Магістерська дисертація Китовський С.О.

Китовський С.О. "Забезпечення несучої здатності масивів намивних ґрунтів з підстилаючими слабкими шарами"

Вивчено сучасний стан будівництва на намивних територіях з слабкими

підстилаючими шарами та способи забезпечення несучої здатності цих ґрунтів.

Доцільним та ефективним способом було обрано палеві фундаменти з

буронабивних паль. Визначено вплив гідродинамічних тисків віджатої порової води на скелет віброущільненням.

Визначено

величини гідродинамічних тисків, які віджимають порову воду і створюють гідравлічний градієнт в водонасиченому масиві ґрунту.

Вперше змодельовані процеси ущільнення вологих і водонасичених ґрунтів віджиманням порової води при віброущільненні бетонної суміші при виготовленні буронабивних паль. Встановлено, що вібраційна хвиля створює вимушені (віджимання) рух порової води, прискорює фільтраційний процес і взаємодіючи з частинками ґрунту ущільнює їх. Складено диференціальні рівняння ущільнення ґрунту за рахунок ефективних тисків при стисненні порової води вібраційними силами без урахування і з урахуванням лінійної повзучості скелета ґрунту.

Вперше запропоновано методики визначення компонентів напружень на будь-якій точці масиву ґрунту від дії вертикального навантаження в нижньому кінці палі на великій глибині при віброущільненні. Складено і вирішено диференціальні рівняння компонентів напружень в будь-якій точці на великій глибині масиву ґрунту від вертикального навантаження, з використанням бігармонічні функції напружень, що задовольняють граничним умовам

гармонійних рівнянь. Застосування бігармонічної функції напружень, так званої

функції Ери, дозволило побудувати рішення в загальному вигляді та надати до

складених диференціальних рівнянь універсальності.

Ключові

слова:

намивний

ґрунт,

торф,

заторфованість,

палеві

фундаменти, буронабивні палі, ущільнення.

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів