Викладацький склад

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Де б ми не булы або щоб не трапилось ми завжди маємо можливість тримати зв'язок з викладачами, написавши лист до кафедри або особисто викладачу:Кравець Віктор Георгійович завідувач кафедри з дня її відновлення, д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України. Народився у 1937 р., закінчив гірничий факультет КПІ (1959 р.), отримав кваліфікацію гірничого інженера. Розпочав інженерну та наукову діяльність в інституті УкрНДІПроект (1959–1964 рр.); з 1964 до 1989 р. працював у Національній академії України на посадах від аспіранта до завідувача відділу. У 1971 р. захистив кандидатську, а в 1985 р. – докторську дисертацію на тему: «Формування інженерних властивостей ґрунтів вибухом». Має 170 друкованих праць, з них 7 монографій загальним обсягом 140 друк. арк. та навчальний посібник. Професор В.Г. Кравець член-кор. Академії гірничих наук України, член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, член експертної ради ВАК України, фундатор наукового напряму з формування інженерних властивостей ґрунтів вибухом. Під його керівництвом підготовлено і захищено 11 кандидатських та 2 докторські дисертації. Викладає курси «Руйнування гірських порід», «Проектування вибухових робіт», «Вибухові роботи».


Самедов Ахмед Меджид-Огли 1935 р. народження, д-р техн. наук, проф. У 1959 р. закінчив Азербайджанський політехнічний інститут, інженер-будівельник; 19 років працював на виробництві на посадах від інженера до начальника цеху, начальника технічного відділу будівельного комбінату. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1978 до 1994 р. на викладацькій роботі: доцент, професор Азербайджанського будівельного університету. На кафедрі геотехнічного будівництва НТУУ «КПІ» з 1995 р. У 1996 р. захистив докторську дисертацію, а в 1999 р. отримав учене звання професора. Автор понад 250 друкованих праць, з яких 5 монографій (56 друк. арк.) та підручник (33 друк. арк.). Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій. А.М. Самедов – академік Академії будівництва України та Академії технологічних наук України. Викладає курси «Матеріалознавство», «Гірничотехнічні будівлі та споруди».

Зуєвська Наталя Валеріївна, 1967 року народження.  У  1991 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Електропривід та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів”. Присвоєна кваліфікація за дипломом – гірничий інженер-електромеханік.  Кандидат технічних наук з 1996 р. Дисертацію захистила 28 лютого 1996 р. на спеціалізованій вченій раді Інституту гідромеханіки НАН України Д.01.04.02, спеціальність – 05.15.09 – механіка сипучих тіл, грунтів і гірських порід, тема дисертації «Розробка вибухового метода стабілізації слабких водонасичених грунтів способом паль-дрен». Доктор технічних наук з 2012 р. Дисертацію захистила 08 лютого 2012 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.22 в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний  інститут», спеціальність 05.15.09– геотехнічна і гірнича механіка, тема дисертації «Наукові основи формування геотехнічних властивостей просідних масивів з урахуванням гідротермального фактора». Професор кафедри геобудівництва та гірничих технологій. З 24.05.2012 р. виконує обов’язки заступника директора ІЕЕ; Основні лекційні курси: «Матеріалознавство та основи будівельної справи» (44 лекційні години), «Сучасні методи інженерних вишукувань» (36 лекційних годин), «Нормування і кошторис будівельної справи» (36 лекційних годин), «Гемологія» (18 лекційних годин), «Енерго- та ресурсозберігаючі технології у підземному будівництві» (18 лекційних годин). Має 80 друкованих праць. 


Стовпник Станіслав Миколайович старший викладач кафедри. Народився у 1960 р. У 1982 р. закінчив факультет гірничої електромеханіки та автоматики КПІ за спеціальністю гірничий інженер-електрик. У 1982–1993 рр. працював на кафедрі технології та механізації гірничих робіт: спочатку на посаді стажувальника-викладача, потім – асистента кафедри. Його наукова робота пов'язана з механікою гірських порід і стійкістю гірничих виробок. На кафедрі підземного будівництва із дня її заснування. Автор 20 публікацій та 8 винаходів. Викладає курси «Механіка гірських порід» та «Технологія спорудження гірничих виробок

Фролов Олександр Олександрович в. о. доцента кафедри, канд. техн. наук. Народився у 1968 р. Закінчив гірничотехнічний факультет КПІ (1994 р.) за спеціальністю гірничий інженер. У 1997 р. закінчив аспірантуру, а в 1998 р. захистив кандидатську дисертацію і залишився працювати на кафедрі підземного будівництва асистентом. Напрям наукових робіт – буровибухові роботи. Автор 19 публікацій. Викладає дисципліни «Аерологія гірничих підприємств» та «Реконструкція підземних споруд».

 

 

 Гайко Геннадій Івановичвчений в галузі гірництва та підземного будівництва, доктор технічних наук, доктор будівництва, професор, член  Наукового товариства ім. Т. Шевченка, член-кореспондент Академії будівництва України по відділенню «Будівництво шахт, рудників і підземних споруд». 1988 р. закінчив Донбаський державний технічний університет, де в подальшому тривалий час працював на викладацьких посадах.З 2013 р. – професор кафедри геобудівництва та гірничих технологій НТУУ «Київський політехнічний інститут». Викладає дисципліни: «Гірнича справа», «Будівництво міських підземних споруд», «Підземні споруди спеціального призначення» та ін. Проходив наукові стажування в Краківській гірничо-металургійній академії імені Станіслава Сташиця та в ТУ «Варшавська політехніка».

Коло наукових інтересів: проблеми забезпечення стійкості гірничих виробок, системні підходи до освоєння підземного простору мегаполісів, реновація й музефікація давніх підземних споруд, радикальні (нетрадиційні) технології в гірництві, історія гірництва й підземного будівництва.

 

Автор понад 140 наукових публікацій (у тому числі 10 монографій, підручників та навчальних посібників), член основного авторського колективу «Малої гірничої енциклопедії».

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів