Магістерська дисертація Стецьків І.В.

Стецьків І.В. Обґрунтування параметрів виймання запасів корисних копалин в бортах кар’єрів при розробці пластових родовищ.

Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю

8.05030101 – Розробка родовищ та видобування корисних копалин. –

Національний технічний університет України «Київський політехнічний

інститут», Київ, 2016.

Дисертація присвячена встановлення параметрів виймання прибортових

запасів пластових родовищ корисних копалин, які забезпечують стійкість борта

карʼєру під час та після відробки.

Виконані розрахунки основних параметрів, які визначають можливість

безпечного і економічно ефективного застосування систем Highwall.

За результатами досліджень встановленню, що при розробці пластів

камʼяного вугілля ширина міжкамерних ціликів, що забезпечують стійкість

виробок, в 1,6 рази менше в порівнянні з вийманням бурого вугілля, тобто 1,86

м та 3,0 м відповідно.

Виконано моделювання відробки прибортових запасів камʼяного

(родовище Okaba, Нігерія) і бурого вугілля (Семенівське родовище, Україна)

системою Highwall зі шнековим виконавчим органом (кругла форма перерізу)

та органом безперервної дії (прямокутна форма перерізу) та розраховані

величини осідань поверхні для встановлення стійкості бортів карʼєрів.

Застосовано чисельне моделювання методом кінцевих елементів з

використанням критерію міцності Мора-Кулона у системі PLAXIS.

В результаті моделювання виймання камʼяного вугілля в борту карʼєру

(розрізу) встановлено, що при розміщенні гірничих виробок круглої форми

діаметром 1,0 в один ряд на відстані від 4,0 до 0,5 м одна від одної руйнування

шнекових отворів не відбувається.

Результати моделювання поведінки борта карʼєру при розміщенні

шнекових отворів виймання в два ряди в шаховому порядку показують, що

зміна осідань поверхні борта в залежності від відстані між виробками не має

певної закономірності. Якщо порівнювати величини осідань при розміщеннісвердловин в два ряди в шаховому порядку та в один ряд, то збільшення

вертикальних осідань спостерігається на 8...31 %.

Моделювання виймання камʼяного вугілля виробками прямокутного

перерізу показує, що при будь-якій відстані між виробками вертикальне

осідання поверхні не перевищує критичної межі.

При моделюванні відробки прибортових запасів бурого вугілля в умовах

Семенівського родовища встановлено, що при шнековому вийманні вугілля в

період проходження виробок забезпечується їхня стійкість.

При вийманні запасів комплексом безперервної дії Highwall (МП)

стійкість виробок прямокутної форми не забезпечується.

Ключові слова: борт карʼєру, прибортові запаси, гірський масив,

вертикальне осідання, деформація, гірничі виробки.

 

ДолученняРозмір
PDF icon Автореф Стецьків .pdf1.27 МБ
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів