I рівень (бакалавр)

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент

освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Геоінженерія»

зі спеціальності 184 Гірництво

Затверджено Вченою радою КПІ, протокол № 5 від 30.06.2020 р.

КодКомпонента освітньої програмиСтатусЄКТСКонтрольЗавантажити
ЗУ 0Екологічний менеджментвибіркова2заліксилабус

Гарант ОПП Ган Анатолій Леонідович

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів