Студентське життя

   Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів,  молодих учених

 

 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДР: всього (з оплатою та без оплати) – 25, з них з оплатою із загального фонду бюджету – немає, з оплатою із спеціального фонду – немає.  

 

Кількість госпдоговірних і держбюджетних тем, до виконання яких залучаються студенти – немає.

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР при захищенні:

магістерських робіт – 5

дипломних робіт спеціаліста – 4

 

Кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій – 45, з них:

міжнародні – 13,  ІЕЕ – 18:

 

Кількість опублікованих статей, тез доповідей та патентів за участю студентів (самостійно та у співавторстві) – 45, з них:

1. Виступи на конференціях з публікацією тез – 45, з них 6 самостійно;

 

2. Спільні публікації з викладачами –  немає.

Участь у олімпіадах студентів (1 тур) – 8, (2 тур) – 3. Кількість студентів, які одержали нагороди за результатами 2 туру – 1:  

- три студенти гр. ОБ-01 брали участь в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2013/2014 навч. року з напряму „Гірництво“ секції «Відкриті гірничі роботи» на базі Криворізького Національного університету, м. Кривий Ріг. Студенти Стецьків І.В., Копка І.О., Пишний О.І. у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Гірництво» секції «Відкриті гірничі роботи» – отримали почесні грамоти за активну участь.

Олефір Андрій Олексійович, студент кафедри ГБ та ГТ, нагороджений грамотою за перемогу в XIV міжвузівській олімпіаді з дисципліни «Теорія та конструкція автомобілів та спецмашин», I місце в номінації «Математичне моделювання динаміки руху автомобілів та спецмашин», м. Київ НАУ (наказ №911/ст. від 18.04.2014).

 Конкурси студентських наукових робіт, отримані нагороди1:

- три студенти гр. ОБ-01 брали участь в II-му турі Всеукраїнськогоконкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Гірництво» зі спеціальності «Розробка родовищ та видобування корисних копалин відкритим способом». Студентка Стецьків Ірина Василівна нагороджена грамотою за III місце, Копка Ігор Олександрович, Пишний Олександр Ігорович – грамотою за активну участь у II-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Гірництво» зі спеціальності «Розробка родовищ та видобування корисних копалин відкритим способом».

Кількість студентів, які одержують стипендії та премії – 6:

- наказ № 256 / 2-c§1, §2, §9, §10 від 25.02.2014 р. – рішення Вченої Ради НТУУ «КПІ» призначення іменних стипендій ім. В.М. Винославського за відмінні успіхи у навчанні таким студентам – 3 курс гр. ОБ-11 Хоменюку Андрію Валерійовичу та 3 курс гр. ОС–11 Сіверін Марії Миколаївні та призначення стипендій ректора НТУУ «КПІ» студентам – 5 курс гр. ОС-31м Мацюк Ніні Сергіївні і Мацюк Тетяні Сергіївні;

 

- наказ № 978 / 2-c 9 від 11.09.2014 р. – рішення Вченої Ради НТУУ «КПІ» призначення стипендії ім. В.М. Винославського за відмінні успіхи у навчанні таким студентам 5 курсу гр. ОБ-81м Бабичеву Ігорю Костянтиновичу та гр. ОС-31м Мацюк Тетяні Сергіївні.

 

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів