Матеріально-технічне забезпечення

Лабораторія САПР займає особливе місце в навчальному процесі. Тут студенти освоюють комп'ютерні технології проектування, а також основи програмування. Надалі випускні бакалаврські роботи та випускні кваліфікаційні роботи виконуються студентами, як правило, на персональних комп'ютерах із застосуванням загальноінженерну і професійного програмного забезпечення. В результаті студенти набувають глибокі навички роботи з персональним комп'ютером. У лабораторії все обладнання об'єднано в локальну мережу, є вихід в мережу університету та в глобальну мережу INTERNET.

Лабораторія механіки ґрунтів призначена для організації та проведення навчальних занять, під час яких здобувачі особисто під керівництвом викладачів кафедри проводять натурні або iмiтацiйнi експерименти (досліди) з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальних дисциплін, набувають практичних навичок роботи, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Лабораторія геотроніки

Лабораторія фізичних процесів

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів