекційних годин), «Гемологія» (18 лекційних годин), «Енерго- та ресурсозберігаючі технології у підземному будівництві» (18 лекційних годин). Має 80 друкованих праць.

Кравець Віктор Георгійович

д. т. н., Професор
Д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України. Під його керівництвом підготовлено і захищено 11 кандидатських та 2 докторські дисертації. Викладає курси «Руйнування гірських порід», «Проектування вибухових робіт», «Вибухові роботи».

Крючков Анатолій Іванович

Доцент, канд. техн. наук, доцент

Стовпник Станіслав Миколайович

Кандидат наук, Доцент
Народився у 1960 р. На кафедрі підземного будівництва із дня її заснування. Автор 20 публікацій та 8 винаходів. Викладає курси «Механіка гірських порід» та «Технологія спорудження гірничих виробок.

Фролов Олександр Олександрович

Доцент, Професор
Народився у 1968 р. Напрям наукових робіт – буровибухові роботи. Автор 19 публікацій. Викладає дисципліни «Аерологія гірничих підприємств» та «Реконструкція підземних споруд».
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів