Магістерська дисертація Дроботущенко А.О.

Дроботущенко А.О. Аналіз зміни напружено – деформованого стану

скельного масиву в процесі видобутку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю

8.05030101 – Розробка родовищ та видобування корисних копалин. –

Національний технічний університет України «Київський політехнічний

інститут», Київ, 2016.

Дисертація присвячена дослідженню і аналізу зміни напружено –

деформованого стану скельного масиву в процесі видобування.

досліджено, що зміна сталого напруженого стану гірського масиву в

процесі видобутку монолітних блоків може призвести до негативних наслідків

у формуванні структурних та міцнісних властивостей природного каменю;

встановлено залежність зміни напруженого стану масиву після відділення

блоку та утворення нових вільних поверхонь через які відбувається

перерозподіл напружень.

доведено, що найбільша концентрація напружень відбувається в кутовій

зоні. При куті виймання блоку природного каменю 90 значення напруження в

кутовій зоні збільшилося в 915 разів в порівнянні з напруженнями у верхній

частині бокових поверхонь. Для кута виймання блоку 80 значення напруження

в кутовій зоні збільшилося в 730 разів в порівнянні з напруженнями у верхній

частині бокових поверхонь. З результатів досліду видно, що напруження в

кутовій зоні зменшилось приблизно на 20 % при вийманні блоку під кутом 80

в порівнянні з вийманням блоку під кутом 90.Ключові слова: блок, напружено – деформований стан, гірський масив,

видобуток блоків , тріщинуватість.

ДолученняРозмір
PDF icon Автореф Дроботущенко.pdf1.05 МБ
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів