III рівень (PhD)

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент

Освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Геоінженерія»

зі спеціальності 184 Гірництво (ОНП затверджена Вченою радою КПІ протокол №6 від 07.09.2020 р.)

№ з/пНазва освітньої компонентиСтатус (нормативна / вибіркова)Обсяг кредитів ЕКТСФорма семестрового контролюЗавантажити
1Геомеханічні процеси в породних масивахнормативна6екзамен силабус
2Математичне моделювання геомеханічних процесівнормативна6залік силабус
3Організація науково-інноваційної діяльностінормативна4залік силабус
4Техногенні геодинамічні процесивибіркова5залік силабус
5Геомеханіка поверхні на підроблюваних територіяхвибіркова5залік силабус
6Прикладна динаміка грунтіввибіркова5залік силабус
7Супутня продукція облицювальних матеріаліввибіркова5залік силабус
8Реконструкція та адаптація історичних підземних об’єктіввибіркова5залік силабус
9Наукові методи контролю процесів геобудівництва та гірничого виробництвавибіркова5залік силабус
10Укріплення грунтів і тектонічно порушених порід в гірництві і будівельній інженеріївибіркова5залік силабус
11Наукові засади математичної обробки інженерних вишукуваньвибіркова5залік силабус

Гарант ОНП Кравець Віктор Георгійович

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів