Теми дипломних проектів

20222021202020192018

 

Денна форма навчання

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проєктів

Посада, вчені ступінь і звання, прізвище й ініціали керівника

1

2

3

4

Спеціальність 184 Гірництво,

освітня програма Геоінженерія

Група ОС-п81

 

1

Бовкунович Максим Андрійович

Будівництво каналізаційного колектора з вибором типу конструкції

Професор, д.т.н., проф. Гайко Г.І.

 

Заочна форма навчання

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проєктів

Посада, вчені ступінь і звання, прізвище й ініціали керівника

1

2

3

4

Спеціальність 184 Гірництво,

освітня програма Геоінженерія

 Група ОБ-зп81

1

Галицька Світлана Олександрівна

Реконструкція кар’єру ПАТ Малинський каменедробильний завод з вибором структури комплексної механізації

Професор, д.т.н., проф. Кравець В.Г.

2

Кисіль Олександр Юрійович

Розробка Коростень-Щорсівської ділянки Коростенського родовища гранітів з детальним розглядом варіантів виймально-навантажувальних робіт

Доцент, к.т.н., доц. Вапнічна В.В.

3

Мілько Вячеслав Володимирович

Розробка Горишньо-Плавнінського родовища залізистих кварцитів з розглядом варіантів використання бурового обладнання

Професор, д.т.н., доц. Фролов О.О.

4

Пилипчук Давид Ігорович

Розробка Єристівського родовища залізистих кварцитів з обґрунтуванням варіантів виймально-навантажувальних робіт

Ст. викладач Косенко Т.В.

Спеціальність 184 Гірництво,

освітня програма Геоінженерія

Група ОС-зп81

5

Коваль Євгеній Вікторович

Будівництво торгового центру із підземним паркінгом з вибором кріплення котловану

Доцент, к.т.н., доц. Вапнічна В.В.

6

Малицький Сергій Костянтинович

Будівництво підземного паркінгу з вибором типу фундаментів

Доцент, к.т.н. Шайдецька .В.

7

Проскурник Сергій Олександрович

Будівництво багатоповерхового підземного паркінгу з вибором технології спорудження фундаменту

Доцент, к.т.н., доц. Вапнічна В.В.

 

Денна форма навчання

 з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проєктів (робіт)

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника

1

2

3

4

Спеціальність: 184 Гірництво,

освітня програма: Розробка родовищ та видобування корисних копалин

Група ОГ-г61-1

1.

Андрійчук Дмитро Ігорович

Розробка родовища гранітів з обгрунтуванням варіанту виймально-навантажувальних робіт в умовах Томашгородського каменедробильного заводу

Доцент, доц., к.т.н. Вапнічна В.В.

2.

Гончарук Валерій Вікторович

Розробка Пенізевицького родовища гранітів з удосконаленням конструкції свердловинного заряду

Професор, проф., д.т.н. Кравець В.Г.

3.

Євтушенко Ілля Михайлович

Розробка гранітів Звірківського родовища з вибором варіантів застосування вибухових речовин для буропідривних робіт

Професор, доц., д.т.н. Фролов О.О.

4.

Пикало Вероніка Миколаївна

Розробка Добринського родовища лабрадоритів з обгрунтуванням способу відділення монолітів від масиву

Доцент, доц., к.т.н. Вапнічна В.В.

Спеціальність: 184 Гірництво,

освітня програма: Геоінженерія

Група ОБ-п71

5.

Дем’янов Ігор Анатолійович

Розробка Нігинсько-Вербецького родовища вапняків з обґрунтуванням варіантів технології видобування

Професор, доц., д.т.н. Фролов О.О.

6.

Кононович Олександр Сергійович

Видобуток гранітів в умовах кар’єру ПрАТ «Малинський каменедробильний завод» з вибором бурового обладнання

Ст. викладач Косенко Т.В.

Група ОС-п71

7.

Балковий Руслан Ігорович

Будівництво підземного переходу з вибором конструкції перекриття

Доцент, к.т.н. Шайдецька  Л.В.

8.

Годований Євгеній Валерійович

Будівництво підземного переходу з урахуваням рельєфу місцевості

Доцент, доц., к.т.н. Стовпник  С.М.

9.

Гончаренко Сергій Ігорович

Реконструкція заглибленого залізобетонного резервуару з вибором типу гідроізоляції

Доцент, к.т.н. Шайдецька  Л.В.

10.

Кашпур Руслан Віталійович

Будівництво перегінного тунелю метрополітену мілкого закладання з вибором типу конструкції

Доцент, доц., к.т.н. Ган  А.Л.

11.

Лісовський Олександр Сергійович

Будівництво станції мілкого закладання з обгрунтуванням конструкції платформенної частини

Доцент, доц., к.т.н. Ган  А.Л.

12.

Самусь Олександр Сергійович

Реконструкція поверхневої станції метро з будівництвом заглибленого вестибюлю

Професор, проф., д.т.н. Гайко  Г.І.

13.

Харченко Роман Федорович

Будівництво підземного паркінгу з вибором типу кріплення котловану

Професор, проф., д.т.н. Гайко  Г.І.

 

Заочна форма навчання

 

Спеціальність: 184 Гірництво, освітня програма: Геоінженерія

Група ОБ-зп71

1. Алтухова Ілона Володимирівна Розробка Кощіївського родовища гранітів з обгрунтуванням варіантів транспортування гірничої маси  
Development of the Koshchievskoye granites deposit with justification for rock mass transportation
Ст. викладач, Косенко Т.В.
2. Ковтун Сергій Анатолійович Розробка Клесівського родовища гранітів з вибором раціонального варіанту виймальнонавантажувальних робіт  
Development of the Klesivsky granite deposit with a choice of extraction loading works
Ст. викладач, Косенко Т.В.
3. Погорілов Юрій Сергійович Розробка Єристівського родовища залізистих кварцитів з обгрунтуванням структури комплексної механізації на кар’єрі  
Development of the Eristovsky ferrous quartzites deposit with justification of the complex mechanization in the quarry
Ст. викладач, Косенко Т.В.
4. Подиряко Людмила Володимирівна Розробка Копелянського родовища гранітів з удосконаленням параметрів буровибухових робіт  
Development of Kopelyan granite deposit with improvement of drilling and blasting parameters
Професор, проф., д.т.н. Кравець В.Г.
5. Шелест Андрій Леонідович Розробка родовища гранітів «Конотоп» з удосконаленням техніки підготовки гірської маси до виймання  
Development of the Konotop granite deposit with the improvement of the rock preparation technique for extraction
Професор, проф., д.т.н. Кравець В.Г.
Спеціальність: 184 Гірництво, освітня програма: Геоінженерія
Група ОС-зп71
6. Каширін Кирило Сергійович Будівництво підземної автостоянки під житловим будинком  
Construction of an underground parking lot under a residential building
Ст. викладач, к.т.н. Чала О.М.
7. Полякова Ярослава Романівна Будівництво підземного переходу з вибором типу огородження стін  
Construction of an underground passage with a choice of the wall barrier type
Доцент, доц., к.т.н. Стовпник С.М.
8. Скрипченко Альона Сергіївна Будівництво монтажного стволу на ділянці каналізаційного колектору з вибором способу спорудження  
The construction of the installation trunk on the site of the sewer collector with the choice of construction method
Доцент, к.т.н. Шайдецька Л.В.
9. Щербина Богдан Володимирович Спорудження метрополітену методом «стіна в ґрунті» із застосуванням її як несучої конструкції станції  
Construction of the subway by the method of “wall in the ground” using it as a load-bearing structure of the station  
Доцент, доц., к.т.н. Вапнічна В.В.
10. Піцул Дмитро Георгійович Будівництво станції метрополітену мілкого закладання з облаштуванням котловану  
Construction of a small-scale subway station with a pit
Доцент, доц., к.т.н. Вапнічна В.В.
11. Думнич Євген Васильович Будівництво станції метрополітену мілкого закладання з обгрунтуванням параметрів платформенної ділянки  
Construction of a shallow subway station with justification of platform sections parameters
Доцент, доц., к.т.н. Стовпник С.М.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломного проекту

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника ДП

1

2

3

4

Напрям підготовки: 6.050301 Гірництво

Група ОБ-51

1.

Бондарчук Костянтин Миколайович

Розробка Клесівського родовища гранітів з вибором структури комплексної механізації

Доцент доц., к.т.н. Вапнічна В.В.

2.

Назаренко Вадим Віталійович

Розробка Кирилівського родовища гранітів з вибором варіантів ведення буропідривних робіт

Професор доц., д.т.н. Фролов О.О.

3.

Рибкін Костянтин Михайлович

Розробка Кощіївського родовища гранітів з обгрунтуванням варіантів виймально-навантажувальних робіт

Ст. викладач Косенко Т.В.

4.

Стретович Володимир Володимирович

Розробка Бехівського родовища гранітів з вибором оптимальної схеми рекультивації

Ст. викладач Косенко Т.В.

Група ОС-51

5.

Коржан Тарас Павлович

Будівництво автомобільного тунелю з вибором конструкції кріплення

Ст. викладач, к.т.н. Шайдецька Л.В.

6.

Чибісов Євгеній Юрійович

Будівництво підземної автостоянки з вибором конструкції фундаменту

Ст. викладач, к.т.н. Шайдецька Л.В.

Спеціальність: 184 Гірництво

Спеціалізація: Геотехнічне і міське підземне будівництво

Група ОГ-г61-2

7.

Блошкін Олег Андрійович

Будівництво підземного переходу із вибором конструкції покриття

Ст. викладач, к.т.н. Шайдецька Л.В.

8.

Гавриленко Євгеній Олександрович

Спорудження підземної автостоянки з вибором параметрів буроін’єкційних паль

Професор проф., д.т.н. Кравець В.Г.

9.

Залізко Вячеслав Валерійович

Будівництво підземного переходу з вибором типу кріплення котловану

Доцент, доц., к.т.н. Ган А.Л.

10.

Карабач Вячеслав Петрович

Будівництво каналізаційного колектора з обґрунтуванням параметрів штолень

Професор, проф., д.т.н. Гайко Г.І.

11.

Поліщук Олександр Миколайович

Будівництво вестибюлю станції метрополітену з вибором типу кріплень котловану

Професор, проф., д.т.н. Зуєвська Н.В.

12.

Федоренко Дмитро Олександрович

Будівництво автомобільного тунелю з вибором типу кріплення

Доцент, доц., к.т.н. Ган А.Л.

13.

Шабров Іван Володимирович

Спорудження станції метрополітену мілкого закладання з обґрунтуванням параметрів склепіння

Доцент, доц., к.т.н. Стовпник С.М.

14.

Юденко Дмитро Віталійович

Спорудження станції метрополітену мілкого закладання з обґрунтуванням конструкцій платформи

Доцент, доц., к.т.н. Стовпник С.М.

15.

Якубович Андрій Олександрович

Спорудження вестибюлю метрополітену мілкого закладання з вибором типу кріплення

Доцент, доц., к.т.н. Ган А.Л.

Навчальна група ОС-п51 (6.050301 – “Гірництво”)

№  з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломного проекту

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника ДП

1.

Діхтяренко Людмила Вікторівна

Будівництво колекторного тунелю з вибором технології посилення конструкції

доц., к.т.н. Стовпник С.М.

2.

Зуй Дарія Анатоліївна

Забезпечення стійкості схилу з вибором інженерних засобів захисту

проф., д.т.н. Гайко Г.І.

3.

Лук’янчук Олександр Олегович

Спорудження перегінного тунелю з вибором конструкції кріплення

проф., д.т.н. Гайко Г.І.

4.

Мальцев Владислав Олександрович

Будівництво стіни в грунті в умовах щільної міської забудови з вибором конструкції кріплення

проф., д.т.н. Зуєвська Н.В.

5.

Степанюк Лідія Володимирівна

Реконструкція залізобетонної камери з вибором конструкції антикорозійного покриття

ст. викл., к.т.н. Шайдецька Л.В.

 

6.

Стеценко Вікторія Василівна

Будівництво проміжного стволу з вибором технології спорудження

доц., к.т.н. Стовпник С.М.

7.

Юхимчук Володимир Сергійович

Будівництво колектора круглого перерізу з вибором технології спорудження

доц., к.т.н. Загоруйко Є.А.