Вступ до бакалаврату (за сертифікатами ЗНО)

Якщо ти щойно закінчив школу, вже одержав документ про повну загальну середню освіту та складаєш або вже склав зовнішнє незалежне оцінювання, саме час обрати майбутню професію. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти. Твоє навчання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» буде тривати 4 роки. За результатами ти одержиш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

Етапи вступної кампанії

Якщо ти обрав геоінженерію в якості майбутнього фаху та маєш сертифікати ЗНО з української мови і математики, а також сертифікат ЗНО з фізики або іноземної мови, або хімії, або біології, або географії, або з історії України за 2018, 2019, 2020 або 2021 роки, то ти маєш всі шанси успішно пройти конкурсний відбір на омріяну спеціальність. Для цього необхідно відкрити електронний кабінет, завантажити до нього необхідні документи та подати заяву про вступ. За результатами конкурсного відбору надається рекомендація про зарахування на місця за державним замовленням або на умовах договору (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб).

1. Документи для вступу на бакалаврат подаються виключно електронно за винятком вступників за квотами. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, зокрема довідку про реєстрацію місця проживання згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207 і інші, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет та завантажити відповідні сканкопії. Подати заяви на обрані освітньо-професійні програми можна буде з 14 липня до 23 липня 1800.

2. Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня бакалавра геоінженерії розраховується за формулою:

КБ = (0,25 × К1 + 0,5 × К2 + 0,2 × К3 + ФДП × 0,05) × ГК × СК,

де К1 – оцінка за українську мову; К2 – оцінка за математику; К3 – оцінка за фізику або іноземну мову, або хімію, або біологію, або географію, або історію України; ФДП – оцінка за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (прим. за наявності сертифікату ФДП автоматично додається через особистий кабінет), ГК – 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 або 1,00 в інших випадках; СК – дорівнює 1,05 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл у рік вступу або 1,00 в інших випадках. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000 незалежно від форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання

3. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 28 липня 1200. Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня 1800. Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 09 серпня. Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 12 серпня 1700. Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 17 серпня.

Контактна інформація

З будь-яких питань щодо вступу на освітньо-професійну програму з геоінженерії, подачі заяв та необхідних документів, надання рекомендацій до зарахування, оприлюднення наказів про зарахування тощо звертайся за телефонами гарячої лінії +380932481225 та +380631397854, електронною поштою iee_pk@kpi.ua або безпосередньо до Відбіркової комісії ІЕЕ, що розташована за адресою: 03056, м.Київ, вул. Борщагівська, буд. 115, ауд. 204-22. Відповідальна особа кафедри Зуєвська Наталія Валеріївна: моб. тел. +380509821771, електронна пошта для листування zuevska@i.ua.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського, Cпеціальність 184 "Гірництво"

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань, творчих конкурсів)Вага предметів сертифікату ЗНО (К1, К2, К3)Вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (К4)Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (K6)Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотами
1. Українська мова0.2500.05125
2. Математика0.5
3. Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України0.2

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

(згідно Додатку 1 до наказу НУ/72/2021 від 20.04.2021)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬСПЕЦІАЛЬНІСТЬ (спеціалізація)Вартість одного року навчання, грн.
Очна (денна) форма навчанняЗаочна форма навчання
18 Виробництво та технології184 Гірництво2090012300

Cпеціальність 184 Гірництво

Чому саме до нас?

На що варто звернути увагу вступникові до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році?

Не розумієш, що краще саме для тебе? Запитай експертів – наша команда супергероїв КПІ ім. Ігоря Сікорського зі студентів та випускників готова відповісти на всі твої питання!

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформаційні матеріали приймальної комісії

ДолученняРозмір
PDF icon ОПП_БАКАЛАВР_2021_Геоінженерія.pdf640.23 КБ
закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів