Вступ

Go underground to stay at the top!

(рушаємо під землю, щоб бути на висоті)

Цей сучасний девіз – для тих, хто бажає стати класним фахівцем в освоєнні, забудові та  експлуатації підземних просторів. Ще наші далекі предки, які у глибині Печерських узгір’їв творили дивовижний світ підземель,  заклали основи гірничо-будівельної справи. А в наш час людство, відчуваючи дефіцит життєвого простору, сповідує важливий принцип містобудівництва – “скільки на землі – стільки під землею”. Ми з вами є свідками, як бурхливо розвивається будівельна галузь, місто інтенсивно “росте” не лише на землі, а й  під земною поверхнею. Зростають потреби в краси-вих і якісних будівельних матеріалах. Разом з цим зростає попит на гірників – технологів та фахівців, здатних спроек-тувати, збудувати і оздобити інтер’єри підземного міста - Метрополісу.

Кафедра геоінженерії готує фахівців, які здатні експлуатувати сучасне гірничотехнічне обладнання на гірничих підприємствах та об’єктах підземного будівництва, мають професійну підготовку з організації виробничого процесу, можуть розробляти технічну документацію для виконання гірничих та будівельних робіт, володіють методикою розрахунку нормативних показників, вартості виконання робіт і кошторисної документації, можуть розробляти робочі проекти, мають навички проектування підземних споруд та організації підземного простору, володіють сучасними комп’ютерними технологіями проектування, системою автоматизованого проектування підземних споруд і геомоніторингу

 

Код і назва спеціальності:

                                              184 ГІРНИЦТВО (д, з)

Cпеціалізації:

  • Геотехнічне і міське підземне будівництво
  • Розробка родовищ та видобування корисних копалин

Спеціалізація «Геотехнічне і міське підземне будівництво» є однією з найперспективніших в сучасному промисловому і цивільному будівництві. Вона дозволяє стати як фахівцем з будівельної справи, так і спеціалістом в сфері забудови підземного простору.

 В процесі навчання Ви оволодієте знаннями по організації, будівництву та проектуванню метрополітенів, підземних торгових центрів, автостоянок, переходів, шахт та міських підземних споруд спеціального призначення, станете фахівцями з комп’ютерного будівельного проектування підземного простору.

У зв’язку з постійним збільшенням об’ємів міського підземного будівництва, особливо в м. Києві, постійно зростає попит на фахівців спеціальності «Геотехнічне і міське підземне будівництво». Випускники кафедри успішно працюють на інженерних посадах на об’єктах будівництва різноманітних підземних споруд та співробітниками в науково-конструкторських організаціях м. Києва та інших міст.

   

 

Спеціалізація «Розробка родовищ корисних копалин»  надає можливість набути знання з менеджменту гірничого виробництва, з технології розробки родовищ корисних копалин відкритим та підземним способами. Ви досконало оволодієте методами  управління і проектування, сучасними технологіями і процесами видобутку та переробки декоративного каменю.

Повна вища освіта за спеціальністю дозволяє випусникам працювати на керівних посадах підприємств гірничого та іншого профілю.  Крім того, фахівці зі спеціальності мають можливість працювати в проектних, науково-дослідних та спеціалізованих організаціях (установи з безпеки праці, ліквідації надзвичайних ситуацій тощо) по всій території України, в тому числі м. Києва.

Розвиток промисловості в Україні стимулює постійне збільшення об’єму видобутку корисних копалин. Відновлення роботи підприємств з видобутку та переробки декоративного каменю, їх проектування та подальша реконструкція неможлива без залучення спеціалістів високого рівня кваліфікації. У зв’язку з цим виникає все більша потреба в фахівцях зі спеціальності „Розробка родовищ корисних копалин”.

 

Кафедра геоінженерії тісно співпрацює з провідними компаніями та організаціями:

ВАТ «Київметробуд», Концерн «Київпідземшляхбуд», ВАТ «Київпроект», ДП «Інжкомпроект», ДП «ПІ «Укрметротунельпроект»», ДП «Київінжпроект», НДІ будівельних конструкцій, НДІ будівельного виробництва, ВАТ «Малинський каменедробильний завод», ЗАТ ²Гірничовидобувний і каменеобробний комбінат «Біличі»², Інститут гідромеханіки НАН України, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, ПАТ ²Київський завод «Граніт»², Корчуватський комбінат будівельних матеріалів.

 

Навчання  здійснюється за бюджетною та контрактною формами.

  За більш детальною інформацією звертайтесь за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115,  ІЕЕ  Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського",  тел. 204-80-08 факс. 204-82-28

Правила прийому до Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

 Зацікавились? Заповніть будьласка форму.

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів