Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та суспільства»

 

Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі.

 

Конференція відбудеться з 20 по 22 травня 2015 р. у ДВНЗ «Криворізький національнийуніверситет».

 

До участі в роботі конференції запрошуютьсяфахівці вищих навчальних закладів, академічних, проектних, науково-дослідних інститутів, промислових підприємств, міністерств, комітетів, органів місцевого самоврядування.

 

програма конференції

20 травня 2015 р., середа

- прибуття учасників та розміщення;

- реєстрація.

21 травня 2015 р., четвер

- пленарне засідання;

- засідання науково-технічних секцій.

22 травня 2015 р., п’ятниця

- засідання науково-технічних секцій;

- відвідування кафедр та підрозділів університету;

- заключне засідання;

- екскурсії на гірничо-металургійні підприємства;

- від’їзд учасників конференції.

 

НауковІ секціЇ

Програмою конференції передбачено проведення пленарного засідення за участю керівників МОН України, ВНЗ України, органів державної й місцевої влади та керівників підприємств різних галузей економіки, представників бізнес-структур. Під час роботи конференції планується обговорення наукових проблем та практичних питань за такими напрямами:


1.Відкрита розробка родовищ корисних копалин

2. Підземна розробка родовищ корисних копалин

3. Шахтне та підземне будівництво

4. Маркшейдерія та геодезія

5. Геологія, прикладна мінералогія та екологія

6.Економіка

7. Будівництво

8. Охорона праці, промислова безпека та екологія

9.Металургія

10. Технічна механіка, гірничі машини

та галузевий транспорт

11. Електромеханіка та електроенергетика

12. Комп’ютерні науки йінформаційні технології

13. Збагачення корисних копалин

14. Проблеми педагогіки

15. Філософсько-методологічні та соціально-політичні

аспекти сталого розвитку

16. Історія та історичні дослідження

17. Філологія

18. Природничі науки

19. Фізико-математичні праці

20. Мистецтво й мистецтвознавство

 


Форми участі в роботі конференціЇ


- виступ з пленарною доповіддю;

- виступ з секційною доповіддю;

- демонстрація експонатів;

- участь у конференції (без доповіді).


Робочі Мови конференції


 

- українська, англійська.

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів