Магістерська дисертація Сібуров Г.С.

Сібуров Г.С. вдосконалення ресурсозберігаючої технології підземної розробки крутопохилих покладів потужних залізорудних басейнів.

Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю

8.05030101 – Розробка родовищ та видобування корисних копалин. –

Національний технічний університет України «Київський політехнічний

інститут», Київ, 2016.

Дисертація присвячена вдосконалення параметрів систем розробки

крутопадаючих рудних родовищ, які забезпечують повноту виїмки, зменшення

проценту розубожування та стійкість гірничих виробок після виймання.

Проведений аналіз гірничо-геологічних умов залягання покладів

Криворізького залізорудного басейну засвідчує, що для ефективної розробки

родовища можуть бути також застосовані, крім існуючої підповерхово-камерної

системи розробки, суцільно-камерні системи з керуючим обрушенням порід

покрівлі та випуском з-під породної консолі.

Виконане моделювання основних умов, які визначають параметри

безпечного і ефективного застосування запропонованої технології розробки.

За результатами моделювання встановленню, що напружений стан в

перерізі цілика і в перетині породної консолі визначається, головним чином,

впливом висоти оголеного масиву, що деформується.

Застосовано чисельне моделювання методом кінцевих елементів з

використанням критерію міцності Мора-Кулона у системі PLAXIS, а також

динамічне моделювання в 3D, що проводилося за допомогою програмного

комплексу MIDAS GTS NX, в якому для даного випадку розгляду моделі

застосовувався ітераційний метод Ньютона-Рафсона.

Моделювання виймання суцільно-камерної системи розробки показує при

динамічних навантаженнях, що в цілому за отриманими в ході розрахунків

результатами можна констатувати - тимчасовий рудний цілик і консоль, що

підробляється,

в залежності від деформаційно-міцнисних характеристик

гірських порід і орієнтації фронту очисної виїмки знаходяться в різних умовах за

станом стійкості, а незначне зниження стійкості на ділянці покрівлі камери не є

критичним. Область консолі над ціликом знаходиться в стійкому стані, навіть

при динамічних навантаженнях. В цілому по довжині консолі стійкість порід

зберігається.

Ключові слова: система розробки, гірничі виробки, гірничий масив,

геомеханічний стан, напруження, технологічні параметри.

 

ДолученняРозмір
PDF icon Автореферат_Сібуров Г.pdf1.69 МБ
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів