Освітні компоненти освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня вищої освіти 184 Гірництво