I рівень (бакалавр)

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент

освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Інженерна екологія та ресурсозбереження»

зі спеціальності 101 Екологія

Затверджено Вченою радою КПІ, протокол № 3 від 15.03.2021 р.

КодКомпонента освітньої програмиСтатусЄКТСКонтрольЗавантажити
ЗУ 0Інженерна екологіявибіркова2заліксилабус
ЗУ 0Інженерна екологія-2вибіркова2заліксилабус
ЗУ 0Екологічний менеджментвибіркова2заліксилабус
ЗУ 0Промислова екологіявибіркова2заліксилабус
ЗУ 0Стратегія охорони навколишнього середовищавибіркова2заліксилабус
ПО15Урбоекологіянормативна3,5екзаменсилабус
ПO16Техноекологіянормативна8,5залік, екзаменсилабус
ПO20Екологічна безпеканормативна5екзаменсилабус
ПО31Геомеханіканормативна4,5екзаменсилабус
ПВ 1Екотоксикологіявибіркова3,5заліксилабус
ПВ 2Альтернативні сонячні джерела енергіївибіркова3,5заліксилабус
ПВ 3Екологізація транспортних системвибіркова3заліксилабус
ПВ 5Системи утилізації природних органічних відходіввибіркова4заліксилабус

Гарант ОПП Дичко Аліна Олегівна

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів