Виконання наукових тем

Інноваційна діяльність

Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами м. Києва та окремо з Міністерствами. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями та міською державною адміністрацією.

 Впровадженнярезультатів розробок у виробництво – 4:

За результатами наукової роботи і захищених докторських дисертацій:

1. На підприємстві ВАТ «Бехівський гранітний кар’єр» було виконано науково-дослідні роботи з розширення параметрів мережі свердловинних зарядів вибухових речовин на промислових блоках за рахунок використання нових принципів формування схем короткосповільненого підривання. Економічний ефект від впровадження розроблених рекомендацій склав 23 тис. грн. на рік (довідка № 17/348  від 30 липня 2013 р.).

2. На ВАТ «Полтавський гірничо- збагачувальний комбінат» в рамках договору проводилися науково-дослідні роботи по оптимізації параметрів буропідривних робіт на кар’єрі ДнРУ.  Економічний ефект від впровадження розроблених рекомендацій склав 648218,96 грн. (довідка № 31/14935  від 08 листопада 2013 р.).

3. На ДП  ДІППГРП «Кривбаспроект» при виконанні проектів розробки круто падаючих родовищ корисних копалин на глибині понад 350-400 м були використанні рекомендації по консервації та розконсервації тимчасово неробочих бортів кар’єрів і внутрішньому відвалоутворенню (акт № 5/1 від 14.03.2008 р.)

4. В інженерній компанії «Кріпто» використовуються рекомендації з оперативного втручання в управління гірничими роботами шляхом перерозподілу обсягів видобутку руди виймально-навантажувальним устаткуванням (за критерієм мінімуму середньоквадратичних відхилень вмісту корисного компоненту) з урахуванням оцінки енергоємності (за критерієм мінімуму спожитої електроенергії),фізичного стану гірничого устаткування (за критерієм фондорентабельності) забезпечує: зниження споживання електроенергії в процесі видобутку руди на 0,055 кВт*год/т; зниження коливань якісних показників у рудо потоках на 0,3% та підвищення коефіцієнту усереднення корисного компоненту на 12 %; підвищення виходу концентрату на 0,05 % (акт).

 Кількість отриманих охоронних документів - 4:  

1. Кравець В.Г., Закусило Р.В. Патент на корисну модель – Блок з’єднувальний безкапсульний. № 81085 дата 25.06.2013.

2. Бойко В.В. (ст.), Богуцький С.Ю., Хлевнюк Т.В., Жукова Н.І. Патент на корисну модель – Спосіб сейсмобезпечного короткоуповільненого підривання в тріщинуватих гірських породах. № 93234 дата 03.04.2014.

3. Бойко В.В. (ст.), Богуцький С.Ю., Хлевнюк Т.В., Жукова Н.І. Патент на корисну модель – Спосіб вибухового руйнування складноструктурних масивів гірських порід. № 93235 дата 03.04.2014.

4. Гайко Г.І. Горбатова Л.О.Патент на корисну модель – Кріплення регульованого опору. № 89274 дата 10.04.2014.

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів