Робочі навчальні плани освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
2023-2024
Робочий навчальний план магістра-науковця 2023 1 курс (денна форма)Завантажити