Навчальна документація

Підручники, навчальні посібники та практикуми

Методичні посібники та рекомендації

 • Підготовка кваліфікаційних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27187.
 • Підготовка кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29104.
 • Методичні рекомендації до виконання робочої програми практики студентами четвертого курсу спеціальності 184 «гірництво» за дистанційною формою Завантажити.

Методичні матеріали щодо організації діяльності науково-педагогічних працівників та навчально-методичного забезпечення навчального процесу

 • Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського - Tumchasove_polozen _2017.
 • Освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського. Рекомендації до розроблення 2018р. - Osvitni_programu_2018.doc.
 • Рейтингові системи оцінювання результатів навчання (Рекомендації щодо розробки та застосування) - Rejtungovi_sustemu.doc
 • Положення про екзаменаційну комісію - Pol_pro _ekzamen_komis.doc
 • Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського (2018р.) - Pol_vupuskova _atest.doc
 • Форми випускної атестації студентів зима 2018 - Vupyskna_atest.zip
 • Розроблення стартап-проекту (Електронний ресурс) : методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей / за заг. ред. О.А. Гавриша. - Київ: НТУУ "КПІ", 2016. -28 с. - Розроблення стартап-проекту - Startup_proekt.pdf (Методичні рекомендації).
 • Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю (2016 р.) - Pol_atestaciia_semestr.pdf
 • Положення про планування та облік педагогічного навантаження викладачів (2003 р.) - Pol_plan_pednavantag.rar
 • Тимчасове положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників (2009 р. зі змінами 2018 р.) - Pol_reiting_NPP.doc
 • Норми бального оцінування рейтингування науково-педагогічних працівників - Normu_rejtungy.pdf
 • Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2006 р.) - Standart_EPVO.pdf
 • Національний освітній глосарій: вища освіта (2011 р.) - Glosariy.doc
 • Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (2015 р.) - Dovidnuk_ECTS.pdf
 • Рекомендації щодо розроблення навчальних планів (2012 р.) - Rekom_NP_RNP.doc
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів