Магістерська дисертація Копка І.О.

Копка І.О. Розробка конструктивних елементів подовженого заряду для управління механічним ефектом вибуху.

Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю

8.050301 – Розробка родовищ та видобування корисних копалин. –

Національний технічний університет України «Київський політехнічний

інститут», Київ 2016.

Метою магістерської роботи є підвищення ефективності буропідривних

робіт в скельних породах, а саме зменшення перебуру або взагалі відмова від

нього, за рахунок розробки науково обґрунтованих параметрів та

конструктивних елементів подовженого свердловинного заряду.

Для досягнення поставленої мети в роботі обґрунтовано місце

розміщення проміжних детонаторів в свердловинному заряді для підсилення дії

вибуху в підошві уступу за рахунок взаємодії детонаційних хвиль та

встановлено мінімально припустиму відстань від рівня підошви свердловини до

проміжних детонаторів.

Експериментально розроблено нову конструкцію свердловинного заряду,

застосування якого дозволить зменшити

розмір перебуру або взагалі

відмовитися від нього. Зроблені аналітичні дослідження, які підтверджують

ефективність даного інженерного рішення.

Ключові слова: буровибухові роботи, свердловинний заряд, конструкція

свердловинного заряду, перебур, ударна хвиля, детонаційна хвиля, швидкість

детонації, проміжний детонатор, зародкова тріщина, глибина зони утворення

мікротріщин.

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів