Практика

Практика студентів університету є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних умінь і навичок з відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також збору фактичного матеріалу для виконання курсових і дипломних проектів (робіт) та наукових досліджень з проблем спеціальності.

Документи для проходження практики

 Договір на практику

 Робоча програма практики

 Направлення

 Щоденник

Терміни проходження практики
4 курс – бакалаври (15.04.19 – 19.05.19)
2 рік навчання магістрів ОПП (02.09.19 – 26.10.19)
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів