Наукові діяльність, тематика та напрями здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)

Наукова діяльність та тематика PhD здобувачів

Таблиця відповідності тематики наукових досліджень PhD здобувачів опублікованим працям їх наукових керівників

Завантажити

Перелік публікацій PhD здобувачів за 2016-2021 р.р.

Завантажити

Перелік закордонних та англомовних публікацій PhD здобувачів за період з 2016 по 2021 р.р.

Завантажити

Порівняльна таблиця навчального плану PhD спеціальності 184 та тем дисертацій PhD здобувачів, що підтверджує їх відповідність

Завантажити

Таблиця відповідності тем PhD здобувачів і наукових напрямків керівників

Завантажити

Наукові напрями PhD здобувачів

Код спеціальності

Прізвище, ініціали аспіранта Науковий керівник Назва кафедри Назва теми дисертації

Аспіранти, які зараховані до аспірантури у 2021 році (перший курс) 01.10.2021-30.09.2025

184

Бачинська Людмила Миколаївна Гайко Геннадій Іванович Кафедра геоінженерії Забезпечення надійності підземної інфраструктури в зоні впливу водних об’єктів

184

Литвинчук Ілля Дмитрович Фролов Олександр Олександрович Кафедра геоінженерії Удосконалення родовищ технологічної розробки будівельних матеріалів перекритих флювіогляцеальними відкладеннями

184

Юденко Дмитро Віталійович Стовпник Станіслав Миколайович Кафедра геоінженерії Обґрунтування взаємодії конструкції великого прольоту з оточуючим масивом в залежності від динамічного впливу збурень

Аспіранти, які зараховані до аспірантури у 2020 році ( другий курс) 01.10.2020-30.09.2024

184 Бельтек Микита Ігорович Фролов Олександр Олександрович Кафедра геоінженерії Удосконалення технології руйнування тріщинуватих гірських масивів з регулюванням параметрів зони вибухового розпушення свердловинних зарядів
184 Туганов Гірей Кемалович Стовпник Станіслав Миколайович Кафедра геоінженерії Розробка і обґрунтування методики проектування підземного простору великих габаритів в умовах складного рельєфу поверхні
184 Мусихін Мар’яна Юріївна Стовпник Станіслав Миколайович Кафедра геоінженерії Дослідження стійкості метро тунелів мілкого закладання в умовах водонасиченого намивного масиву

Аспіранти, які зараховані до аспірантури у 2019 році (третій курс) термін навчання 01.10.2019-30.09.2023

184 Олефір Андрій Олексійович Зуєвська Наталя Валеріївна Кафедра геоінженерії Управління геомеханічним станом урбанізованих масивів при техногенному впливі

Аспіранти, які знаходяться в академічній відпустці з 01.10.2021-30.09.2022 термін навчання 01.10.2019-30.09.2023

184 Марчук Андрій Леонідович Кравець Віктор Георгійович Кафедра геоінженерії Керування механізмів взаємодії вибухових зарядів складної архітектури в умовах масових вибухів

Аспіранти, які знаходяться в академічній відпустці з 30.01.2021-30.01.2022 термін навчання 01.10.2019-30.09.2023

184 Лі Дандан (Китай) Гайко Геннадій Іванович Кафедра геоінженерії Розробка способу підземної газифікації вугільних пластів одиночними тепловідвідними свердловинами

Аспіранти, які знаходяться в академічній відпустці з 01.10.2020-30.09.2022 термін навчання 01.10.2018-30.09.2022

184 Пига Любов Миколаївна Гайко Геннадій Іванович Кафедра геоінженерії Обґрунтування способу та параметрів екранованої розробки морських газогідратних покладів хвильовими технологіями
Наукові напрями керівників

ПІБ НПП, які мають дозвіл
на керування роботою PhD аспіранта

Наукові інтереси

Контактна інформація

Гайко Геннадій Іванович
Професор, д-р. техн. наук, професор
  1. Планування та забезпечення надійності підземної інфраструктури  мегаполісів
  2. Радикальні технології в гірництві (розробка донних газогідратів, підземна газифікація вугілля)
gayko.kpi@meta.ua
ауд. 510/б-22
Зуєвська Наталя Валеріївна
Професор, д-р. техн. наук, професор
  1. Моделювання напруженно-деформованого стану декоративних, скельних порід.
  2. Моделювання напружено-деформованого стану техногенно зміннених масивів.
zuevska@i.ua
ауд. 510/в-22
Кравець Віктор Георгійович
Професор, д-р. техн. наук, професор
  1. Формування детонаційних і силових фронтів в системі свердловинних зарядів складної архітектури.
kravets@geobud.kiev.ua
(044) 204-80-08
ауд. 500/а-22
Стовпник Станіслав Миколайович
Доцент, к-д. техн. наук, доцент
  1. Формування наукових засад безпечної експлуатації підземних споруд в умовах техногенно зміненного грунтового масиву.
stansto@i.ua
ауд. 513-22
Фролов Олександр Олександрович
Професор, д-р. техн. наук, доцент
  1. Вибухове руйнування різноміцнісних і тріщинуватих скельних масивів гірських порід;
  2. Оптимізація параметрів буропідривних робіт на кар’єрах;
  3. Розробка та удосконалення технологій видобутку корисних копалин та утилізації (складуванні) відходів виробництв.
frolov@geobud.kiev.ua
ауд. 608-22