Магістерська дисертація Пишний О.І.

Пишний О.І. Обґрунтування способу і параметрів утилізації теплової енергії під час підземної газифікації вугільних пластів.

Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю

8.050301 – Розробка родовищ та видобування корисних копалин. –

Національний технічний університет України «Київський політехнічний

інститут», Київ 2016.

Магістерська дисертація присвячена розрахунку розподілу температур в

підземному газогенераторі і визначення параметрів свердловин.

У роботі встановлено оптимальні параметри свердловини для підземної

газифікації вугільних пластів.

Обґрунтовано вибір способу підземної газифікації вугільних пластів,

досліджено характер розподілу температури в підземному газогенераторі;

розраховано параметри відвідної свердловини та швидкість подачі

теплоносія,а також відстань між ними.

Ключові слова: підземна газифікація, свердловина, газогенератор,

вугільний пласт, утилізація тепла, теплообмін, гірський масив.

 

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів