Каталог вибіркових дисциплін

Дисципліни для вибору студентами ОЗ-91

Освітній компонент 4Ф-каталогу Семестр Кредитів Атестація
Технології захисту атмосфери 5 4 залік
Методи оцінки та апаратура вимірювання якості атмосфери 5 4 залік
Проектування заходів забезпечення якості атмосфери 5 4 залік
Освітній компонент 5Ф-каталогу Семестр Кредитів Атестація
Система утилізації природних органічних відходів 5 4 залік
Захоронення та переробка відходів атомних електростанцій 5 4 залік
Захоронення та переробка відходів гірничих підприємств 5 4 залік
Освітній компонент 6Ф-каталогу Семестр Кредитів Атестація
Технології захисту літосфери 6 4 залік
Оцінка та забезпечення стійкості відкосів земної поверхні 6 4 залік
Управління станом масиву гірських порід при проведенні геотехнологічних робіт 6 4 залік
Освітній компонент 7Ф-каталогу Семестр Кредитів Атестація
Технології захисту гідросфери 6 4 залік
Методи оцінки та апаратура вимірювання якості води 6 4 залік
Сучасні методи очистки питної води 6 4 залік
Освітній компонент 8Ф-каталогу Семестр Кредитів Атестація
Основи проектування інженерних екосистем 6 4 залік
Проектування природоохоронних та природозахисних об’єктів 6 4 залік
Екологічне проектування 6 4 залік

Дисципліни для вибору студентами ОЗ-81

Освітній компонент Ф-каталогу Семестр Кредитів Атестація
Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу 7 3 залік
Екологізація технологічних процесів видобувної галузі 7 3 залік
Ресурсоефективні та чисті технології 7 3 залік
Освітній компонент Ф-каталогу Семестр Кредитів Атестація
Екологічне інноваційне підприємництво та бізнес планування 8 4 залік
Екологічні та економічні основи забезпечення стійкого розвитку в часі 8 4 залік
Розробка та реалізація екологічних стартап-проектів 8 4 залік
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів