Магістерська дисертація Городиська А.М.

Вивчено питання методу футеровки дюкерного переходу при різнопрофільному закладанні. Побудовано графіки залежностей та проаналізовано це питання для кожного способу футеровки в даних інженерно - геологічних умовах.

Ключові слова: футерування, продавлювання, затягування, комбінація, деформація, напруга, переміщення, поліетиленова труба, дюкер.

Метою роботи є визначення способу

монтування футеровки трубопроводу при різнопрофільному закладанні траси підземного дюкеру.

Для досягнення поставленої мети в дисертації сформульовано такі задачі:

1. Визначити показники межового стану труби..

2. Виконати

діаметром 1200мм. моделювання продавлювання поліетиленової труби

3. Виконати моделювання затягування продавлювання поліетиленової труби.

4. Виконати моделювання комбінованого продавлювання та протягування поліетиленової труби при прикладанні більших тягових зусиллях.

5. Обґрунтувати оптимальний спосіб футерування.

6. Розрахувати діаграму навантажень для футерування трубопроводу.

Об’єкт дослідження – підземний дюкерний перехід під річкою Дніпро.Предмет дослідження – існуючі способи проведення футеровки.

Методи дослідження. В процесі проведення наукового дослідження використовую емпіричний метод, метод теоретичного дослідження та спеціальний методи.

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів