Друга освіта

Післядипломна освіта

Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Післядипломна освіта Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» включає:

  • Другу вищу освіту;
  • Підвищення кваліфікації.

В Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» організацію та проведення навчання за програмами післядипломної освіти забезпечує Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (посадкова сторінка).

Друга вища освіта - отримання нових знань та здобуття нової кваліфікації особами, які вже мають вищу освіту, за напрямами та спеціальностями, акредитованими в Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Тривалість 2-3 роки. Випускники одержують диплом державного зразка та додаток до диплому європейського зразка.

Найбільшою популярністю користуються такі напрями/спеціальності: Програмна інженерія, Комп’ютерна інженерія, Інформаційна безпека, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Маркетинг, Економічна кібернетика, Менеджмент, Управління інноваційною діяльністю, Адміністративний менеджмент, Філологія (переклад), Теплоенергетика, Хімічна технологія, Видавничо-поліграфічна справа, Електротехніка тощо.

Підвищення кваліфікації - отримання додаткових знань та навичок для розширення своїх фахових можливостей та кар’єрного зростання. Навчальні програми з підвищення кваліфікації різняться тематикою, тривалістю навчання та випускним документом, який засвідчує успішне закінчення навчання:

Навчання за програмами післядипломної освіти забезпечується за всіма акредитованими в Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» напрямами і спеціальностями та здійснюється із залученням досвідчених викладачів та висококваліфікованих фахівців різних галузей економіки України.

Слухачами програм післядипломної освіти можуть стати особи, які вже здобули освітньо-кваліфікаційні рівні «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації, студенти старших курсів вищих навчальних закладів.

Слухачі мають право використовувати матеріальну базу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (приміщення, комп’ютерну та оргтехніку, Інтернет) відповідно до затвердженого графіку навчання. Їм надаються методичні матеріали та право доступу до інформаційних ресурсів відповідних навчальних дисциплін (дистанційних курсів, тестів, завдань, електронних підручників, лабораторних робіт тощо).

Навчання за програмами післядипломної освіти фінансуються виключно за рахунок Замовників (фізичні та юридичні особи) на основі договору.

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів