Магістерська дисертація Пишний О.І.

Пишний О.І. Обґрунтування способу і параметрів утилізації теплової енергії під час підземної газифікації вугільних пластів.

Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю

8.050301 – Розробка родовищ та видобування корисних копалин. –

Національний технічний університет України «Київський політехнічний

інститут», Київ 2016.

Магістерська дисертація присвячена розрахунку розподілу температур в

підземному газогенераторі і визначення параметрів свердловин.

У роботі встановлено оптимальні параметри свердловини для підземної

газифікації вугільних пластів.

Обґрунтовано вибір способу підземної газифікації вугільних пластів,

досліджено характер розподілу температури в підземному газогенераторі;

розраховано параметри відвідної свердловини та швидкість подачі

теплоносія,а також відстань між ними.

Ключові слова: підземна газифікація, свердловина, газогенератор,

вугільний пласт, утилізація тепла, теплообмін, гірський масив.

 

ДолученняРозмір
PDF icon автореферат Пишний О.pdf738.81 КБ
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів