Вступ до бакалаврату (за дипломом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра)

Якщо ти закінчив коледж чи технікум та одержав диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра, ти маєш право вступати на основі свого диплома до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на перший курс, але навчатись за скороченою програмою – 3 роки замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Етапи вступної кампанії

Якщо ти обрав геоінженерію в якості майбутнього фаху та маєш сертифікати ЗНО з української мови і математики за 2018, 2019, 2020 або 2021 роки, то ти маєш всі шанси успішно пройти конкурсний відбір на омріяну спеціальність і навчатись за індивідуальною програмою підготовки. Для цього необхідно підготувати документи та подати заяву про вступ до Відбіркової комісії ІЕЕ. Потім пройти вступне фахове випробування та за результатами конкурсного відбору надається рекомендація про зарахування на місця за державним замовленням або на умовах договору (за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб).

1. Документи для вступу на бакалаврат подаються виключно електронно за винятком вступників за квотами. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, зокрема довідку про реєстрацію місця проживання згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207 і інші, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет та завантажити відповідні сканкопії. Подати заяви на обрані освітньо-професійні програми можна буде з 14 липня до 23 липня 1800.

2. Вступне фахове випробування з фізики, яке складається в університеті та проводиться за програмою ЗНО 2021 року (можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО). Система оцінок для допуску до участі у конкурсному відборі всіх вступників на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра (скороченим терміном навчання): від 100 до 200 балів. Перескладання вступного випробування з метою підвищення оцінки не дозволяється. Фахове випробування (фізика) відбудеться у період з 24 липня до 26 липня.

3. Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня бакалавра геоінженерії за індивідуальними програмами підготовки розраховується за формулою:

КБ = 0,25 × К1 + 0,5 × К2 + 0,25 × К3,

де К1 – оцінка за українську мову; К2 – оцінка за математику; К3 – оцінка за фахове вступне випробування з фізики (або сертифікату ЗНО, але не менш як 100);

4. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 27. Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 02 серпня 1800. Зарахування вступників за державним замовленням 09 серпня. Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 12 серпня 1700. Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 17 серпня.

Контактна інформація

З будь-яких питань щодо вступу на освітньо-професійну програму з геоінженерії, подачі заяв та необхідних документів, надання рекомендацій до зарахування, оприлюднення наказів про зарахування тощо звертайся за телефонами гарячої лінії +380932481225 та +380631397854, електронною поштою iee_pk@kpi.ua або безпосередньо до Відбіркової комісії ІЕЕ, що розташована за адресою: 03056, м.Київ, вул. Борщагівська, буд. 115, ауд. 204-22. Відповідальна особа кафедри Зуєвська Наталія Валеріївна: моб. тел. +380509821771, електронна пошта для листування zuevska@i.ua.

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) при вступі на освітньо-професійну програму з геоінженерії

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань)Вага предметів сертифікату ЗНО (вступних випробувань)
1. Українська мова*0,25
2. Математика0,5
3. Фахове випробування (Фізика)0,25

* - в разі подання сертифікатів ЗНО 2018, 2019, 2020 років враховується результат з української мови та літератури

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

(згідно Додатку 1 до наказу НУ/72/2021 від 20.04.2021)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬСПЕЦІАЛЬНІСТЬ (спеціалізація)Вартість одного року навчання, грн.
Очна (денна) форма навчанняЗаочна форма навчання
18 Виробництво та технології184 Гірництво2090012300

Чому ми?

Cпеціальність 184 Гірництво

На що варто звернути увагу вступникові до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році?

Не розумієш, що краще саме для тебе? Запитай експертів – наша команда супергероїв КПІ ім. Ігоря Сікорського зі студентів та випускників готова відповісти на всі твої питання!

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими в 2021 р. оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого ступеня (рівня) молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр

Положення про вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів