Наукові школи

Формування інженерних властивостей порід засобами геодинаміки

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА НАУКОВОЇ ШКОЛИ

(заповнюється станом на дату подачі заявки про реєстрацію/атестацію)

 1. Назва наукової школи.

«Формування інженерних властивостей порід засобами геодинаміки»

Науковий напрям: Технічні науки

 1. Галузь знань і спеціальність: 18 Виробництво та технології

184 Гірництво

Геоінженерія

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28915

Геоінженерія

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31125

Геоінженерія

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці 

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28916

Геоінженерія

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяці

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28914

3 Історичні відомості про наукову школу.

 

3.1.Інформація про засновника школи

Кравець Віктор Георгійович,

((https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1791).

      Народився 9 жовтня 1937 року.В 1959 р. закінчив гірничий факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин». Гірничий інженер. В 1960-1964 рр. працював в інституті УкрНДІПроект. В  1964 – 1989р.р. працював в системі Академії наук України. Кандидатську дисертацію захистив в 1971р., докторську – в 1985р. за темою «Процеси і технології формування фізико-технічнихвластивостей піщано-глинистих порід вибухом», спеціальність 05.15.11 –Фізичні процеси гірничого виробництва. Професор кафедри підземного будівництва (1995р.), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (1991р).

 

В 1989-1993рр.- професор кафедри технології та механізації гірничих робіт  Гірничо-технічного факультету КПІ,  з 1993р. – завідувач кафедри геобудівництва і гірничих технологій, заслужений професор НТУУ “Київський політехнічний інститут”.

Суспільна активність – член-кореспондент Академії гірничих наук України, Академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності. Виконував обов’язки члена експертної ради ВАК України, члена експертної ради Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, голови спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій при НТУУ “КПІ”. До вересня 2017р. завідувач кафедри геоінженерії Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, нині профессор кафедри. З № 2017р. – профессор кафедри.

З 1989р.- фундатор наукової школи з формування інженерних властивостей гірських порід динамічними методами (1989р.).          За період своєї наукової діяльності підготував 7 докторів наук та 16 кандидатів наук. Автор понад 260 публікацій, в тому числі 16 монографій і 6 навчальних посібників, 36 винаходів.

Історично кафедра геоінженерії створювалась в Київському політехнічному інституті у вересні 1948 р. як кафедра шахтного будівництва. В перші роки відбудови країни відчувалась особлива потреба у гірничих будівельниках, в озброєнні їх новими технологіями, новою гірничопрохідницькою технікою і видобувними комплексами. Перший набір студентів – шахтобудівників здійснено за рахунок спеціальності “Розробка родовищ корисних копалин” першого і другого курсів прийому 1946 і 1947 років. Усього за період 1951 – 1959 рр. кафедра шахтного будівництва підготувала 468 гірничих інженерів – будівельників, серед них  199 – за прискореною формою підготовки.

З 1948 р. кафедру очолювали: д-р техн. наук, професор Михайлов О.Г., спеціаліст з проведення гірничих виробок; канд. техн. наук, доцент Рибкін О.Д. (1953-1956 рр.), доцент, канд. техн. наук Галушко П.Я. (1956-1958 рр.). У 1958 р. на завідування кафедрою запрошено головного інженера комбінату “Укрвугілля”, визначного фахівця з гірництва Куренкова Я.І.

В зв’язку з тенденцією наближення гірничих навчальних закладів і осередків до регіонів зосередження гірничовидобувних підприємств наприкінці 1950-х років багато спеціальностей, факультетів і навіть інститутів було закрито або перепрофільовано, зокрема, гірничий факультет КПІ, Харківський та Московський гірничі інститути. Припинила існування і кафедра шахтного будівництва, з якої частину студентів старших курсів було переведено до Київського інженерно-будівельного інституту.

В наш час в світовій гірничобудівельній практиці почав активно розвиватись напрямок, пов’язаний з життєвою необхідністю більш широкого освоєння підземного простору мегаполісів. Як і в усьому розвинутому світі, визріла необхідність підготовки фахівців для будівництва підземних міських споруд м. Києва та інших  міст України. В зв’язку з цим рішенням вченої ради КПІ і наказом ректора за № 60-1 від 20.03.1991 р. на базі кафедри технології та механізації гірничих робіт гірничотехнічного факультету КПІ розпочато підготовку фахівців за спеціальністю “Шахтне та підземне будівництво” і спеціалізацією “Будівництво міських підземних споруд”. Цього ж року відбувся перший набір групи студентів. Велику роботу з організації нової спеціальності провів завідувач кафедри технології і механізації гірничих робіт, на той час декан гірничотехнічного факультету проф. Пирський О.А.

З липня 1993р. для підготовки вищезгаданих фахівців було організовано кафедру підземного будівництва. Набір студентів відбувся за спеціальністю “Шахтне та підземне будівництво”. Перший випуск інженерів спеціальності відбувся у лютому 1997 р. З грудня 1998 р. у зв’язку з реформуванням гірничотехнічного факультету кафедра увійшла до складу Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) НТУУ “КПІ” й у січні 1999 р. перейменована на кафедру геотехнічного будівництва. В подальшому для концентрації підготовки бакалаврів напрямку 6.0903 “Гірництво” в рамках однієї кафедри з 2000 р. розпочато поступове переведення підготовки фахівців спеціальності “Розробка родовищ корисних копалин” (нині “Розробка родовищ та видобування корисних копалин”) з кафедри інженерної екології на кафедру геотехнічного будівництва із перейменуванням останньої на кафедру геобудівництва та гірничих технологій. З 2017р. – кафедра геоінженерії.

 

3.2. Інформація про видатних випускників школи: Академіків, Член-кореспондентів НАН України, Лауреатів Державних премій, Головних конструкторів).

 1. Новохацький Олександр Анатолійович (випуск 2010 р.) головний інженер ТОВ “ГЕС Груп”

 https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/38923476/

 

2.Терещенко Вячеслав Вячеславович (випуск 2002 р.), начальник дільниці ТЗ-4 АТ «Київметробуд», у 2005 р. нагороджений нагрудним знаком «Знак пошани» головою КМДА О.О.Омельченком

 https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/01387432/

 

 1. Азер Шукюров (випуск 2021 р.), заступник директора департаменту Міністерства екології та природних ресурсів Азербайджану

http://atlas.cawater-info.net/base/marker/152

 

 1. Матвійчук Іван Олександрович (випуск 2021 р.), керівник Департаменту будівництва зовнішніх мереж ТОВ «КАНБУД».

https://clarity-project.info/edr/39167127

 

 1. Рижов Євген Анатолійович (випуск 2020 р.), начальник дільниці №7 комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт».

https://kpsuppr.kyivcity.gov.ua/

 

 1. Чорновол Анатолій Сергійович (випуск 2019 р.) головний інженер Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт».

https://kpsuppr.kyivcity.gov.ua/

 

 1. Гембарський Лев Володимирович (випуск 2001 р.), директор “Науково-дослідного інституту підземного і спеціального будівництва”

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0058961

 

 1. 8. Демещук Вадим Леонідович (випуск 1996р.), директор компанії «ІНТЕКО ВК»

https://clarity-project.info/edr/37888829/relations

 

3.3. Схема

                                                                                                      Таблиця 1

Засновник

Послідовники

Учні послідовників

Наступні покоління

1

2

3

4

Кравець Віктор Георгійович,

(д.н).

Ткачук Костянтин Костянтинович

(к.н.)

Стовпник

Станіслав

Миколайович

(к.н.)

 

Івкіна-Зуєвська

Наталя Валеріївна

(к.н.)

(д.н.)

Соболєвський Руслан

Вадимович

 (д.н.)

Горобчишин

Олег Вікторович

(к.н.)

Губашова

Валентина Євгенівна

 

Фролов Олександр Олександрович

(к.н.)

(д.н.)

   

Вапнічна

Вікторія Вікторівна

(к.н.)

   

Ган Анатолій Леонідович,

(к.н.)

   
 

Шайдецька Любов Валентинівна,

  (к.н.)

   
           

 

 

 

3.4  Кількісний і кваліфікаційний склад (станом на дату подачі матеріалів).

                                                                                              Таблиця 2.

Категорія

Кількість, осіб

–         академіків*

 

–         член кореспондентів*

 

–         докторів наук

4

–         кандидатів наук (докторів філософії)

4

–         докторантів

 

–         аспірантів

7

–         магістрів

9

ВСЬОГО

24

 1. Ключові наукові досягнення наукової школи за період існування (за наявності сформованих періодів розвитку наукової школи дати інформацію за періодами (до 2-х стор.) + https://geobud.kpi.ua

З початку заснування кафедри в колективі відбувався добір кадрового складу з одночасним курсом на становлення власної наукової школи «Формування інженерних властивостей гірських порід засобами геодинаміки», очолюваної професором В.Кравцем. Для гарантування якості в підготовці фахівців особлива увага приділялась забезпеченню наукового зростання викладачів  кафедри, залученню до наукової діяльності перспективних студентів через навчання в аспірантурі.

       Починаючи з відкриття на факультеті спеціальності «підземне будівництво» в 1991р. та до 2016 р. в діяльності школи можна визначити наступні ключові досягнення, які відповідали  навчальній складовій діяльності кафедри, спрямованій в той час на підготовку фахівців за двома спеціальностями: «розробка родовищ і видобування корисних копалин» і «геотехнічна і гірнича механіка»:

виконано комплекс теоретичних та експериментальних досліджень природи і механізму формування детонаційних процесів в подовженому заряді, в рамках яких  вперше дано описання явища взаємодії ініціатора (бойовика) з промисловою вибуховою речовиною в акустичному режимі та запропоновано раціональний діапазон співвідношень їх акустичних імпедансів

вперше теоретично описано механізм зародження і  розвитку незатухаючого  детонаційного процесу в напиленому шарі ініціюючої вибухової речовини каналу трубчастого детонуючого хвилевода  від відомої в світі безпечної системи ініціювання типу «Нонель», який узгоджується з експериментальними даними за відхилення не більше 5% ;

теоретично і експериментально досліджено закономірності і особливості взаємодії суміжних подовжених зарядів, встановлено механізм формування монощілини під дією квазіплоского динамічного силового поля від вибуху ряду паралельних шпурових зарядів. На основі виконаних досліджень розроблено методи формування монощілини для відділення блоків декоративного каменю через застосування способу зустрічного ініціювання, основаного на впровадженні ініціюючої системи типу «Нонель»;

теоретично обгрунтовано та експериментально досліджено пульсаційний механізм розвитку в просторі і часі вертикальної циліндричної порожнини в оточенні зони залишкових деформацій і вперше встановлено переважання в часі торцевих пульсацій газової порожнини перед зворотним рухом її бічних стінок, що забезпечує вертикальне переміщенням тіла заповнювача з поверхні в газову порожнину, яке значно випереджає її схлопування. Розроблено технологічні елементи комбінованого методу формування монощілини або площинної зони руйнування, призначених для спорудження вертикальних захисних завіс гірничого і геотехнічного призначення;

Обгрунтовано теоретично та експериментально умови і способи підсилення основ підземних споруд, складених структурно нестійкими просідними, набухаючими, обводненими грунтами, на глибину активної зони при експлуатації в умовах спільно діючих статичних і динамічних чинників. Складено рівняння поступальних коливань від динамічних навантажень, що передаються через носійні елементи конструкцій в основу з підстилаючого шару структурно-нестійкого ґрунту, визначено амплітудно-частотні характеристики власних і вимушених коливань конструкцій підземних споруд з віброізольованим масивом;

Теоретично та експериментально досліджено явище неусталеного   плоско-вертикального вологоперенесення в зоні неповного насичення (аерації) в неоднорідному анізотропному лесовому грунті в основі тепловиділяючої споруди, який поводить себе як стисливе пружнопластичне тіло з квазіоднорідною структурою, схильне до лавинного просідання. Розроблено методику прогнозування величини просідання товщі лесового грунту в часі при куполоподібному і рівномірному піднятті рівня підземних вод в умовах підвищеної температури грунтової вологи. Розроблено методику розрахунку технологічних параметрів вибухового способу армування жорстким матеріалом просадних лесових масивів, підданих гідротермальному впливові.

Створено концепцію системного підходу до освоєння підземного простору мегаполісу. Розроблено методику типізації та районування геологічного середовища мегаполісу, яка вперше оцінює територію за сприятливістю підземному будівництву. Виділено природничі й техногенні фактори впливу, пов’язані з просторовим положенням об’єктів в межах географічної інформаційної системи. На основі розробленої методики проведене районування території для підземних об’єктів мілкого закладання в м. Києві .   

 1. Показники результативності наукової школи за останні 5 років

5.1  Найбільш вагомі результати за 5 років (2017-21рр.)

Вперше розроблено морфологічну модель територіального розвитку підземної урбаністики і проведено її тестування на реальних будівельних ділянках міста Києва, застосовано модифікований метод морфологічного аналізу (МММА) для оцінки ризиків урбаністичного освоєння підземного простору, отримані системні характеристики міських територій, які показують ступінь сприятливості підземному будівництву. Розроблена морфологічна модель буде використана для побудови стратегічних майстерпланів розвитку «підземного Києва» та інших великих міст України.

Визначені головні умови збереження стійкості конструкції кріплення в існуючому тунелі і послідовність наближення збійки до габариту існуючого тунелю за умови попередження виникнення зон розтягуючих напружень в конструкції існуючого тунелю. Розроблена технологія спорудження кріплення для сполучень головного тунелю та запобіжних збійок і технологія організації робіт по демонтуванню існуючого кріплення в діючому тунелі при з’єднанні з кріпленням збійок.

Вперше обгрунтовано ідею та математично модельовано задачу про механічне руйнування гірського масиву вибухом зворотного конічного бойовика в донній частині свердловинного заряду. Встановлено явище формування силового поля грушоподібної форми з домінуючим напрямком розвитку в донній частині свердловини в площині підошви уступу, здатне  формувати в кутовій донній частині свердловини горизонтальну радіально поширену деформовану зону, що виключає необхідність перебуру скорочуючи обсяг буріння зарядних свердловин та витрату промислових вибухових речовин.

Заснування науково-технічного журналу «Геоінженерія», здобуття журналом в 2020 році статусу фахового.

 

5.2. Міжнародне визнання НШ

 Проф. В.Г.Кравець:Член редакційної колегії журналу «Budownsctwo górnicze i tunelowe»,  (2012 – 2017)  Польща, Катовіце,

нагороджений почесною золотою відзнакою федерації науково – технічних товариств Польщі в 2014р.

 

5.3. Суспільне визнання результатів (Державні премії, почесні звання, обрання дійсними членами та член-кор. НАНУ, тощо);

д.т.н В.В.Коробійчук  – почесна грамота Житомирської обласної ради.

к.т.н., доц. Стовпник С.М. – відзнака КМ України за участь в спорудженні Бескидського залізничного туннелю, 2019р.

 

5.4. Робота у складі постійно діючої спеціалізованої ради Д 26.002.22 (проф. В.Г.Кравець – голова спецради, проф. Н.В.Зуєвська – заступник голови спецради, доц. В.В.Вапнічна – учений секретар спецради, члени спецради – проф. 0.О. Фролов, проф. Н.В.Зуєвська. Голова разової ради – проф. Зуєвська Н.В. , члени разової ради – проф. О.О.Фролов,  доц. В.В.Вапнічна.

 

5.5. Захисти членами НШ дисертацій на здобуття ступеня доктора та кандидата наук, а також доктора філософії (ПІБ, тема, рік захисту).

Діючі на кафедрі ГІ  на час звітування члени НШ практично повністю забезпечили професійне  зростання, отримавши наукові ступені на протязі 1995 – 2015рр, а саме:,

 к.т.н. В.В. Вапнічна (жовтень 2009)р,

 к.т.н. А.Л. Ган (квітень 2011р.),

д.т.н. Н.В. Зуєвська (лютий 2012р.),

д.т.н. О.О. Фролов (лютий 2014 р.),

к.т.н. С.М. Стовпник (травень 2014 р.),

к.т.н. Л.В. Шайдецька (квітень 2015 р.),.

 В період 2017-2021рр. за сприянням та тематикою наукової школи дисертації захистили:

докторську дисертацію –  докторант НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», В.В.Коробійчук (2018р.),науковий консультант проф. В.Г.Кравець;

кандидатські дисертації:

 • аспірант кафедри, ст. викладач кафедри безпеки життєдіяльності А.І.Ковтун (2018 р.), наук. керівник проф В.Г.Кравець;
 • пошукувачка, співробітниця проектної організації «Основа Солсіф» В.Є. Губашова (2021р.), наук. керівничка проф. Н.В.Зуєвська;

дисертацію доктора філософії – аспірант заочної форми навчання  А.М. Шукюров (2021р.), наук. керівник проф. В.Г.Кравець.

 

 

 

5.6. Наукові монографії та підручники (кількість та бібліографічний опис);

 1. Геомеханіка вибухового руйнування масиву міцних гірських порід під час будівництва підземних споруд: монографія/Н.В. Зуєвська, К.С. Іщенко, О.К. Іщенко, В.В. Коробійчук – Електронні текстові дані (1 файл: 16 Мбайт). – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, 2021. –392 с.
 2. Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні гірських порід на кар’єрах: монографія / О.О. Фролов, А.І. Крючков, Т.В. Косенко. – Київ: КПІ ім.. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 196 с.
 3. Зуєвська Н.В. Прикладні аспекти використання геостатичних методів дослідження в гірництві [Електронний ресурс] : монографія / Зуєвська Н.В., Соболевський Р.В., Виноградова О.П., Горобчишин О.В. Електронні текстові дані (1 файл: 6,94 Мбайт). – КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019 р. – 150 с.
 4. Ресурсозберігаючі технології при будівництві геотехнічних об’єктів/ Зуєвська Н.В., Вапнічна В.В., Зайченко С.В., Шайдецька Л.В./ [Електронний ресурс] монографія/ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018 р. – 202 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22173

 

 

5.7. Наукові статті.

 • у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science всього видано 17, з них найбільш вагомі;

 

 1. Explosion of the Primer at the End of a Borehole Charge Luhovyi, P.Z.Kravets, V.H.Prokopenko, N.Y.Shukyurov, A.M. International Applied Mechanics, 2021, 57(1), pp. 34–42

https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-021-01062-w

 1. 2. Regularities of the energy of formation field in the explosion of a conical charge Kravets, V.Zakusylo, R.Sydorenko, Y., .Sałaciński, T.Zakusylo, D. Central European Journal of Energetic Materials, 2019, 16(4), pp.533–546

 doi 10.22211/cejem/115355.

3.S. Stovpnik, O. Temchenko, A. Temchenko, N. Shevchuk, V. Vapnichnaia, R. Tulchinskiy. Theoretical Preconditions for Business Processes Management of Energy Efficiency in Mining Enterprises / Advances in Economics, Business and Management Research, vol.129  III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020) March 2020,  p.31-38. (Web of Science conf.) DOI: 10.2991/aebmr.k.200318.005

 1. Analysis of change in the decorative properties of granites under thermal exposure /Korobiichuk, V., Shlapak, V., Kryvoruchko, A., Sobolevskyi, R., Zuievska, N./2019/Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.164694

 1. Change in the physical-mechanical and decorative properties of labradorite under thermal exposure /Korobiichuk, V., Shlapak, V., Sobolevskyi, R., Sydorov, O., Shaidetska, L. / 2019 /Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.157307

 1. Ecological and economic assessment of investment activities of mining enterprises /Stanislav Stovpnyk, Kostiantyn Tkachuk, and Oleksandr Temchenko/E3S Web of Conferences 123, 0 (2019) Ukrainian School of Mining Engineering – 2019. https://doi.org/10.1051/e3sconf /201912301031
 2. Formation of the system of implementation of the crisis management mechanism based on the example of mining enterprises / S. Stovpnik, O. Temchenko, ZHanna Breher / Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, May 24th – 25th, 2019. 500-509.

http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol6.3924

 1. Weakening of rock strength under the action of cyclic dynamic loads/Korobiichuk, V., Kravets, V., Sobolevskyi, R., Han, A., Vapnichna, V./2018/Eastern-European Journal of Enterprise Technologies https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.127847
 2. Investigation of the change in the strength properties of a soil mass by mechanical sensing /Zaichenko, S., Frolov, O., Stovpnyk, S.,Veremiichuk, Y./2018/Eastern-European Journal of Enterprise Technologies https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.132210
 3. Development of a geomechatronic complex for the geotechnical monitoring of the contour of a mine working /Zaichenko, S., Shalenko, V., Shevchuk, N., Vapnichna, V./2017/Eastern-European Journal of Enterprise Technologies

 https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.102067

 1. Investigation of metal oxides as catalysts for the thermal decomposition of potassium chlorate(VII) Wojewódka, A.T.Zakusylo, R.Kravets, V.Romanchenko, A.Jarosz, T. Central European Journal of Energetic Materials, 2018, 15(2), pp. 327–338

DOI:10.22211/cejem/89868

 1. .Pankratova, N.D.,Savchenko I.A.,Gayko G.I.Kravets, V.G. Evaluating perspectives of urban underground construction using modified morphological analysis method  Journal of Automation and Information Sciences, 2018, 50(10), pp. 34–46

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i10.30

 

 • належать до переліку наукових фахових видань України (категорій «А» та «Б») та/або у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЕСР.

 

 1. Change of dynamic characteristics of foamed explosive substances under the influence of ultrasonic radiation /V. Boiko, V. Kravets, A. Han, O. Han, R.Zakusylo, High Energy Materials, 2021, 13, – Р.89 − 95;

DOI 10.22211/matwys/0214 ISSN 2083-0165

2 .O. Han  /Formation of parameters of foamed explosive mixtures for sealing soils/ O. Han , V. Boiko, V. Kravets,  A. Han,, ScienceRise, 2020.- № 5, Р..6–12. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001430

 1. Застосування енергії вибуху під час виконання спеціальних гірничо-будівельних робіт/В.Г.Кравець, В.В.Бойко, А.Л.Ган, О.В.Ган/ Сучасна спеціальна техніка, №2(61), 2020.- С.135-150
 2. Н.В. Зуєвська, Л.В. Шайдецька, В.Є. Губашова. Вплив виконання елементів струменевої цементації на фізико-механічні характеристики навколишнього ґрунтового масиву / Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 4 – с. 27-34 https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/37406/1/eete2019-4_04.pdf
 3. Technological applications of border effects by hole charges system explosion/Viktor Kravets, Azer Shukurov, Roman Zakusylo, Andrij Kovtun/Materialy Wysokoenergetyczne. 2019.11(2)-S.21-30

DOI:10.22211/matwys/0177

 1. .Панкратова Н.Д., Савченко І.А., Гайко Г.І., Кравець В.Г. Системний підхід до освоєння підземного простору мегаполісів в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків//Доповіді Національної академії наук України. – 2018. – №10. – С. 18 – 25

 DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2018.10.018

URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/144519

7.Крайові ефекти вибуху зарядів складної форми /В.Г. Кравець, Азер Шукюров, П. А. Гонтарь, А. Л. Ган, В. В. Коробійчук/Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки.№ 2(82) (2018) – с.241-246; http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7437

 1. Зуєвська Н.В., Губашова В.Є., Шайдецька Л.В. Особливості врахування впливу будівельної техніки на стійкість конструкції котловану при щільній міській забудові /Н.В. Зуєвська, В.Є. Губашова, Л.В. Шайдецька / Збірник наукових праць НГУ.-Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2018. №54. –С.170-183. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpngu_2018_54_18.

 

 1. Стовпник С.М. Дослідження гідравлічного впливу на технологічну стійкість метро тунелю мілкого закладання в намивних масивах / С.М. Стовпник, А.Л. Ган, Є.А. Загоруйко. Л.В. Шайдецька // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету заліз ничного транспорту, 2017, №5(71).с.141-148 DOI: https://doi.org/10.15802/stp2017/114357
 2. Стовпник С.М. Дослідження гідравлічного впливу на технологічну стійкість метротунелю мілкого закладання в намивних масивах / С.М. Стовпник, А. Л. Ган, Л.В. Шайдецька, Є.А. Загоруйко / Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – Дніпро. – 2017. – №5. – С. 112–114.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2017_5_16.

 1. Шайдецька Л.В. Активація деформаційних процесів в техногенних грунтах / Н.В. Зуєвська, Л.В. Шайдецька, К.О. Булітко // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2017. – №50. – С. 309–315. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/151072

 

5.8. Патенти на винаходи, ліцензійні угоди (кількість та описи).

 1. Патент на корисну модель UA № 140360. Спосіб приготування водонаповненого спіненого вибухового композиту для ущільнення ґрунтів та розмінування місцевості. МПК E21C 37/00 F41H 11/00 від 25.02.2020. – В. В.Бойко, Т. В. Хлевнюк, Л. В. Лавренов, О.В. Ган, та Ю. П. Приходько. – Опубл.25.02.2020. Бюл. № 4
 2. Патент на корисну модель UA № 142889. Спосіб сейсмобезпечного короткосповільненого підривання в кварцитових гірських породах. МПКF42D 3/04 (2006.01), F42D 1/08 (2006.01) від 10.07.2020. – B.В. Бойко, В.Г.Кравець, А.М. Шукюров, Т.В. Хлевнюк. – Опубл. 10.07.2020.
 3. Бюл. №13.Патент на винахід UA № 119030. Пристрій для зведення монолітного кріплення тунелю. МПК E21D 9/06 (2006.01), E21D 11/10. – В.Г. Кравець, С.М. Стовпник, Г.І. Гайко, С.В. Зайченко. – Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 4. Спосіб формування свердловинного заряду вибухової речовини при проведенні масових вибухів.-/В.В.Бойко, В.Г.Кравець, А.М.Шукюров, .В.Хлевнюк, А.Л.Ган/ пат. № 135668, публ. 10.07.2019р. Бюл. №13,
 5. Спосіб кріплення вертикальних виробок.- Стовпник С.М., Шайдецька Л.В,, Ган А.Л.. Загоруйко Є.А., Вапнічна В.В.- опубл. 12 листоп.2018. Бюл.№21

 

 

 

 • Впровадження результатів в економіку та освіту (до 0,5 стор.).

Створено методику прогнозної оцінки сприятливості геологічного середовища будівництву об’єктів підземної урбаністики  Застосування модифікованого морфологічного аналізу забезпечило ефективний інструмент управління ризиками та інвестиціями при освоєнні підземного простору мегаполісів. Методику впроваджено в Концерні «ДБК-ЖИТЛОБУД», м. Київ (Акт впровадження методики прогнозної оцінки сприятливості геологічного середовища будівництву об’єктів підземної урбаністики” від 02-12.2019 року).

 

Пропозиції щодо технології виконання буро-вибухових робіт в умовах розробки родовищ на гірських схилах  шляхом керування торцевими ефектами вибуху подовженого заряду обмеженої довжини з управлінням формою енергетичного поля  в донній частині свердловинного заряду та організацією взаємодії суміжних силових полів в області масиву на рівні набійки забезпечили на Човдарському кар’єрі з видобутку золотоносної руди в річному вимірі економічний ефект в розмірі 83600 у.о.

 

В рамках виконання госпдоговорної НДР 1/15 «Розробити спосіб армування приконтурного масиву, що забезпечує стійкість конструкції тимчасового кріплення при будівництві Бескідського тунелю» (керівник доц. Стовпник С.М.). проведено математичне моделювання геомеханічних процесів поведінки масиву навколо сполучень тунелів із запобіжними збійками. Визначено режим робочої характеристики конструкції та показники навантажувального режиму кріплення в процесі будівництва двоколійного Бескидського тунелю. На момент монтування конструкції постійної обробки тунелю отримано характеристики режиму взаємовпливаючого сумісного деформування конструкції кріплення і оточуючого масиву. Виконано узагальнення результатів спостережень, розроблено методику проектування комбінованих конструкцій для слабко метаморфізованих порід, характерних для Карпатського регіону і впроваджено в часі будівництва Бескидського залізничного тунелю.

Основні положення дослідницьких робіт впроваджено до вивчення в

теоретичних курсах «Будівництво міських підземних споруд» і «Підземні

споруди спеціального призначення», «Проектування вибухових робіт», «Геомеханічні процеси в породних масивах», введено лекції з системного планування об’єктів підземної урбаністики мегаполісів, зокрема м. Києва.

 

5.10. Обсяги фінансування проєктів, що виконуються членами наукової школи (згідно з табл. 3)

                                                                                                      Таблиця 3.

 

Обсяги фінансування (тис. ₴., тис $ або тис. €)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Держбюджетна наукова тематика

230

230

230

   

Госпдоговірна наукова тематика

120

120

120

 

75

Міжнародні наукові проєкти та гранти

         

 

5.11. Участь у виставках, конкурсах інноваційних проектів, хакатонах, на яких презентовані розробки наукової школи (до 0,5 стор.).

Розробки наукової школи презентувались на:

 1. Всеукраїнському конкурсі студентський наукових робіт у номінації «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» з 2017 по 2022 роки, м. Кривий ріг;
 2. Всеукраїнському конкурсі студентський наукових робіт у номінації «Шахтне та підземне будівництво» з 2017 по 2022 роки, м. Кривий ріг;
 3. Всеукраїнській студентській олімпіаді з напрямку «Гірництво» в номінації «Відкриті гірничі роботи»

      4.Участь проф. Н.В.Зуєвської в міжнародному проекті Україна-Китай. Угода № 0305/54-М від 27.12.2019 р. з Академією наук провінції Шаньдун (КНР) про співпрацю у підготовці аспірантів.

      https://kpi.ua/2018-05-25

5.Участь проф. Н.В.Зуєвської в міжнародній конференції Frontier Forum з передових технологій буріння та експлуатації підземних ресурсів (8 вересня 2021 р.), ЧАНЧУН• ЦЗІЛІН• КИТАЙ.

https://geobud.kpi.ua/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b8/

 1. Участь проф. В.Г.Кравця в сумісному проекті з Сілезькою політехнікою (м. Глівіце, Польща) «Підвищення уражаючих властивостей кумулятивних струменів та ударних ядер на основі вдосконалення конструкцій зарядів та нових матеріалів» (2018р.).
 2. Участь проф. В.Г.Кравця в міжнародній науково-технічній конференції

«DIE WICHTIGEN VEKTOREN FUR DIE ENTWICKLUNG DER WISSENSCHAFT IM JAHR 2020» 24.JANUAR 2020. LUXEMBOURG. LUX. (EUROPIEN SCIENTIFIC PLATFORM)

URL:https//ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/viev/24.01.2020

 

5.12. Кількість та короткий опис організованих наукових конференцій різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних (до 0,5 стор.).

На протязі 2017-21 рр. членами НШ організовано і проведено в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» щорічну Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми геоінженерії та підземної урбаністики»

Представлені доповіді друкувались в однойменних збірках матеріалів конференцій. https://geobud.kpi.ua/міжнародна-науково-технічна-конфере/

 

ВІДОМОСТІ ПРО КОЛЕКТИВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

ПІБ

Дата народ­ження

Науковий ступінь, вчене

звання

Посада

Посилання на ORCID, профілі в базах Scopus, Researcher ID, Google Scholar

H інд.
Scopus / Google Scholar

1

2

3

4

5

6

7

   1.

  Кравець В.Г.

1937

Д.т.н.,          проф.

   Професор

https://orcid.org/0000-0002-5231-0778

Scopus Author ID:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004429196

https://publons.com /researcher/3542596/ viktor-kravets/

https://scholar.google. com.ua/citations?hl=uk&user=AT0QT7QAAAAJ

2/6

   2.

   Зуєвська Н.В.

1967

Д.т.н.,                 проф.

   Професор

https://orcid.org/0000-0002-1716-1447

Scopus Author ID:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192680309

ResearcherID:

https://publons.com/researcher/3541708/zuievska-natalia/

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ximZqm8AAAAJ

2/3

   3.

   Фролов О.О.

1968

Д.т.н.

Доц.

Професор

https://orcid.org/0000-0001-8053-2653

Scopus Author ID:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203006799

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZBNXMiwAAAAJ

0/5

  4.

   Вапнічна В.В.

1975

К.т.н.,

Доц.

     Доцент

https://orcid.org/0000-0003-3938-4358

Scopus Author ID: 57194558595

ResearcherID: J-9881-2017

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oIJDTFEAAAAJ

 

1/4

  5.

   Ган А.Л.

1977

К.т.н.,

Доц.

     Доцент

https://orcid.org/0000-0003-0832-1338

Scopus Author ID: 57201776607

ResearcherID:

https://publons.com/researcher/3541898/han-anatolii/

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=74iyZLAAAAAJ

 

1/3

   6.

   Шайдецька Л.В.

1975

К.т.н.,

Доцент

https://orcid.org/0000-0002-6593-0255

Scopus Author ID: 57210346106

https://publons.com/researcher/3529179/shaidetska-liubov/

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=bFcrLO4AAAAJ

1/2

 7

  Стовпник С.М.

1960

К.т.н.

Доцент

https://orcid.org/

0000-0001-5664-8680

Scopus Author ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203001703

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oMmUdrkAAAAJ

 

0/2

 

 

 

 

   8

 Марчук А.Л.

1992

 

Аспірант

https://orcid.org/

0000-0002-6683-3262

 

   9

 Олефір А.О.

1996

 

Аспірант

https://orcid.org/

0000-0003-3702-173X

 

  10

 Мусихін М.Ю.

1996

 

Аспірант

   

  11

 Туганов Г.К.

1997

 

Аспірант

   

  12

 Юденко Д.В.

1996

 

Аспірант

   

  13

 Бельтек М.І.

1997

 

Аспірант

https://orcid.org/

0000-0002-8048-0635

 

  14

 Литвинчук І.Д.

1997

 

Аспірант

https://orcid.org/

0000-0003-3840-1614

 

 

  15

 Лісовський О.С.

1997

 

Магістр

 

 

  16

 Полякова Я.Р.

1992

 

Магістр

   

  17

  Андрійчук Д.І.

1996

 

Магістр

   

  18

  Самусь О.С.

1998

 

Магістр

   

  19

  Балковий Р.І.

1997

 

Магістр

   

  20

  Гончаренко С.І.

1998

 

Магістр

   

  21

  Вислоух О.С.

1995

 

Магістр

   

  22

  Бондарчук К.М.

1998

 

Магістр

   

  23

  Євтушенко І.М.

1999

 

Магістр

   
Екологічна безпека геоінженерних систем під впливом техногенних навантажень

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА НАУКОВОЇ ШКОЛИ

 1. Назва наукової школи.

Екологічна безпека геоінженерних систем під впливом техногенних навантажень

 1. Галузь знань і спеціальності:
 • Науковий напрям та галузь знань (відповідно до списку табл. 1);

 

Таблиця 1

Наукові напрями та відповідні галузі знань

 

Науковий напрям

галузь знань, що враховується у науковому напрямі

5.

Математичні науки та природничі науки

10 природничі науки

6.

Технічні науки

18 виробництво та технології

 

 • наукові спеціальності

      05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка, 21.06.01 Екологічна безпека

 • освітні спеціальності

      184 Гірництво, 101 Екологія

 • освітні та освітньо-наукові програми підготовки бакалаврів, магістрів і PhD:

      Геоінженерія; Інженерна екологія та ресурсозбереження.

 1. Історичні відомості про наукову школу.

3.1.Інформація про засновника школи

 

Засновник школи – д.т.н., проф. Вовк Олексій Онуфрійович (25.05.1928 р.) – лауреат Державної премія Литовської РСР (1981), Держної премія України (1991),  Заслужений діяч науки і техники України (1998), моє Урядові нагороди СРСР.

Школа виникла як результат співпраці гірничого факультету Київського політехнічного інституту з Інститутом гідромеханіки НАН України. Д.т.н., проф. Вовк Олексій Онуфрійович працював в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна та Інституті гідромеханіки НАН України. Школа формувалась у вісімдесяті роки 20-го століття. Галузь науки – геотехнічна та технічна механіка. Основні дослідження присвячені геогідродинаміці вибухових процесів, розв’язанню задач з динаміки гірських порід; вивченню механізмів руйнування, ущільнення та переміщення гірничої маси на відкритих та підземних розробках, впливу підземних розробок на поверхню землі, методам захисту поверхневих споруд від просідання із застосуванням енергії вибуху.

Практичним застосуванням цих досліджень є розробка новітніх технологій при видобутку корисних копалин у різних регіонах СРСР (в тому числі, в умовах Крайнього Северу), зведення каналів в Середній Азії тощо. Результати досліджень знайшли своє відображення у закордонних та вітчизняних публікаціях,нормативних  документах з гірництва. Під керівництвом проф. Вовка Олексія Онуфрійовича захищено 4 дисертацій на здобуття ступеня доктора наук та 16 – кандидата наук. Опубліковано понад 500 наукових праць, у тому числі близько 40 монографій і брошур, а також понад 200 авторських свідоцтв та винаходів.

 

3.2.Інформація про видатних випускників школи (з лінком на Вікіпедію, укр. сегмент):Академіків, Член-кореспондентів НАН України, Лауреатів Державних премій, Головних конструкторів).

 

Видатними випускниками школи є наступні науковці:

 • Трофимчук Олександр Миколайович, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, директор Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору Національної академії наук, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України та почесною грамотою Верховної Ради України;
 • Лауреати Державних премій України в галузі науки і техніки: д.т.н., проф. Рижов Адольф Маркович, д.т.н., проф. Кравец Віктор Георгієвич, к.т.н., ст.наук.співробітник Плужник Владлен Ілліч, к.т.н., ст.наук.співробітник Демещук Леонід Іванович, к.т.н., ст.наук.співробітник Кузьменко Анатолій Олександрович (за цикл робіт з прикладної геогідродинаміки вибуху, 1991 р.), д.т.н., проф. Лучко Іван Андрійович.

Ученицею О.О. Вовка і керівником школи  в даний час є Ремез Наталя Сергіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри геоінженерії  НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». До 2005 р. працювала в Інституті гідромеханіки НАН України. У КПІ ім. Ігоря Сікорського працює з 2005 року за сумісництвом, а з 2007 року як штатний співробітник. Докторську дисертацію Ремез Н.С. захистила  2005 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.802.01 при Інституті гідромеханіки НАН України 05.15.09 ‒ «Механіка ґрунтів та гірських порід», тема дисертації «Взаємодія вибухових хвиль з ґрунтами зі змінною в’язкістю та елементами конструкцій»; вчене звання професора отримала  2014 року. Галузь науки – геотехнічна та технічна механіка. Основні дослідження присвячені динаміці вибухових процесів в природних середовищах; розв’язанню задач з динаміки ґрунтів та  гірських порід; вивченню механізмів деформування природно-техногенних систем під дією сейсмовибухових навантажень, їх стійкості під впливом негативних техногенних.

Практичним застосуванням цих досліджень є розробка технологій видобутку корисних копалин із застосуванням короткоуповільненого підривання зарядів вибухових речовин різної маси, зарядів в рукавах з повітряним та рідинним проміжками тощо. Під керівництвом проф. Ремез Наталі Сергіївни  захищено 1 дисертацій на здобуття ступеня доктора наук та 6 – кандидата наук. Опубліковано понад 250 наукових праць, у тому числі близько 20 монографій, 25 статей у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus Web of Science.

 

3.3.

 

Таблиця 2

Засновник

Керівник

Послідовники

Учні послідовників

Наступні покоління

Вовк Олексій Онуфрійович, (д.н.)

Ремез Наталя Сергіївна, (д.н.)

Вовк О.О. (д.н.)

Яковлева А.В. (к.н.)

 

 

 

Бойко А.О.

Ткачук К.К. (д.н.)

Гребенюк Т.В. (к.н.)

Диняк С.В. (к.н.)

Ополінський І.О. (к.н.)

 

 

Кофанова О.В. (д.н.)

Борисов О. О. (к.н.)

Рабош І. О. (к.н.)

 

Дичко А.О. (д.н.)

 

Литвиненко В.О.

Тверда О.Я. (д.н.)

 

 

Лучко А.І. (к.н.)

 

 

Бойко В.В. (к.н.)

 

 

Крайчук С.О. (к.н.)

 

 

Шмарин С.Л. (к.н.)

 

 

Кофанов О.Є.(к.н.)

 

 

Броницький В.О. (к.н.)

 

 

 

3.4.Кількісний і кваліфікаційний склад (станом на дату подачі матеріалів).

 

Таблиця 3.

Категорія

Кількість, осіб

–          академіків*

–          член кореспондентів*

–          докторів наук

6

–          кандидатів наук (докторів філософії)

10

–          докторантів

–          аспірантів

2

–          магістрів

 

ВСЬОГО

 

*академій наук, що мають державний статус.

 

3.5.Наявність унікального та передового наукового обладнання .

 

Для дослідження шкідливих та небезпечних факторів техногенних навантажень на геоінженерні системи використовується спеціальне обладнання, яке є на кафедрі геоінженерії, у Спеціальної науково-дослідної лабораторії з сейсмічної безпеки вибухів Інституту гідромеханіки НАН України, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», в Університеті T.R. KUTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY Mınıng Engıneerıng Department (Турецька республіка).  Ці дослідження виконуються спільно на основі договору про співпрацю.

Для проведення теоретичних і експериментальних досліджень на кафедрі геоінженерії існують наступні лабораторії. Для дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів та гірських порід в лабораторія механіки ґрунтів є наступне устаткування: прилад для визначення механічних характеристик зразків неправильної форми, (БУ 39М); прилад визначення тріщинуватості радіохвильовим методом (УКТП): штанговисмиктувач МА-10; прилад для дослідження ґрунтів на стиск в польових умовах ППЛ 9-с; прилад для дослідження ґрунтів на зріз в польових умовах П 10-с ; зсувна крильчатка для визначення попередніх механічних характеристик ґрунтів; прес П-50. Вивчення статичних і динамічних процесів  здійснюється в лабораторії фізичних процесів і лабораторії геотроніки з використанням вібростенду, зразків первинних вибухових речовин, курвіметру, тахеометру, планіметру, нівеліру, бусолі. Теоретичні дослідження геоінженерних систем і розробка іх застосування в народному господарстві здійснюється в лабораторії інформатики геосистем і лабораторії Систем автоматизованого проектування із використанням  Персональних комп’ютерів (8 од.) з набором спеціалізованого програмного забезпечення. В лабораторії геології існує унікальний музей  Мінералів і гірських порід. Дослідження екологічного стану територій прилеглих до геотехнічного ядра здійснюється за допомогою урбаністичного обладнання Контрольно-вимірювальний прилад ЛИВ-1.

Вивчення  сейсмічної дії  спеціальних и масових вибухів свердловинних  зарядів вибухових речовинна охоронні об’єкти  застосовується  магнитограф Н0-48, електронний осцилограф C9-16 (станція №1), персонального комп’ютер типа ноутбук с аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП) Е-140.440 (станція №2) Спеціальної науково-дослідної лабораторії з сейсмічної безпеки вибухів Інституту гідромеханіки НАН України..

Для дослідження впливу хімічних та фізичних факторів на ґрунти  і біологічні об’єкти  застосовується датчик комбінованого вимірювання  AZ-8031 лабораторії оцінки параметрів довкілля Інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України.

 Для вдосконалення новітніх ресурсозберігаючих технологій видобутку та переробки корисних копалин  співробітники школи мають можливість користуватися обладнанням Лабораторія з переробки руди  та Лабораторія механіки гірських порід в Університету T.R. KUTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY Mınıng Engıneerıng Department (Турецька республіка).  .

 1. Ключові наукові досягнення наукової школи за період існування

 

За період існування  наукової школи створено цілісну теорію про поширення сейсмовибухових хвиль  в природних середовищах: грунтах, гірських породах, воді, повітрі. На базі теоретичних, експериментальних та натурних досліджень створено новітні ресурсоенергозберегаючі технології видобутку корисних копалин із застосуванням короткоуповільненого підривання, розосередження зарядів вибухових речовин, використанням повітряних та рідинних проміжків між зарядом та вибуховою порожниною тощо. Створено нові вибухові безтротилові речовини місцевого виготовлення, що мають більшу економічну та екологічну ефективність в порівнянні з еталонними.

На основі досліджень динамічної взаємодії сейсмовибухових хвиль з охоронними об’єктами  (в тому числі і за біотою) розроблено ефективні методику і засоби захисту цих об’єктів від впливу шкідливих та небезпечних факторів вибухових навантажень.

Члени школи приймають участь у конкурсних проектах, планують впровадити у виробництво наступні доробки: 1) новітня низьковуглецева ресурсозберігаюча технологія вибухового руйнування гірських порід  з метою їх видобутку, яка дозволяє отримати додатковий дохід за рахунок переведення 40-50 % відсіву у товарну фракцію; 2)  технологія видобутку блоків природного каменю із застосуванням комплексу портативного обладнання для створення статичного тиску на стінки шпурів; 3) паливні композиції як компоненти дизельного палива, що значно знижують негативний вплив на повітряне середовище, придорожні території і стан здоров’я працівників гірничодобувних підприємств, мешканців промислових агломерацій; 4) енергоефективна технологія утилізації біомаси очисних споруд при реструктуризації чи закритті гірничих виробництв; 5) вторинне використання територій, що заняті під відпрацьовані полігони твердих побутових відходів, хвостосховища шахт, терикони, для забудови споруд різного призначення.

 

 

 1. Показники результативності наукової школи за останні 5 років (

5.1.Найбільш вагомі результати за 5 років (до 0,5 стор.).

 

У рамках наукової школи захищено 2 докторські дисертація (Дичко А.О., Тверда О.Я.) та 8 та кандидатських дисертацій на теми впливу техногенних навантажень на природно-техногенні системи:

– під науковим керівництвом  професора Ремез Н.С – 4;

– професора Ткачука К.К. – 2;

– профессора Кофановой О.В. – 2.

За останні 5 років співробітниками школи опубліковано 18 монографій та підручників,  21 стаття у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або WebofScience, 64 статті категорії «А» та «Б») та/або у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЕСР

Зареєстровано об’єкти права інтелектуальної власності – 2 патенти на корисну модель.

 

5.2. Міжнародне визнання НШ

Науковий керівник школи Ремез Н.С.  – членкиня редколегії міжнародного видання категорії Scopus “Eastern-European Journal of Enterprise Technologies».

Професор Ткачук К.К. – член редколегії іноземного рецензованого наукового видання «International Journal of Mining Science», https://www.arcjournals.org/international-journal-of-mining-science/editorial-board.

Професор Дичко А.О. .  – членкиня експертної групи проєкту «Визначення технологічних потреб в Україні» (Technology Needs Assessment of Ukraine), (UNEP, Climate Technology UNFCCC та UNEP DTU partnership p в рамках Познанської стратегічної програми з трансферу технології), https:///nemepr.gov.ua/news/33450.html

 

5.4.

Науковий керівник школи професор Ремез Н.С. та професор Ткачук К.К. є членами постійно діючої спеціалізованих вчениї ради із захисту дисертацій докторів та кандидатів наук Д 26.002.22 у КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю за спеціальністю «Геотехнічна і гірнича механіка».

Професор Дичко А.О. – членкиня постійно діючих спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій докторів та кандидатів наук: Спеціалізована вчена рада Д26.002.24 (Наказ/розпорядження №1714 Дата: 17-12-28), Спеціалізована вчена рада Д26.880.01 (Наказ/ розпорядження №326, Дата:2018-04-04).

Професор Тверда О.Я. – членкиня разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.002.022 (рецензент) та разової спеціалізованої вченої ради ДФ 08.820.002 (опонент).

 

5.5. За останні 5 років у рамках школи захищено 2 докторські і  8 кандидатських дисертацій:

 1. Дичко А.О., докторська дисертація на тему: «Науково-методологічні основи підвищення рівня екологічної безпеки моніторингу та біотрансформаціїї полютантів стічних вод» у вигляді рукопису за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека», 2017 р.
 2. Тверда О.Я., докторська дисертація на тему: «Науково-теоретичні основи екологічної безпеки гірничопромислових комплексів з виробництва щебеню західного регіону України». Диплом доктора наук ДД 008578 від 23 квітня 2019 року.
 3. Диняк Сергій Васильович, спеціальність 05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин, тема кандидатської дисертації «Розробка циклічно-поточної технології виробництва щебеню на гранітних кар’єрах», дата захисту 11.03.2016 р. Диплом ДК №036077 від 12.05.2016 р.
 4. Шмарін Сергій Левович, спеціальність 21.06.01 – Екологічна безпека, тема кандидатської дисертації «Прогнозування викидів парникових газів з місць захоронення твердих побутових відходів в Україні», дата захисту 18.11.2017.
 5. Кофанов Олексій Євгєнович, спеціальність 21.06.01 – Екологічна безпека, тема кандидатської дисертації “Підвищення екологічної безпеки придорожніх територій міста модифікацією складу і властивостей дизельного палива”. Диплом: ДК № 050100 від 18.12.2018 р.
 6. Ополінський Ігор Олегович, спеціальність 21.06.01 – Екологічна безпека, тема кандидатської дисертації «Удосконалення технології утилізації органічних відходів анаеробним зброджуванням з попередньою деструкцією субстрату», дата захисту 17.05.2019 р. Диплом ДК №053743 від 15.10.2019 р.
 7. Борисов Олександр Олександрович, спеціальність 21.06.01 – Екологічна безпека (диплом к.т.н. ДК № 059294 від 09.02.2021 р.); тема кандидатської дисертації: “Наукові засади оцінювання рівня екологічної безпеки міських зон відпочинку, прилеглих до автодоріг”.
 8. Рабош Ірина Олександрівна, спеціальність 101 Екологія (диплом ДР № 001473, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 15.04.2021 № 420); тема PhD дисертації: “Підвищення екологічної безпеки і моніторинг впливу об’єктів автотранспортної інфраструктури на довкілля”.
 9. Броницький Вадим Олегович 21.06.01 – Екологічна безпека, тема кандидатської дисертації «Прогнозування використання закритих полігонів твердих побутових відходів в якості основ споруд», дата захисту 28.04.2021.

5.6. Наукові монографії та підручники (кількість та бібліографічний опис)

 

За останні 5 років співробітниками школи опубліковано 18 монографій та підручників.

 1. Ремез Н.С., Осіпова Т.А. Прогнозування осадки полігону твердих побутових відходів для можливості використання в якості ґрунтової основи // strategic estimations and vectors of ukraine’s social and economic development in the conditions of european integration and the world partnership monograph / edited by V. Yatsenko − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom., 2017. – 87-97 (ISBN 978-0-9955865-0-5).
 2. Ісаєнко В.М. Методи прогнозування та моніторингу технонебезпечних динамічних процесів на екземптованих територіях: монографія / В.М. Ісаєнко, О.О. Вовк (мол.), С.В. Зайченко, Н.С. Ремез, О.О. Вовк. – К.: НАУ, 2018. – 236 с.
 3. Ремез Н.С. Взаємодія вибухових хвиль з ґрунтами і елементами техноурбосистем (Електронний ресурс): монографія /Н.С. Ремез; КПІ ім.. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,4 Мбайт). – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 334 с. – Бібліогр.: с 334. Назва з екрана. Доступ: https://ela/kpi/ua/handle/123456789/30278
 1. Терентьєв О. М., Клещов А. Й., Гонтарь П. А., Тверда О. Я. Резонансне енергоощадне руйнування гірських порід: монографія. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. Том 1. 149 с. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23336/1/%d0%a2%d0%be%d0%bc1.pdf
 2. 5.
 3. Ремез Н.С. Механіка довкілля. Тензорне числення. Збірник задач (Електронний ресурс): навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавр за освітньою програмою «Інженерна екологія та ресурсозбереження» / Н.С. Ремез, А.І. Крючков, Л.І. Євтєєва; КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.- 72 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27194
 4. Технологія захисту гідросфери: Практичні роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 101 «Екологія», спеціалізації «Інженерна екологія та ресурсозбереження» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. В. Гребенюк, В. О. Броницький, М.В. Репін (1 файл: 1,98 Мбайт). – Київ: КПІ ім.ІгоряСікорського,2020.– 95 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41595
 5. Ткачук К. К., Тверда О. Я., Броницький В. О. Управління та поводження з відходами: курсова робота: навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 24 с. (Ухвалено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 10 від 18.06.2020 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42013

 

 

5.7. Наукові статті (кількість та бібліографічний опис 10-ти найбільш вагомих):

 • у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або WebofScience;

 

В рамках школи за останні 5 років опубліковано 21 стаття у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або WebofScience.

 

 1. Yeremeyev, I., Dychko, A., Kyselov, V., Remez, N., Kraychuk, S., & Ostapchuk, N. (2021). Methods of Fuzzy Set in Simulation for Predicting Unobserved States of the Ecological and Geoengineering Systems. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences58(4), 69-78. https://doi.org/10.2478/lpts-2021-0034
 2. Yeremeyev, I., Dychko, A., Kyselov, V., Remez, N., & Khlobystov, I. (2021). Catastrophes, fractals and chaos in geoengineering and water treatment systems. In E3S Web of Conferences(Vol. 280, p. 02009). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128002009
 3. Remez, N., Dychko, A., Bronytskyi, V., Hrebeniuk, T., Pereira, R. B., & Ekel, P. (2021). Simulation of the influence of dynamic loading on the stress-strain state of the natural and geoengineering environment. In E3S Web of Conferences(Vol. 280, p. 01008). EDP Sciences.
 4. Yeremeyev, I., Dychko, A., Remez, N., Kraychuk, S., & Ostapchuk, N. (2021). Problems of sustainable development of ecosystems. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 628, No. 1, p. 012014). IOP Publishing. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128001008
 5. Dychko, A., Yeremeyev, I., Remez, N., Kraychuk, S., & Ostapchuk, N. (2020). Structural redundancy as robustness assurance of complex geoengineering systems. In E3S Web of Conferences(Vol. 166, p. 11003). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016611003
 6. Dychko, A., Yeremeyev, I., Kyselov, V., Remez, N., & Kniazevych, A. (2019). Ensuring Reliability of Control Data in Engineering Systems. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 56(6), 57-69. https://doi.org/10.2478/lpts-2019-0035
 7. Barabash, O., Weigang, G. O., Dychko, A., Zhelnovach, G., & Belokon, K. (2021). Modeling a Set of Management Approaches for the Effective Operation of the Environmental Management System at the Business Entities. Ecological Engineering & Environmental Technology, 22(6), 1-10. DOI: https://doi.org/10.12912/27197050/141895
 8. Yeremeyev, I., Dychko, A. (2021) monitoring and management of geoengineering repositories of radioactive waste. Architecture, Civil Engineering, Environment. Volume 14, Issue 3, Pages 103-109. https://doi.org/10.21307/ACEE-2021-026
 9. Natalya Remez, Alina Dychko, Vadym Bronytskyi, Tetiana Hrebeniuk, Rafael Bambirra Pereira, Petr Ekel. Simulation of the influence of dynamic loading on the stress-strain state of the natural and geoengineering environment. E3S Web Conf. Volume 280, 2021 Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). 21.05.2021. Кривий Ріг. С.1-6.
 10. Тверда О. Я., Ткачук К. К., Давиденко Ю. А. Порівняльний аналіз способів мінімізації пилоутворення з відвалів гранітних кар’єрів. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2016. Том 2, № 10 (80). С. 40–46. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.64840
 11. Vasylkevych O., Kofanova O., Tkachuk K., Kofanov O. Alkylphenol derivatives of the polymer of thiocyanic acid and 5-amino-1,2,4-dithiazole-3-thione as an effective additives to fuels and lubricants. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. № 3/6 (81). P. 45–51. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.71267
 12. Terentiev O., Tkachuk K., Tverda O., Kleshchov A. Electromagnetic focusing of impurities in water purification. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. Volume 4, No 10 (82). P. 10–15. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.75251
 13. Terentiev O., Tkachuk K., Tverda O., Kleshchov A. Mathematical model of the reverse water postpurification at mining enterprises when using electromagnetic focusing of contaminants. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Volume 1, No 10 (91). P. 10–16. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.122000
 14. Tverda O., Plyatsuk L., Repin M., Tkachuk K. Controlling the process of explosive destruction of rocks in order to minimize dust formation and improve quality of rock mass. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Volume 3, No 10 (93). P. 35–42. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.133743
 15. Vasylkevych O., Kofanov O., Kofanova O., Tkachuk K. Synergism of stable nitro-xyl radicals and amines during the oxidation process of motor fuels and oils at increased temperatures. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. № 6/6 (90). P. 4−9. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.118784
 16. Stovpnyk, S., Tkachuk, K., Temchenko, O. Ecological and economic assessment of investment activities of mining enterprises. E3S Web of Conferences 123. 01031. 2019. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf /201912301031. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/49/e3sconf_usme2019_01031.pdf
 17. Tverda O., Kofanova O., Kofanov O., Tkachuk K., Polukarov O., Pobigaylo V. Gas-neutralizing and dust-suppressing stemming of borehole charges for increasing the environmental safety of explosion. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2021. Volume 58, Issue 4. P. 15–27. DOI: 10.2478/lpts-2021-0030
 18. Kofanov O., Kofanova О., Vasylkevych O., Zozul’ov O., Kholkovsky Yu, Khrutba V., Borysov O., & Bobryshov O. Mitigation of the environmental risks resulting from diesel vehicle operation at the mining industry enterprises. // Mining of Mineral Deposits, 2020, 14(2), Р. 110–118. DOI:33271/mining14.02.110) https://doi.org/10.33271/mining14.02.110
 19. A.V.Yakovleva, S.V.Boichenko, K.Lejda , O.A.Vovk, Kh.Kuszewski. Antiwear Properties of Plant—Mineral-Based Fuels for Airbreathing Jet Engines //Chemistry and Technology of Fuels and Oils March 2017,Volume 53, Issue 1, – 1–9 DOI:10.1007/s10553-017-0774-x

https://link.springer.com/article/10.1007/s10553-017-0774-x

 1. Anna Iakovlieva, Segrii Boichenko, Kazimierz Lejda, Oksana Vovk, Iryna Shkilniuk. Vacuum Distillation of Rapeseed Oil Esters for Production of Jet Fuel Bio-Additives // Procedia Engineering. Volume 187, 2017, Pages 363–370

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.387

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817319173

 1. Explosive wave propagation in the presence of antiseismic protective curtain/ V.Kravets*, N.Remez, A.Kovtun, A.Shukiurov // Published online, E3S Web Conf. Ukrainian School of Mining Engineering, 60, October 2018.- Article Number 00011, Number of pages 8, DOI https//doi.org/10.1051/e3sconf/20186000011

 

 • «А» та «Б») та/або у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЕСР.

За останні 5 років членами школи опубліковано 64 статті категорії «А» та «Б») та/або у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЕСР

 

 1. Remez N, Bronytskyi V. Stress-strain state of the solid waste landfill with account of underlying soils // Актуальные научные исследования в современном мире.- Выпуск 4(36) ч. 10. – C. 123 -128. ISSN 2524-0986 (Входить до науко метричних баз: РИНЦ , Google Scholar,  Бібліометрика української науки, Index Copernicus)
 2. Lytvynenko, V., & Dychko, A. (2021). EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE MICROBIOLOGICAL METHOD OF WASTE WATER TREATMENT TO REMOVE HEXAMETHYLENDIAMINE. ENVIRONMENTAL PROBLEMS Vol. 6, No. 1, 2021. https://doi.org/10.23939/ep2021.01.028
 3. Тверда О. Я., Меркулова А. О., Ткачук К. К. Динаміка зміни радіаційно-гігієнічного фону з розвитком гірничих робіт у гранітному кар’єрі. Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2016. Вип. 2/2016 (18). С. 57–64. URL: http://www.kdu.edu.ua/GV_jurnal/GV_2_2016(18)/57-64_.pdf
 4. Молодець Ю. А., Тверда О. Я., Ткачук К. К. Удосконалення методу розрахунку ризиків для здоров’я працівників гранітних кар’єрів. Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». 2017. Вип. 34. С. 52–60. URL: http://mining.kpi.ua/article/view/114067
 5. Molodets Yu., Tverda O., Tkachuk K. Substantiation of the impact of granite quarries dumps on pH of surrounding areas soil. Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2017. Вип. 1/2017 (19). С. 72–78. URL: http://www.kdu.edu.ua/GV_jurnal/GV_1_2017(19)/72-78_.pdf
 6. Тверда О. Я., Репін М. В., Ткачук К. К., Радецька О. Й. Еколого-економічна ефективність ресурсозберігаючої конструкції заряду для вибухового руйнування скельних порід. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2019. Том 30 (69), Ч. 2, № 2. С. 64–67. URL: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/part_2/11.pdf
 7. Тверда О. Я., Ткачук К. К. Результати промислових випробувань ресурсозберігаючої та екологічно ефективної конструкції свердловинного заряду. Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2019. Вип. 1/2019 (23). С. 47–57. DOI: 10.30929/2074-1537.2019.1.47-57. URL: http://www.kdu.edu.ua/GV_jurnal/GV_1_2019(23)/47-57.pdf
 8. Тверда О. Я., Репін М. В., Ткачук К. К., Радецька О. Й. Удосконалення науково-методичних підходів до вибору вибухової речовини під час підривних робіт на гірничопромислових комплексах з виробництва щебеню. Екологічні науки. 2019. № 2(25). С. 16–19. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-2-25-3. URL: http://www.ecoj.dea.kiev.ua/archives/2019/2/5.pdf
 9. Тверда О. Я., Репін М. В., Ткачук К. К., Горбачова К. Ю. Впровадження моделі циркулярної або кругової економіки у гірничовидобувній галузі. Екологічні науки. 2020. № 2 (29), Т. 1. С. 54–57. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.2-29.1.8. URL: http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2020/2/part_1/10.pdf
 10. Тверда О. Я., Ткачук К. К. Підвищення рівня екологічної безпеки під час вибухового руйнування скельних порід у кар’єрах. Технічна інженерія. 2020. № 1 (85). С. 235–241. DOI: https://doi.org/10.26642/ten-2020-1(85)-235-241. URL: http://ten.ztu.edu.ua/article/view/206238/206483
 11. Tkachuk K. K., Tverda O. Ya., Repin M. V. Effectiveness of implementation of the installation for natural reservoir cleaning. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2020. Том 31 (70), Ч. 2, № 2. С. 45–49. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.2-2/08.

URL: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_2/10.pdf

 1. Tverda O., Hrebeniuk T., Tkachuk K., Repin M. Improvement of the rental payment system for special using of water by mining enterprises. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2020. Випуск 2/2020 (121). С. 104–109. DOI: 10.30929/1995-0519.2020.2.104-109. URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2020_2_2020-2-104.pdf
 2. Tverda O., Kosyak I. The analysis of bio-indication methods of soils’ ecological state in nearby territory of granite dumps. Збалансоване природокористування. 2017. № 2/2017. С. 79–84. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbisexe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Zp_2017_2_17
 3. Тверда О. Я., Косяк І. В. Обґрунтування вибору рослинних тест-систем для оцінки токсичності ґрунтів прилеглих територій гранітних кар’єрів. Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». 2017. Вип. 33. С. 69–77. DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.33.101742. URL: http://mining.kpi.ua/article/view/101742
 4. Тверда О. Я., Пляцук Л. Д. Розробка конструкції забійки свердловинного заряду із двоступеневою системою поглинання шкідливих газів. Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. 2018. Вип. 1/2018 (21). С. 103–115. DOI: 10.30929/2074-1537.2018.1.103-115. URL: http://www.kdu.edu.ua/GV_jurnal/GV_1_2018(21)/103-115.pdf
 5. Онисимчук Т. М., Тверда О. Я. Оцінка впливу режимів роботи АЕС при нештатних ситуаціях на рівень екологічної безпеки прилеглих територій. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Серія “Гірництво”. 2017. № 32. С. 74–79. DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.89995. URL: http://mining.kpi.ua/article/view/89995
 6. Гребенюк Т. В., Тверда О. Я., Репін М. В. Визначення раціонального показника вологості при спалюванні твердих побутових відходів. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 4. С. 100–107. DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2019.200517. URL: http://energy.kpi.ua/article/view/200517
 7. Bilous A. Ya., Tverda O. Ya., Tkachuk K. K., Kofanova O. V., Kofanov O. Ye. Using crushed stone production waste for drinking water mineralization. Технічнаінженерія. 2021. № 1 (87). С. 132–135. DOI: https://doi.org/10.26642/ten-2021-1(87)-132-135. URL: http://ten.ztu.edu.ua/issue/view/14148
 8. Bondarenko A., Tverda O., Repin M., Tkachuk K., Kofanov O., Kofanova O. The use of waste from the production of gravel as fertilizer for cultivation of technical energy crops. Technology audit and production reserves. 2021. Vol. 3, No. 1 (59). P. 56–58. URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/235198
 9. Кофанов О. Є., Василькевич О. І., Кофанова О. В., Ткачук К. К., Тверда О. Я., Білоус А. Я. Підвищення стійкості дизпалива стабілізуючими добавками, присадками і поліфункціональними паливними композиціями. Науковий вісник ТДАТУ. 2021. Випуск 11, Том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2021-1-5. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/14104/1/naukovyj-visnyk-tdatu-2021-vypusk-11-tom-1.pdf
 10. Кофанова О. В., Ткачук К. К., Кофанов О. Є., Савельєв М. А., Тверда О. Я., Євтєєва Л. І. Вивчення in vitro фізико-хімічних властивостей системи «збалансований сольовий розчин – вода» з метою розробки лікувальних, реабілітаційних та профілактичних заходів в офтальмології. Лікарська справа. 2021. № 3-4. https://doi.org/10.31640/JVD.3-4.2021(7)
 11. О. Є. Кофанов, О. В. Кофанова Екологічні проблеми підземної і наземної урбаністики. Вісті Донецького гірничого інституту, 2021. № 1 (48). С. 119-134.
 12. Кофанова О. В. Розвиток хімічних компетентностей майбутніх екологів при вивченні професійно-орієнтованих і фахових дисциплін у вищому технічному закладі освіти / О. В. Кофанова // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Пед. науки. – 2018. – № 6 (320). –  С. 143−149. http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4907
 13. Кофанова О. В., Борисов О. О. Комплексний аналіз геохімічного стану придорожніх територій великого міста / О. В. Кофанова, О. О. Борисов // Вісник Нац. техніч. ун-ту «ХПІ». Збірн. наук. праць. Сер.: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 32 (1254). – С. 91−97. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2017.32.15.
 14. Кофанова О. В. Рабош І. О., Підгорний А. В. Вивчення забруднення урбаноземів об’єктами автотранспортного комплексу / О. В. Кофанова, І.О. Рабош, А. В. Підгорний // Енергетика: економіка, технології, екологія. − 2018. − № 2. − С. 133−142. https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2018.147376
 15. Рабош І. О., Кофанова О. В. Оцінювання ризиків для здоров’я населення внаслідок забруднення довкілля автотранспортом (на прикладі міста Києва) // Енергетика : економіка, технології, екологія. 2018. № 4. С. 115–123. https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2018.175646
 16. Борисов О. О., Кофанова О. В. Проблеми вторинної міграції хімічних елементів – інгредієнтів викидів автотранспортних засобів на придорожніх рекреаційних територіях міст // Екологічні науки. – – Вип. 1 (924). – т.1. – С. 17–21. https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-1-24-1-2
 17. Борисов О. О., Кофанова О. В. Потенціометрія, кондуктометрія і рефрактометрія як методи експрес-контролю якості ґрунтів і поверхневих вод у зонах відпочинку людей. Науковий вісник ТДАТУ. 2019. № 9 (1). URL : http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/231/215 (дата звернення : 21.05.2020). https://doi.org/10.31388/2220-8674-2019-1-44
 18. Борисов О. О., Кофанова О. В. Інтегральний показник геохімічного забруднення міських рекреаційних зон внаслідок автотранспортного навантаження // Енергетика : економіка, технології, екологія. 2019. № 1. С.117–129. https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2019.182662
 19. А.В. Квищук, С.В. Зайченко, С.П. Шевчук, О.А. Вовк. Кинематика механизма кільцевого тюбингоукладчика с минимизацией нагрузок захвата // International Forum of  Young Researchers «Topical Issues of Subsoil Usage».- St. Petersburg Mining University, 19th to 21st April-P.219-222
 20. A. Iakovlieva, O. Vovk, S. Boichenko, K. Lejda, H. Kuszewski. Еxperimental study of rape oil esters influence on physical-chemical properties of jet fuels // Proceedings of the 19th Conference for Junior Researchers ‘Science – Future of Lithuania’ TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT, 6 May 2016, Vilnius, Lithuania. Р. 85 – 89.
 21. S. Fomichov, S. Minakov, A. Minakov, A. Pirumov, M. Shevchenko, Ie. Chvertko, O. Vovk. Monitoring of technical state of technogenic unsafe pipelines // Наукоємні технології, Том 34, № 2, 2017 – pp. – 171-177
 22. Вовк О.О., Бойченко М.С., Матвєєва І.В., Жук О.В., Бойченко С.В. Бакреріофаги:нова парадигма та переваги перед антибіотиками у лікувально-профілактичних цілях // Наукоємні технології, Том 34, № 2, 2017 – pp. – 150-157
 23. Вовк О.О., Денисюк С.П., Зайченко С.В., Шевчук Н.А. Commercializtion of environmental project with dual-use technology. Сучасні проблеми економіки і підприємства: Зб.наук.праць.-Вип.19.-К.:Вид. «Політехніка».-2017, – С.105-112
 24. R. Zhuravchak, O.Vovk, S. Denysiuk. Life cycle environmental effect of aircraft recycling // International Symposium on Sustainable Aviation 2017, 10-13 September, 2017 – Kyiv.-P.74 ISBN 978-605-89885-8-3
 25. М.С.Бойченко, О.О.Вовк, В.А.Гладишва, С.В.Бойченко. С.Й.Шаманський. Перспективи мікробіологічного способу очищення стічних вод від біорезистентної фармацевтичної продукції // Наукоємні технології, Том 37, № 1, 2018. – С.150-157
 26. 36. Remez N. Forecasting the stability of the solid waste landfill under its creation. / N. Remez, V. Bronytskyi  // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2018. №1 – С. 146–151.
 27. Н. С. Ремез, А. Г. Бойко. Екологічна санітарія як засіб покращення грунтово-рослинного покриву // Наукоємні технології» том 39, № 3, 2018. – С. 383-386. DOI: 10.18372/2310-5461.39.13096.
 28. Remez N. Estimation of risks for development of naturally technogenic environments. / N. Remez, V. Bronytskyi // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2019. №4 – С. 128–133.; Url – http://energy.kpi.ua; Мова публікації:західноєвропейська
 29. Т. В. Гребенюк, Н. С. Ремез, В. В. Прокопенко, В. О. Броницький. Багатокритеріальний аналіз вибору технології утилізації відходів з використанням парних порівнянь. // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2020. – Випуск 4(123) – C. 34 -42. ISSN 1995–0519, e-ISSN 2072–8263 http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/visnik.php?id_nom=46
 30. Гребенюк Т.В., Закладний О.О., Прокопенко В.В. Якість перетворення електроенергії вентильним двигуном Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2017. № 25 (101), С. 154-16. https://etks.opu.ua/?fetch=articles&with=info&id=899
 31. Гребенюк Т.В., Сербінова Л.А., Яковлева Т.В. Впровадження очисної установки для термічної демеркурізації Вісник НТУУ “КПІ” Серія “Гірництво”. – 2017. – Випуск 32. -С. 79-87. DOI: https://doi.org/10.20535/2079-5688.2017.32.83558
 32. Dychko A.O., Minaieva Yu.Yu. Hrebeniuk T.V. Тechnology of biomass chemical disintegration in anaerobic digestion of organic waste. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія: Технічні науки Том 28 (67) № 1 2017, С. 6 – 10. http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/28-67-1
 33. Тверда О.Я., Гребенюк Т.В., Косяк І.В. Біоіндикаційна оцінка токсичності грунтів територій прилеглих до відвалів гранітних кар’єрів Восточно европейский научный журнал № 31, Март 2018 С. 4-10. https://eesa-journal.com/2018/04/16/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-31-mart-2018/
 34. Tverda O.,Tkachuk K., Hrebeniuk T., Prokopenko V. Assessment of the soil conditions in the areas of axcavation dumps in rock formation Scince and Education a New Dimention. Natural and Technical Sciences, VI(22). Issui:186, 2018 Dec. p-ІSSN 2308-5258/ p. 26-28. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_vi_186_22.pdf

http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-nt2018-186vi22-06.pdf

 1. Гребенюк Т.В., Закладний О.О., Аналіз моделювання процесу розповсюдження радіоактивних відходів Енергетика: економіка, технології, екологія Науковий журнал № 1 (51) 2018. № 1, С. 152 – 156. DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2018.133074
 2. Гребенюк Т.В., Науменко Д. П., Броницький В.О. Математичне моделювання перенесення марганцю у водному середовищі на прикладі річок Хомора і Случ «Екологічні науки», науково-практичний журнал 4(23) 2018, С. 92-95. DOI:  https://doi.org/10.32846/2306-9716-2018-4-23-20
 3. O. Maksimenko, H. Pancheva, S. Madzhd, Y . Pysanko, O. Briankin, T. Tykhomyrova, T. Hrebeniuk. Еxamining the efficiency of electrochemical purification of storm wastewater at machine-building enterprises Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6/10 ( 96 ) 2018 ISSN 1729-3774 С. 21-27. (Scopus)
 4. Hrebeniuk T.V., Dychko A.O., Bronytskyi V. O. Modelling of process of adsorption at sewage treatment from phenol «Екологічні науки», науково-практичний журнал Випуск 1 (24) том 2, 2019 С.5-7. . DOI:  https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-1-24-2-1
 5. Луговий П. З., Гребенюк Т. В. Вплив дії гравітації та плоскої вибухової хвилі  на напружений стан гірничої виробки кругового перетину. Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва . 2/2019(24). -С. 22 – 29.  DOI:  https://doi.org/10.30929/2074-1537.2019.2.22-29
 6. Луговой П. З., Гребенюк Т. В. Взаимодействие ударных волн с горными выработками. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Дніпро. Дніпропетровський національний університет. C 116-124. DOI:  https://doi.org/10.15421/4219032
 7. Т. Hrebeniuk, О. Tverda, M. Repin Definitions of a rational indicator of humidity at combustion of municipal solid waste. Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» № 4 (2019). C 100-107. DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2019.200517
 8. О. Tverda, Т. Hrebeniuk, K. Tkachuk, M. Repin Improvement of the rental payment system for special using of water by mining enterprises. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2020 (121). С 104-109. DOI: https://doi.org/10.30929/1995-0519.2020.2.104-109
 9. Hrebeniuk, N. Remez, V. Prokopenko, V. Bronytskyi. Multicriterial analysis of the choice of waste utilization technology using pair comparisons. Науковий журнал Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2020 (123) С. 34-41.

http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2020_4_2020-4-34.pdf

 1. P. NaumenkoТ. Hrebeniuk O. Zakladnyi, V. Bronytskyi Analysis of use of trapa natans as alternative fuel for boiler. Енергетика: економіка, технології, екологія. №1-2020. С. 90-96. http://energy.kpi.ua/article/view/217574
 2. Закладний О.О., Прокопенко В.В., Гребенюк Т.В.Система діагностування для випробувань електродвигунів / Енергетика: економіка, технології, екологія. №2(60)-2020.  – С. 88-96. http://energy.kpi.ua/article/view/220716
 3. Луговий П. З., Гребенюк Т. В. Стійкість склепінчатої виробки, яку перетинає вугільний пласт паралельно денній поверхні // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. Вип. 3/2021 (128). – С. 63 – 69. http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2021_3_2021-3-63-69.pdf
 4. P. NaumenkoТ. Hrebeniuk O. Zakladnyi, V. Bronytskyi Analysis of use of trapa natans as alternative fuel for boiler. Енергетика: економіка, технології, екологія. №1-2020. С. 90-96. http://energy.kpi.ua/article/view/217574
 5. Remez N., Bronytskyi V. Estimation of risks for development of naturally technogenic environments. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. №4. С. 128-133. Url: http://energy.kpi.ua/issue/view/12162.
 6. Remez N., Dychko A., Kraychuk S., Ostapchuk N., Yevtieievа, Bronitskiy V. Simulation of seismic explosion waves with underground pipe interaction. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2018. Volume 55: Issue 2. DOI: https://doi.org/10.2478/lpts-2018-0018. P. 37-44. Url: https://www.scopus.com/article. (Scopus)
 7. Remez N. Forecasting the stability of the solid waste landfill nder its creation. / N. Remez, V. Bronytskyi // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2018. №1 – С. 146–151.; Url – http://energy.kpi.ua;
 8. Гребенюк Т.В., Науменко Д. П., Броницький В.О. Математичне моделювання перенесення марганцю у водному середовищі на прикладі річок Хомора і Случ «Екологічні науки», науково-практичний журнал 4(23) 2018, С. 92-95. DOI:  https://doi.org/10.32846/2306-9716-2018-4-23-20
 9. Hrebeniuk T.V., Dychko A.O., Bronytskyi V. O. Modelling of process of adsorption at sewage treatment from phenol «Екологічні науки», науково-практичний журнал Випуск 1 (24) том 2, 2019 С.5-7. . DOI:  https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-1-24-2-1
 10. BronytskyiO. Brushless speed control with the use fuzzy logic pi regulator / V.O.Bronytskyi / Вісник НТУУ “КПІ” – Київ: НТУУ “КПІ”, 2017 – Випуск 33. – С.5-9. (Серія “Гірництво”) http://mining.kpi.ua/issue/view/5915
 11. О. Bronytskyi, O.V. Liashenko Assessment of ecological efficiency of use of construction materials for winterization / Вісник НТУУ “КПІ” – Київ: НТУУ “КПІ”, 2016 – Випуск 31. – С.82-87. (Серія “Гірництво”) http://mining.kpi.ua/issue/view/4210

 

5.8. Патенти на винаходи, ліцензійні угоди (кількість та описи).

 

За останні 5 років в рамках школи видано 2 патенти.

 1. Патент України «Засіб для миття автотранспортних засобів». Патент на корисну модель, заявка на корисну модель u 2019 12074 від 20.12.2019 р. І. О. Рабош, О. В. Кофанова, О. І. Василькевич, М. Б. Степанов.
 2. Патент України «Когенераційна установкаґ». Патент на корисну модель, заявка на корисну модель. Патент.-№118005.-Заявл. 30.05.2017,Опубл.10.07.17, Бюл.№13. Радецька О.Й., Вовк О.О., Чудик І.І.

5.9. Впровадження результатів в економіку та освіту (до 0,5 стор.).

 

 Результати досліджень, отримані в рамках школи, впроваджено в економіку України.

Низковуглецеві ресурсоощадні технології видобутку та переробки корисних копалин впроваджено на наступних підприємствах: ПрАТ «Коростенський ГЗК», ПАТ «Малинський каменедробильний завод», ПрАТ “Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат” (ПрАТ “Товкачівський ГЗК”)

Промислове підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю  «АГРОПРОМБУДІНДУСТРІЯ», Науково-виробниче підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОТЕХІНВЕСТ».

Дослідження з  підвищення рівня екологічної безпеки водних об’єктів та ефективного біохімічного очищення стічних вод впроваджені підприємствами КП «Лубни-водоканал», ТОВ «Агропромбудіндустрія», ТОВ «5-й Гідротехнічний підводний загін», а також увійшли до індивідуального проекту професора Дичко А.О. в рамках Міжнародної програми “Environmental Governance and Management with EUfocus” (Екологічне управління і менеджмент у фокусі ЄС, 2014 р.), схваленого Шведським агентством з охорони навколишнього середовища та Шведським агентством міжнародного розвитку та співпраці.

Результати досліджень з підвищення екологічної безпеки гірничодобувних підприємств впроваджено на: ГНДЛ “Реактор” ОКБ “Шторм ” КПІ ім. Ігоря Сікорського, ТОВ “Інтон”, ТОВ “Ньюприм-ЛТД”, ТОВ “Окема Плюс”.

При створенні кадастру викидів парникових газів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України використані результати досліджень членів школи.

 

Результати досліджень, отримані в рамках школи, впроваджено в навчальному процесі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вперше матеріали досліджень шкідливих і небезпечних факторів на довкілля лягли в основу курсу лекцій для студентів  за освітніми програмами  «Геоінженерія» ті «Інженерна екологія та ресурсозбереження».

 1. В.В. Коробейчук. Оцінка якості блочної сировини та облицювальної продукції з природного каменю. Ч. І: навч. посібник / В.В. Коробейчук, А.О. Криворучко, Н.С. Ремез, К.К. Ткачук, Р.В. Соболевський. – Житомир: ЖДУ, 2012, 188 с.
 2. Н.С. Ремез, В.Ф. Мейш, В.О. Броницький. Вища математика. Спеціальні розділи: Диференціальне числення функцій двох змінних. Розрахункова робота (Електронний ресурс): навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавр за освітньою програмою «Інженерна екологія та ресурсозбереження» // КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.- 77с. Url: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27243; Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 6 від 21.02.2019 р.)
 3. Тверда О.Я., Гребенюк Т.В., Сербінова Л.А., Репін М.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічна політика» Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 44 с. Електронні текстові данні (1 файл: 581 Кбайт) – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24587.
 4. Тверда О.Я.,  Гребенюк Т.В., Сербінова Л.А., Репін М.В. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Екологічна політика» Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 285 с. Електронні текстові данні (1 файл: 581 Кбайт) – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24586.
 5. Технологія захисту гідросфери: Практичні роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 101 «Екологія», спеціалізації «Інженерна екологія та ресурсозбереження» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. В. Гребенюк, В. О. Броницький, М.В. Репін (1 файл: 1,98 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 95 с.
 6. Технологія захисту гідросфери: Курсова робота [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 101 «Екологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. В. Гребенюк, А. О. Дичко, В. О. Броницький (1 файл: 1,79 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.6. – 40
 7. Технологія захисту гідросфери: Практичні роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 101 «Екологія», спеціалізації «Інженерна екологія та ресурсозбереження» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. В. Гребенюк, В. О. Броницький, М.В. Репін (1 файл: 1,98 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. –
  95 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41595
 8. Технологія захисту гідросфери: Курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 101 «Екологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. В. Гребенюк, А. О. Дичко, В. О. Броницький (1 файл: 1,79 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 40 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41596
 9. Numerical methods of the solution of applied tasks for foreign students: Theoretical material and practical [Electronic resource] : textbook for students of 101 “Ecology”/ Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; authors.: Natalia Remez, Vadym Bronytskyi (1 file: 2,80 Mbyte). – Kiev: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2020. – 179 p. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42016
 10. Ткачук К. К., Тверда О. Я., Броницький В. О. Управління та поводження з відходами: курсова робота: навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 24 с. (Ухвалено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 10 від 18.06.2020 р.) https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42013
 11. Ремез Н.С. Механіка довкілля. Тензорне числення. Збірник задач (Електронний ресурс): навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавр за освітньою програмою «Інженерна екологія та ресурсозбереження» / Н.С. Ремез, А.І. Крючков, Л.І. Євтєєва; КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.- 72 с. – Назва з екрана. – Доступ:  http://ela.kpi.ua/handle/123456789/27194
 12. Василькевич, О. І. Хімія навколишнього середовища. Хімія органічних сполук. Частина 3. Вуглеводи, ароматичні та гетероциклічні сполуки [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» / О. І. Василькевич, О. В. Кофанова, О. Є. Кофанов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 214 с. – Назва з екрану. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41896.

 

 

5.10. Обсяги фінансування проєктів, що виконуються членами наукової школи (згідно з табл. 4)

Таблиця4.

 

Обсяги фінансування (тис. ₴., тис $ або тис. €)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Держбюджетна наукова тематика

 

 

 

 

 

Госпдоговірна наукова тематика

 

20тис. ₴.*

 

 

 

Міжнародні наукові проєкти та гранти

 

 

16тис. ₴**

 

 

*Виконання НДДКР, проведення розробок та досліджень за заявками підприємств та організацій: Назва тематики – Сучасний стан використання відходів твердої біомаси в контексті скорочення викидів парникових газів в енергетичному секторі України. № договору – 1/6-2018. Дата – 01.06.2018.

**Виконання робіт за міжнародними контрактами (за умови реєстрації в університеті): Назва тематики: Міжнародний проект у сфері освіти «Підготовка та впровадження програми спільного навчання другого ступеня – Енергетика нового покоління» за програмою KATAMARAN Польського національного агентства академічних обмінів NAWA. № договору: 2400/46-м. Дата реєстрації: 2019-11-28

 

5.11. Участь у виставках, конкурсах інноваційних проєктів, хакатонах, на яких презентовані розробки наукової школи (до 0,5 стор.).

5.12. Кількість та короткий опис організованих наукових конференцій різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних (до 0,5 стор.).

 

На кафедрі геоінженерії кожного року проводиться Міжнародна конференція з участю студентів «Енергетика. Екологія. Людина» Видається збірник статей конференції в електронному форматі.

Професор Ремез Н.С. і професор Дичко А.О. приймали участь в організації міжнародних конференцій в якості є рецензентів  ISEERSS https://iserss.org/Commlttee/  – Web of Science та ICSF https://icsf.ccjournals.eu/2021/index2.html #committees – Web of Science

 

 

 1. Remez N., Dychko A., Yevtieievа Stress-deformed state of soil at the explosion of cylindrical charge of new industrial mixed explosives. – Development of scientific foundations of resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multiauthored monograph. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2018. – р. 105 – 125 (ISBN 978-954-353-355-8).
 2. Remez N., Dychko A., Kraychuk S., Ostapchuk N. Interaction of seismic explosive waves with underground and surface structures. Resources and resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2018. – 291 – 310 р.
 3. Dychko A., Remez N., Yevtieieva L., Kraychuk S. Bottlenecks in management of development of resourse-saving technologies at mining and processing of useful resources / Sustainable development of resourse-saving technologies at mining and processing. Monograph.- Petrosani, Romania: Universitas Publishing, 2019. – p.266-285.
 4. Ремез Н.С. Взаємодія вибухових хвиль з ґрунтами і елементами техноурбосистем (Електронний ресурс): монографія /Н.С. Ремез; КПІ ім.. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,4 Мбайт). – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 334 с. – Бібліогр.: с 334. Назва з екрана. Доступ: https://ela/kpi/ua/handle/123456789/30278
   
 1. 7. Vambol S., Vambol V., Nadeem A. Khan, Tkachuk K., Tverda O. and Sirajuddin A. Chapter 14. Simulation of the formation process of spatial fine structures in environmental safety management systems and optimization of the parameters of dispersive devices. Modern Optimization Methods for Science, Engineering and Technology. Myanmar: Myanmar Institute of Information Technology Mandalay, 2019. P. 1–38. URL: https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-2404-5.pdf Web of Science
 2. Терентьєв О. М., Клещов А. Й., Гонтарь П. А., Тверда О. Я. Резонансне енергоощадне руйнування гірських порід: монографія. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. Том 1. 149 с. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23336/1/%d0%a2%d0%be%d0%bc1.pdf
 3. Tverda O., Terentiev O., Hrebeniuk T., Prokopenko V. The research of the environmental situation around the mining complexes for the production of gravel. Resources and resource-saving technologies in mineral mining and processing. Petrosani, Romania: UNIVERSITAT Publishing, 2018. P. 273–290. URL: https://www.researchgate.net/publication/329607611_resources_and_resource-saving_technologies_in_mineral_mining_and_processing_Management_of_land_reclamation_on_opencast_miningMulti-authored_monograph