Запрошуємо взяти участь у роботі IV міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ТА ПІДЗЕМНОЇ УРБАНІСТИКИ»

11 червня 2021 10:00
Приєднатися до конференції Zoom
Ідентифікатор конференції: 822 2946 8878
Код доступу: 1111
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ГЕОІНЖЕНЕРІЇ
Запрошуємо взяти участь у роботі
IV міжнародної науково-технічної конференції
«ПРОБЛЕМИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ
ТА ПІДЗЕМНОЇ УРБАНІСТИКИ»
яка буде проходити 10-11 червня 2021 року
в КПІ імені Ігоря Сікорського
Мета проведення конференції:

обмін науково-технічною інформацією, розвиток співробітництва молодих вчених, освітянські стосунки викладачів.

Програма конференції:

10 червня 2021 р.
10.00-11.00 – реєстрація участників: м. Київ, вул. Борщагівська, 115, 22-й корп., ауд. 511, відкриття конференції, ознайомлення з історією кафедри
12.00-13.00 – екскурсія до політехнічного музею КПІ ім. Ігоря Сікорського.

11 червня 2021 р.
10.00-11.00 – пленарне урочисте засідання,
11.00-16.00 – наукові доповіді молодих вчених, студентів і аспірантів.
17.00-18.00 – підведення підсумків і нагородження учасників конференції,

Організаційний внесок

Участь в конференції - безкоштовна.

Вимоги до виступу на конференції:

тривалість доповіді до 10 хв. Робочі мови конференції — українська, англійська.

Публікація доповідей

Планується безкоштовна публікація доповідей в збірнику матеріалів конференції. Електронна версія збірника буде розміщена після закінчення конференції в репозиторії університету (посилання на сторінку зі збіркою буде розміщено за адресою: https://geobud.kpi.ua/conference)

Доповідь повинна бути оформлена згідно до вимог:
  1. Тези подаются в 1-му екземплярі, надруковані на одній стороні аркуша формату А4, об'ємом до 5-х сторінок (разом з рисунками, таблицями і бібліографічним списком) в редакторі MS Word в електронному вигляді. Остання сторінка повинна бути заповнена не менш, ніж на 75%.
  2. На першій сторінці вгорі зліва вказується індекс УДК.
  3. Нижче – відомості про авторів, ПІБ студента і наукового керівника, вчене звання, ступінь, посада, назва закладу чи організації, які є обов’язковою частиною тез (шрифт Times New Roman, розмір 12, через 1 інтервал).
  4. Далі вказується назва доповіді (Тіmes New Roman, розмір 12 рt, жирний, вирівнювання по центру, літери прописні, переноси не допускаються).
  5. Анотація (написана українською та англійською мовами) обсягом до 200-250 знаків розміщується зразу ж після назви статті. Кожна анотація оформлюється шрифтом Тіmes New Roman, розмір 12 рt, курсив, з одинарним міжрядковим інтервалом).
  6. Текст доповіді (шрифт Тіmes New Roman, розмір 12 рt, всі поля – по 25 мм, міжрядковий інтервал – одинарний).
  7. Бібліографічний список (оформлений відповідно до вимог ДАК).
  8. Рисунки вбудовуються у документ як об'єкти.
  9. Таблиці розміщуються безпосередньо у тексті.
  10. Формули виконуються у редакторі "Microsoft Equation".

Структурно доповідь повинна складатися з наступних розділів: 1) Вступ; 2) Аналіз літературних джерел; 3) Мета роботи; 4) Матеріали і результати досліджень; 5) Висновки.

Технічне забезпечення доповідей

Аудиторія проведення конференції має відповідне технічне оснащення (ноутбук, мультимедійний проектор).

УВАГА!

Для своєчасної підготовки програми конференції та публікації доповідей необхідно в термін до 09 червня 2021 р. пройти онлайн-реєстрацію.

Реєстрація та відправка доповідей ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ФОРМУ:
https://geobud.kpi.ua/conference/registration

Організаційний комітет

Голова — Стовпник Станіслав Миколайович, к.т.н, доц., доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ.
Заступник голови — Кравець Віктор Георгійович, д.т.н., проф., професор кафедри геоінженерії ІЕЕ.

Члени оргкомітету:

Анджей Тадеуш Воєводка, д.т.н., професор Сілезького технічного університету, м. Глівіце, Польща.
Портнов Василь Сергійович, д.т.н., проф., професор Карагандинського державного технічного університету, м. Караганда, Казахстан.
Юрай Дюрове, доктор-інженер, доцент, Технічний університет, м. Кошиці, Словаччина.
Oktay Sahbaz, assoc. Prof. Dr. Kutahya Dumlupinar University, director of international Relations office, Mineral Processing Engineer (PhD), Editor in PPMP, Kutahya, Turkey .
Гапєєв Сергій Миколайович, д.т.н., проф., зав. кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", м. Дніпро, Україна.

Соболевський Руслан Вадимович, д.т.н., проф., зав. кафедри маркшейдерії Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна
Каменець Вячеслав Ігорович, к.т.н., доц., зав. кафедри геодезії та будівництва підземних споруд Донецького національного технічного університету, м. Покровськ, Україна.
Коробійчук Валентин Вацлавович, д.т.н., проф., професор кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна
Бойко Віктор Вікторович, д.т.н., проф., завідувач лабораторії Інституту гідромеханіки НАН України, м. Київ, Україна.
Зуєвська Наталія Валеріївна, д.т.н., проф., професор кафедри геоінженерії ІЕЕ.
Гайко Геннадій Іванович, д.т.н., проф., професор кафедри геоінженерії ІЕЕ.
Фролов Олександр Олександрович, д.т.н., доц., професор кафедри геоінженерії ІЕЕ.
Вапнічна Вікторія Вікторівна, к.т.н., доц., доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ.
Шайдецька Любов Валентинівна, к.т.н., доцент кафедри геоінженерії ІЕЕ.

Технічні секретарі:

Тарасюк Олена Степанівна , провідний інженер кафедри геоінженерії ІЕЕ.

Ган Олена Валеріївна, інженер кафедри геоінженерії ІЕЕ.

Контакти:

Україна, 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22, 511 ауд. КПІ імені Ігоря Сікорського, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, кафедра геоінженерії.
голова оргкомітету: +38-067-848-59-77
E-mail: geobudkpiua@gmail.com     Web: geobud.kpi.ua

Приклад оформлення доповіді
ДолученняРозмір
PDF icon конф студ 2021 укр.pdf92.45 КБ
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів