Практика

Практика студентів університету є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних умінь і навичок з відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також збору фактичного матеріалу для виконання курсових і дипломних проектів (робіт) та наукових досліджень з проблем спеціальності.

Документи для проходження практики

 Договір на практику

 Робоча програма практики

 Направлення

 Щоденник

 Методичні рекомендації до виконання робочої програми практики студентами четвертого курсу спеціальності 184 «гірництво» за дистанційною формою

Терміни проходження практики
4 курс – бакалаври (13.04.20 – 17.05.20)
2 рік навчання магістрів ОПП (01.09.20 – 25.10.20)
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів