Кравець Віктор Георгійович

Науковий ступінь, посада: зав. каф., д. т. н., Професор
E-mail: kravets@geobud.kpi.ua
Персональна сторінка викладача: https://intellect.kpi.ua/profile/kvg9

Завідувач кафедри з дня її відновлення, д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України. Народився у 1937 р., закінчив гірничий факультет КПІ (1959 р.), отримав кваліфікацію гірничого інженера. Розпочав інженерну та наукову діяльність в інституті УкрНДІПроект (1959–1964 рр.); з 1964 до 1989 р. працював у Національній академії України на посадах від аспіранта до завідувача відділу. У 1971 р. захистив кандидатську, а в 1985 р. – докторську дисертацію на тему: «Формування інженерних властивостей ґрунтів вибухом». Має 170 друкованих праць, з них 7 монографій загальним обсягом 140 друк. арк. та навчальний посібник. Професор В.Г. Кравець член-кор. Академії гірничих наук України, член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, член експертної ради ВАК України, фундатор наукового напряму з формування інженерних властивостей ґрунтів вибухом. Під його керівництвом підготовлено і захищено 11 кандидатських та 2 докторські дисертації. Викладає курси «Руйнування гірських порід», «Проектування вибухових робіт», «Вибухові роботи». 

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів